Att ta bort SecurAcath

advertisement
Att ta bort SecurAcath
®
– Ta av överdelen på SecurAcath
genom att hålla i underdelen.
– Ta i fliken på överdelen och lösgör
överdelen från underdelen.
– Ta ur katetern ur SecurAcath
försiktigt och dra ur katetern.
– Tryck över ingång/utgångshålet
för att erhålla hemostas.
Alternativ 1 för att ta bort SecurAcath från patienten – Vridalternativ
– Vik ihop SecurAcath.
– Lägg ena handen nära hudgenomgången för att stabilisera huden
och vrid försiktigt ur det ihopslagna ankaret ur hudöppningen.
– Använd en tydlig vridrörelse och gärna lite snabbt.
Alternativ 2 för att ta bort SecurAcath från patienten – Klippalternativ
– Lägg ena handen nära hudgenomgången
för att stabilsera huden.
– Använd en vridrörelse för varje ankardel för
att föra ut resp del ur hudgenomgången.
Nordic Medcom är ett svenskt företag som levererar NxStage Hem-HD och CRRT-system, dialysprodukter för
kronisk och akut dialys samt kärlkatetrar till sjukhus i Norden och Baltikum. Vi har en väl utbyggd organisation
för produktutveckling, marknadsföring, kundsupport, teknisk service och snabba direktleveranser – till våra kunder.
Nordic Medcom AB, Box 491, 501 13 Borås.
Telefon: 033-22 88 58. Fax: 033-22 88 59.
E-post: [email protected]
www.nordicmedcom.se
bana1.se / MEC-0478 / Nov 2013
– Använd en trubbig sax typ Metzenbaum, Mayo eller
liknande och klipp isär underdelen i mittfåran helt.
Download
Random flashcards
Create flashcards