PRESSMEDDELANDE 14 september 1999

advertisement
Pressmeddelande 8 april 2015
Clas Ohlson stödjer Rädda Barnens projekt i Kina
I Clas Ohlsons alla butiker pågår nu en kampanj för att samla in pengar till Rädda
Barnens projekt i Kina. Projekten syftar till att förbättra för migrantarbetare i Kina och
underlätta situationen för deras barn.
Clas Ohlson har sedan flera år samarbetat med Rädda Barnen för att förbättra situationen för
barn och för att deras rättigheter ska tillgodoses. Som ett led i detta har Clas Ohlson inlett en
kampanj som syftar till att stödja Rädda Barnens projekt i Kina, som drivs av organisationens
Barnrättscentrum i Kina, och som arbetar för att förbättra situationen för tusentals
migrantarbetare och deras barn.
”Vårt samarbete med Clas Ohlson och vårt gemensamma engagemang för att förbättra
livsvillkoren för dessa barn är oerhört värdefullt”, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare
Rädda Barnen.
Det finns i Kina idag 269 miljoner migrantarbetare vars 62 miljoner barn lämnas på
landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp
under andra familjemedlemmars tillsyn och får kanske bara träffa sina föräldrar en gång om
året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar lever ofta i utsatta miljöer med knappa
resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.
Pengarna som kampanjen genererar ger migrantarbetarna och deras barn en möjlighet till
utbildning, fritidsaktiviteter, stöd i föräldraskap på distans och integrationshjälp bland annat via
ett antal servicecenter i industrizonerna Zhuhai och Nanjing där migrantarbetare och även
medföljande barn lever.
”För oss är det naturligt att stödja Rädda Barnens projekt i Kina då vi är aktiva lokalt i landet
och köper en majoritet av våra varor från regionen. Vårt samarbete med Rädda Barnen hjälper
oss att påverka långsiktigt för bättre villkor för barn, som ett komplement till det
hållbarhetsarbete vi gör integrerat i vår egen verksamhet”, säger Åsa Portnoff Sundström,
Hållbarhetschef Clas Ohlson.
För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13
Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och
service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa
vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El,
Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, har en omsättning om över
7 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards