Det drickbara resevaccinet mot kolera

advertisement
Svenska
Det drickbara koleravaccinet
Det drickbara resevaccinet mot kolera
Genom mat och dryck sprids en rad bakterier som orsakar turistdiarré. En av dessa är
kolera som i sin milda form inte kan skiljas från annan turistdiarré.1 Bakterien finns på
flera av våra vanliga resmål i Asien, Afrika och Sydamerika.2
Så här gör du:
Dukoral® är ett vaccin man dricker. Ta vaccinet inom 2 timmar efter du blandat det
med natrium­bikarbonatlösningen. Undvik mat och dryck 1 timme före och 1 timme
efter vaccinationen. Dukoral® ska förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas.
Påfyllnadsdos
Vuxna och barn äldre än 6 år
l
3m
Tillsätt
granulat
Rör om och
tillsätt Dukoral®
Rör om
och drick
2
1–6 veckors mellanrum
Andra dosen minst
en vecka före
2 år
Avresa
1
dos
Vuxna och barn äldre än 6 år behöver två doser av Dukoral® med 1–6 veckors mellanrum.
Den andra dosen bör tas minst en vecka före avresa. Skyddet förlängs med en påfyllnadsdos
inom 2 år.
Barn 2–6 år
Påfyllnadsdos
l
3m
Tillsätt
granulat
Rör om och häll ut 75ml
tillsätt sedan Dukoral®
Rör om
och drick
3
1–6 veckors mellanrum
Avresa
Tredje dosen minst
en vecka före
6 månader
1
dos
Barn 2–6 år kräver tre doser av Dukoral® med 1–6 veckors mellanrum. Den tredje dosen ska
tas minst en vecka före avresa. Skyddet förlängs med en påfyllnadsdos inom 6 månader.
1. WHO fact sheet nr 107.
2. PA Parment. Cholera Should be considered as a risk for travellers returning to industrialized countries. TravMed and Inf. Dis. 2005.
För ytterligare information, se bipacksedel och patientfass.
Crucell Sweden AB · 08-735 10 00 · www.crucell.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards