uppföljningslogg

advertisement
Bromstensskolan
U t b i l d n i n g s f ö r va l t n i n g e n
Uppföljning verksamhetsbesök
Besökt pedagog:
Besökt klass:
Inledning - lektionsstart
Hur ser du på observationerna?
Själva lektionen
Hur ser du på observationerna?
Klimat och atmosfär
Hur ser du på observationerna?
Passets innehåll (rubrik och ämne):
Datum och tid:
Avslutning
Uppnåddes syftet/målet med lektionen? Varför/varför inte? Hur vet du det? Hur kan du ta reda på det?
Övriga iakttagelser
Hur ser du på observationerna?
Frågorna till eleverna
Hur ser du på elevernas svar?
Återkoppling till besökaren
Ge konkret feedback om hur du uppfattade besöket
Download