Layout 1 (Page 62) - Waterresisted Sweden

advertisement
BETONG
Sprickor och fukt åtgärdas med
unik betonglösning
Text: Axel Johansson
I betongkonstruktioner är sprickor och
fuktgenomträngning en ständig
utmaning för företag och myndigheter.
En lösning som finns på marknaden är
ett medel som reagerar med vatten och
bildar så kallat kalciumsilikatgel.
Preparatet reagerar och återaktiverar
sig när det blir fuktigt, vilket ska minimera behovet av underhåll och minska
totalkostnaderna.
– Det noggranna arbetet och fördelarna
med produkten, gör att projekten och
förtroendet ökar, säger Martin Ohlson,
ägare på Waterresisted Sweden.
Medlet heter Radcon Formula #7 och
företaget som levererar produkten är
Waterresisted Sweden.
Tanken med denna lösning är att beställaren inte ska
behöva tänka på något underhåll av betongen i framtiden. Till skillnad från andra lösningar som kan ha garantitider på exempelvis 5 till 15 år, så har denna lösning
betongens livslängd som garanti. Att medlet kan
appliceras i fastigheter med igångvarande verksamhet
då det är luktlöst ses som ytterligare en fördel. Kalciumsilikatgelen lägger sig normalt mellan 5 till 15 millimeter ner i betongen, samt tätar sprickor upp till två
millimeter och hindrar då intrång från vatten och
andra föroreningar. Något som kan vara värt att nämna
Balkongrenovering i Stockholm. Foto: Martin Ohlson
är att den är transparent och lämnar ingen synlig yta.
Aktuella projekt som gjorts är balkongrenoveringar
i både Stockholm och Umeå och sedan tidigare har
Waterresisted Sweden varit med i projekt ledda av
exempelvis Trafikverket i Skåne.
lämnar aldrig ett projekt vi påbörjat, utan att garantera
ett fullständigt tätt resultat.
Med andra ord ”Från ett hållbart förtroende, till en
tät relation”, säger Martin Ohlson. n
Intresset ökar för varje ny referens
Martin Ohlson, Waterresisted Sweden. Foto: Martin Ohlson
62
AKTUELLA BYGGEN NR 1 • 2017
– Återkommande kunder som Trafikverket, PEAB och
Serneke gör att vi bygger vårt varumärke och får nya
kunder som vågar testa och tro på produkten runt om
i Sverige. Vi ser en väldig ökning bara de senaste sex
månaderna, ju mer projekt vi är involverade i, ju mer
sprids vårt rykte och våra produkter, säger Martin
Ohlson.
Det Martin Ohlson vill pusha för är att det finns lösningar på sprickbildning i betong och särskilt då sprickbildning som sker i utrymmen där man inte kommer
åt på utsidan. För Martin Ohlsons del i att nå ut med
företagets produkter har det börjat med ett litet projekt
där sedan kunderna har återkommit och projekten
ökat.
– Det viktigaste för oss och våra kunder står vår slogan för, därav att vi har fått fler och fler projekt. Vi
Impregnering av bro i Hässleholm för Trafikverket/Svevia.
Foto: Martin Ohlson
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards