Pedagogisk planering

advertisement
Pedagogisk planering Lgr 11
Namn: Ensemblespel och sång, musikaliska tankar och idéer.
Termin: Åk 4-5
Arbetsområde: Musik
Dessa förmågor ska du utveckla
Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
förmågan att:
- spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
- skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Musik Lgr 11
Det här kommer du att få undervisning om
• Sång, (melodispel) och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
• Imitation (och improvisation) med röst och instrument, rytmer och toner.
• Musikaliska framföranden.
• Ackord (- och melodiinstrument, bas) och slagverk för (melodi- och) rytmspel eller
för ackompanjemang.
• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som
byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
• Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
Musik Lgr 11
Det här ska du lära dig
- Du skall kunna delta i gemensam sång genom att följa rytm och tonhöjd, dvs sjunga rent och
med rätt rytmisering.
- Du skall kunna spela en given rytm på något slagverksinstrument, t.ex. claves, marackas
eller tamburin, samt ackompanjera när någon annan spelar ett ackordinstrument.
- Du skall kunna ta ut ackord utifrån en ackordtabell och hitta greppet på gitarr eller piano,
samt spela tillsammans med, och inför, de övriga i gruppen
- Du skall klara av att sjunga eller spela med ”tajming”, dvs med korrekt rytmisering och
stilkänsla, genom att ta ditt ackord på rätt ställe och hålla rätt tempo.
- Att diskutera musik vi spelar beträffande t.ex. tempo, tonhöjd, ackord, dynamik och
ackompanjemang, samt din egen upplevelse av musiken.
Musik Lgr 11
Hanna Söderberg - Musik
Så här kommer vi att arbeta
- Vi kommer att lära oss nya sånger tillsammans genom att jag sitter vid pianot och lär ut
sången bit för bit genom att först sjunga en kort fras som klassen sedan får härma.
- Vi kommer även ha gemensamma genomgångar om hur en gitarr och ett piano fungerar. Vi
kommer bl.a. att diskutera antalet strängar på en gitarr, vad ett band är, skillnaden mellan
svarta och vita tangenter, hur ett ackord är uppbyggt, hur man tar ut ett ackord osv…
- Efter detta får eleverna med min hjälp försöka ta ut ett ackord.
Vi provar hur våra ackord låter tillsammans, sen delar vi in oss i olika ackord-grupper, som
tillsammans sedan spelar en låt med hjälp av ackorden.
- En liten roterande grupp får vara en rytmsektion och hålla en stadig puls.
- När alla börjar känna sig bekväma med sina instrument lägger vi till sång.
arbete som upprepas
flera gånger under läsåret. Svårighetsgraden på låtarna ökar
SåDetta
här är
skaettarbetsområdet
redovisas
för varje gång, och tillslut kanske en del elever klarar av att byta ackord under låten.
- Under arbetets gång kommer vi stöta på nya ord och uttryck som används inom musiken och
är nödvändiga ifall man vill kunna göra sig förstod. Dessa ord kommer vi att prata och
diskutera tillsammans och jag kommer upprepa dom många gånger tills alla förstår dom.
Så här kommer dina kunskaper bedömas
I och med att detta arbetsområde sträcker sig över hela läsåret, kommer även själva
bedömningen ske kontinuerligt, dvs. under arbetets gång.
- Jag kommer att bedöma din förmåga att sjunga en given rytm och tonhöjd, dvs hur väl du
klarar av att följa en melodistämma. Detta kommer att ske genom att du sjunger för mig
tillsamman med resten av klassen eller delar av den.
- När det gäller instrumentalspelet kommer jag både bedöma din enskilda prestation och hur
du klarar av att spela i en ensemble tillsamman med andra. Samarbetsförmågan och förmågan
att lyssna på varandra är oerhört viktiga för att man skall kunna musicera tillsammans.
- Jag kommer även att bedöma din förmåga att föra resonemang kring musiken vi spelar,
sjunger och lyssnar på, genom att lyssna på dig när vi för diskussioner tillsammans i klassen.
Hanna Söderberg - Musik
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards