Etik och människans livsvillkor, 100 poäng Kurskod: MÄNETI0

advertisement
Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
Kurskod: MÄNETI0
Kursmål:
1. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt hur människor påverkas av sin
kultur.
2. Kunskaper om hur människovärde och människosyn kan knytas till yrkesområdet.
3. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
4. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom
verksamhetsområdet.
5. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
6. Förmåga att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella
sammanhang.
Betyg: Betygsskalan som tillämpas är A-F. A är högsta betyg och F är underkänt. För att få
ett godkänt betyg krävs att du uppnår samtliga mål i kursen motsvarande E-nivå.
Lärare: Siw Rahm Jonsson, [email protected], 0651-18536, 073-07472666
Kurslängd: vecka 14-21.
Teori: 1 lektionstillfälle på 3 timmar/vecka
Förslag till litteratur:
Cronlund, C. (2011). Etik och människans livsvillkor. Stockholm: Sanoma Utbildning AB.
Olivestam,E. & Thorsén, H. (2012). Etik och människans livsvillkor. Stockholm: Liber AB.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards