Dietistverksamheten
Primärvården Skåne, 2016
Tillsatser i maten
För att förbättra livsmedlets näringsvärde, hållbarhet, konsistens, smak eller
lukt tillsätts olika ämnen i små mängder i maten.
Tillsatser indelas i grupper efter sin användning; berikningsmedel,
konserveringsmedel, färgämnen, antioxidationsmedel, konsistensgivare m.fl.
Konserveringsmedel används ofta i livsmedel som ska lagras en tid
t.ex. saft och sylt. Det motverkar jäsning och mögelbildning. Även
näringsämnen och smak bevaras bättre med konserveringsmedel. Vanliga
konserveringsmedel är bensoesyra och sorbinsyra. Bensoesyra förekommer
naturligt i lingon och sorbinsyra i rönnbär.
För att en tillsats ska få användas måste den vara godkänd av EU-kommissionen
och kravet är att den ska vara av värde för konsumenten. EU-kommissionen
föreskriver i vilken mängd och i vilka livsmedel som tillsatsen får användas.
För att underlätta för den som är allergisk, måste det alltid tydligt framgå om
livsmedlet innehåller ingredienser som är kända för att ge överkänslighetsreaktioner. Det gäller även livsmedelstillsatser som är framställda av dessa
ingredienser.
Tillsatser genomgår noggranna kontroller och får inte ha några skadliga
effekter på människa. Tillsatser som ingår i livsmedel ska deklareras i
ingrediensförteckningen antingen med ett kodnummer eller med ämnets
namn t ex konserveringsmedel E 210 eller konserveringsmedel bensoesyra.
Nyckel
Livsmedelsverket sammanställer varje år en nyckel, en förteckning över
märkningen med E-nummer för livsmedelstillsatser. Denna finns att skriva ut på
livsmedelsverkets hemsida. www.slv.se
Överkänslighet/allergi mot tillsatser är sällsynta och förekommer då framförallt
hos personer som redan har någon allergisk sjukdom t.ex. astma. Det är mycket
ovanligt med reaktioner mot enbart tillsatser.