Referensdokument

advertisement
Nr
Referensdokument
ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Fastställd av/dokumentansvarig
MAS
6.4 D
Omvårdnad av näringssondadministrationsvägar och skötselråd
Fastställd datum
Reviderad datum
Version
Sida
1
1(2)
2010-06-01
INSTRUKTION FÖR OMVÅRDNAD AV NÄRINGSSOND ADMINISTRATIONSVÄGAR OCH SKÖTSELRÅD
(Referens: Vårdhandboken, Nutrition, enteral)
Inspektera gastrostomin dagligen.














Rengör dagligen med tvål och vatten runt katetern eller knappen och under plattan.
Torka torrt med en ren handduk eller kompress.
Förband kan appliceras runt kateteringången för att hålla den torr.
Lägg ingen kompress under plattan om inte patienten särskilt önskar det.
Om förband används, byt minst en gång per dag eller vid behov.
Lapisera eventuellt granulom vid sond- eller kateteringången.
Tänk på att hålla huden så torr som möjligt vid lapisering på grund av risken för frätskada.
Skydda huden runt granulomet.
Vrid PEGen ett halvt varv varje dag för att förhindra att den inre plattan fastnar i
ventrikelväggen.
Inspektera runt katetern dagligen och var uppmärksam på eventuella tryck- och/eller
infektionssymtom.
Dokumentera eventuella förändringar och rapportera dem till den ansvariga läkaren.
Kontrollera så att det inte uppstår tryckskador vid kateteringången när patienten ökar i vikt. Det
är bättre att plattan mot bukväggen sitter något för löst än för hårt.
Spola katetern med 20-50 ml vatten efter varje måltid och efter läkemedelstillförsel. Anpassa
mängden vatten till kateterns storlek och längd. Det gäller särskilt barn.
Spola katetern dagligen med 20-50 ml vatten när den inte används. Anpassa mängden vatten
till storlek och längd. Det gäller särskilt barn.
Om gastrostomikatetern/knappen åker ut ska genast någon form av kateter sättas dit för att
hålla stomat öppet tills en ny kateter/knapp kan införas. Se till att det alltid finns en
reservkateter av samma sort och storlek till hands.
I aktuella fall se lokala anvisningar för pre- och postoperativa rutiner.
Annette Karlsson medicinskt ansvarig sjuksköterska 2010-06-01
Sond till tarmen och jejunostomi - infart till tunntarmen
Om det finns ett hinder i magsäcken, i gall- och bukspottkörtelgångarna, om magsäcken är
bortopererad eller om patienten har en stor gastroesofagal reflux kan sondspetsen behöva placeras i
duodenum eller i jejunum. Det finns olika alternativ.



En nasoduodenalsond kan föras ner. Sondspetsen placeras då i duodenum.
En tunn kateter kan anläggas, i samband med operation i buken, direkt till jejunum via
bukväggen (jejunostomi).
En PEG, gastrostomikateter eller knapp med dubbellumen kan användas där sondspetsen
mynnar i jejunum.
När sondspetsen placerats i tunntarmen bör sondmatningspump användas. Näringstillförseln bör
inledas långsamt till individuell toleransgräns. Vanligtvis tolereras inte högre hastighet än 125 ml per
timme.
Avsluta sondmatningen med att skölja igenom sonden med 20-50 ml vatten. Anpassa mängden vatten
till sondens storlek och längd. Torka av koppling och lock på sonden med rent vatten efter varje
matningstillfälle och med klorhexidinsprit 5 mg/ml minst en gång om dagen.
Annette Karlsson medicinskt ansvarig sjuksköterska 2010-06-01
Download