Konsten att skapa världens bästa företag – 7 faktorer för att lyckas

advertisement
Konsten att skapa världens bästa företag
Jag har en dröm.
Jag har en dröm om ett företag där ägarna och ledningen skapar
förutsättningar för att kunna attrahera och anställa de bästa
medarbetarna. Där alla känner lust varje dag när de kommer till
jobbet. Där cheferna uppmuntrar, uppskattar och ”ser”
medarbetarna och deras insatser. Där kollegorna tydligt visar
varandra att alla är lika värda och viktiga för verksamheten
oavsett befattning och roll. Där olika kön, ålder, etnisk
tillhörighet, kultur, bakgrund, kunskap och erfarenheter är en
tillgång. Där det på riktigt är högt i tak, och där mod och
kreativitet uppmuntras. Där det finns tydliga spelregler för hur
man verkar, agerar och uppträder såväl intern som externt. Där
man har en värdegrund som alla delar och kontinuerligt lever
efter. Där man delar ägarnas och ledningens visioner. Där var och
en av medarbetarna har klart för sig vilka krav som ställs, men
också har klara och tydliga mål. Där målen kontinuerligt följs
upp och chefen ger medarbetarna feedback och stöd för att de
ska växa i sin roll. Där man får energi av jobbet som man tar med
sig hem när dagen är slut. Där humor, skratt och ”glimten i ögat”
uppskattas, och man kontinuerligt firar sina framgångar. Där
framgång lönar sig, inte bara genom lön eller bonusar utan också
genom personlig utveckling. Utan drömmar stannar världen upp,
men det gäller också att förverkliga dem, att ha drivkraften och
viljan att förändra.
Om du delar min dröm om att utveckling är möjligt, att alla kan
sträva efter att bli bättre och försöka skapa världens bästa
företag, ja då är det här boken för dig. Det spelar ingen roll om
du är VD, chef, personaldirektör eller medarbetare. Det är min
förhoppning att den här boken ska bli den språngbräda som gör
att ni kan göra just er dröm till verklighet.
Download