We are family Man är starkare tillsammans om alla är sig själva

advertisement
We are family
Man är starkare tillsammans om alla är sig själva
1968 flyttade Bert och Gerry van Woudenberg från Harmelen i landskapet Utrecht till Zevenhuizen
i landskapet Zuid-Holland. De hade fruktodling och en grönsaksbutik. Gerry tog hand om butiken
och Bert tog hand om fruktträden, och med tiden hjälp av sonen Rick. Detta var början av vad som
nu är Van Woudenberg Trädgårdsväxter, ett riktigt familjeföretag.
Efter att företaget sålt en del
mark till kommunen, blev
företaget för litet för ett frukt
företag, och då kom de första
prydnadsväxterna. Det kom till
buskar och Cupressocyparis
leylandii. Tillsammans med Rick
byggde Bert och Gerry ut
företaget mer och mer i riktning
mot trädgårdsväxter.
Rick: ’’ Jag fick alltid utrymme
och förtroende av mina
föräldrar för att utveckla mina
initiativ. Detta upplevde jag som
speciellt.’’
Ricks äldre bror Gerbert började hos företaget 2007. ’’Efter min utbildning, teknisk företagskunskap,
har jag jobbat hos olika stora företag, på hemmaplan och på fältet. Genom detta fick jag kunskaper
om komplexa företagsprocesser. Detta passar nu på mitt nuvarande jobb. Rick är VD och är
kommersiellt aktiv. Min uppgift i företaget är styrning av personal och logistik. Inledningsvis var jag
anställd hos Rick men sedan 2012 år jag samarbetspartner.’’
Den tredje Van Woudenberg hos Van
Woudenberg trädgårdsväxter är Liesbeth.
Hon är inte partner men hon är anställd,
’’men det känns inte så’’. Hon gjorde
administrativt arbete på deltid, men eftersom
företaget växte blev hennes uppgift mer
omfattande. Hon är nu ansvarig för
marknadsföring och kommunikation och hon
är
aktivt
med
kommersiella
försäljningsaktiviteter. Nyligen anslöt hon sig
till Företagare Plattformen Flowerrådet
Holland.
’’Man lyckas inte utan kemi
’’I ett familjeföretag finns det olika karaktärer’’ säger Rick. Alla måste ha sitt utrymme och allas
gränser måste vara tydliga. Så arbetar vi. Jag arbetade så med mina föräldrar och nu med Gerbert
och Lies. Våra karaktärer passar perfekt ihop.
Man är starkare tillsammans om alla är sig själva. Att utveckla ett företag kräver olika förmågor. Man
hittar de aldrig i en person.’’
’’Vi presenterar oss som ett familjeföretag i vår marknadsföring’’ säger Elizabeth.
För några år sedan var vår plats/stand på FloraHolland Trade ett mysigt kök. Efter det såg ni oss i ett
mysigt trädgårdsrum/uterum. Detta var på riktigt. Vi försöker utstråla att vi är ett familjeföretag.
Kunder tänker på detta med värden såsom tillförlitlighet och soliditet. Vi står där som vi är. Vad du
ser på mässan ser du även i vår verksamhet.
’’Jag tror vi har kunder som passar in i den bilden’’ svarar Gerbert. ’’Man lyckas inte utan kemi, så om
det inte klickar gör vi helst inte affärer. Det är inte arrogant men det är göra allt ’nykter’, Om man
börjar ett kund/ leverantörsförhållande och det inte finns ett klick, är det inte bra för kunden och inte
heller för oss.’’ Rick vet mycket väl att en sådan strategi inom blomsterodling inte är vanlig. ’’Det
finns många familjeföretag inom blomsterodlingen, men tiderna är tuffa och därmed är det många
odlare som för den skull vill avvika från dessa värden. Men vi har en bra produkt och vi vill behålla
våra värden i företaget.’’
Van
Woudenbergs
trädgårdsväxter har de
senaste åren gjort en
betydande tillväxt. Nu
produceras det vid sex
ställen
i
Nederländerna
och
Portugal. Det kan vara
svårt att i en tillväxtfas
att
förbli
ett
familjeföretag.
Gerbert: ’’ Vi vill förbli
vilka vi är. Leverera
kvalitet i produkten,
men också i det
mänskliga. Vi skall vara
medvetna om att det
alltid kan bli bättre.
Att vi har gjort många
saker med våra egna händer är vår fördel. Det inger respekt, även hos de anställda. Om vi har en stor
order som måste göras färdigt, stannar Rick, Liesbeth och jag inte på kontoret. Vi kommer och hjälpar
till. Detta är viktigt eftersom vårt folk måste se till att Van Woudenberg levererar de bästa av
trädgårdsväxter, Det tillhör familjekänslan och familjeföretaget.’’
’’Det är en fråga om att göra saker tillsammans’’, säger Liesbeth. ’’Även när företaget blir större och
det kommer nytt blod. Även då måste du ge människor utrymme och fortsätta prata tillsammans om
möjligheter och hot.
’’Det finns en annan viktig sak’’,
säger Rick. ’’ Att veta vad man
kan och inte kan göra. Ibland
måste man berätta för en kund
att man inte är redo för en viss
stor order eller en viss produkt.
Då
skapar
man
inga
förväntningar som du inte kan
leva upp till. För det andra kan
du börja arbeta för att se till att
du kan ta ett sådant jobb nästa
år. Det här tillvägagångssättet
inger respekt.’’
En daglig ritual för Rick, Gerbert
och Liesbeth är en kopp kaffe och en smörgås hos far och mor Van Woudenberg. ’’ Det är också en
del av våra föreställningar om ett familjeföretag. Och man hör en hel del visdom där vid bordet.’’
Download