MÄNNISKAN

advertisement
Temaarbete 3-6
MÄNNISKAN
Historia
1. Människans utveckling
2. Människans behov
3. Människans framtid
Zoologi
Människokroppen
SANT
Handikapp
Hälsa
Människans livscykel
Botanik
Ätligt - inte ätligt
Fysik, kemi och teknik
Ljud
Ljus
Riskabla kemikalier
Datorn
Samhällskunskap
Nyheter
Barns villkor
Svampar
Månadens experiment
Månadens experiment
Intervjua mor- och farföräldrar, föräldrar
Barns rättigheter
Klassråd
Elevråd
PRAO
Religion
Etik och moral
Geografi
Kulturgeografi
Idrott och hälsa
Hälsa, hygien och kläder
Nödsituationer
Simkunnighet
Socialt sampsel
Matematik
Enheter:
Statistik
De fyra räknesätten
Längd, vikt
Procent
Bråk
Svenska
Läsning:
Intervjua
Dikter
Hålla föredrag
Söka fakta
Ordspråk
Diskussioner
Barn i andra länder och under andra tider
Politikerbesök
Musik
Egen musik
Bild
Kroppen
Slöjd
Materiallära
Verktygslära
Arbetsplanering
Kroppens proportioner
Ansiktet
Download