DuraLock-C - Nordic Medcom

advertisement
DuraLock-C
™
är en helt naturlig produkt utan tillsatser
DuraLock-C™ är en
helt naturlig produkt
utan tillsatser
DuraLock–C™ är baktericid, antikoagulantium
samt reducerar biofilmen i kärlkatetrar
DuraLock–C innehåller endast
natriumcitrat i vatten. Inga andra
ämnen ingår.
Alla tål DuraLock-C eftersom
natriumcitrat är en naturlig produkt
som finns i människokroppen och
ingår i citronsyracykeln.
Allergiska reaktioner förekommer
därför ej.
Natriumcitrat har använts som
antikoagulantium under flera
årtionden i t ex blodpåsar.
DuraLock-C är ett antikoagulantium,
har baktericid effekt och reducerar
biofilm, allt i samma produkt.
DuraLock-C ger inte systempåverkan
på koagulationen och ej heller i övrigt,
eftersom citrat bryts ned mycket snabbt.
Eftersom DuraLock-C har baktericid
effekt behöver konserveringsmedel
inte tillsättas, jmf med heparin som
saknar antibakteriell effekt och därför
har konserveringsmedel tillsatt.
Finns i 5 ml ampull som kan anslutas
direkt till sprutan. Kanyl behövs inte.
Billigt att använda.
Duralock-C behöver inte blandas
med andra preparat för att fungera.
Duralock-C är väldokumenterat.
Beställ gärna komplett dokumentation.
Bana 1 / nov 09
DuraLock-C™
En naturlig produkt som kärlkateterlås
Beställningsinformation
Produktkod
Produkt
Förpackning
DLC 546
DuraLock-C 46,7%
20 x 5 ml
DLC 530
DuraLock-C 30%
20 x 5 ml
Nordic Medcom är ett svenskt företag som levererar Aquarius CRRT-system,
kärlkatetrar och dialys­pro­dukter till sjukhus i Norden och Baltikum. Vi har en
väl utbyggd organisation för marknadsföring, kund­support, teknisk service och
snabba direktleveranser – till våra kunder.
Ordertelefon: 033 – 22 88 58
Nordic Medcom AB, Box 491, 503 13 Borås.
Telefon: 033-22 88 58. Fax: 033-22 88 59. E-post: [email protected]
www.nordicmedcom.se
Download