Dag 1 Fredag Ankomst: kl 1600-1700 Installation och fika. Kl 1700

advertisement
Dag 1
Fredag
Ankomst: kl 1600-1700
Installation och fika.
Kl 1700- 1900 Introduktion och genomgång av kursen.
Det som kännetecknar ACT är:
Att öppna (till egna upplevelse)
Att bli medveten (se tankar som tankar, förnimmelser som förnimmelser)
Att agera (i sin värderade riktning)
Kursen kommer att ge dig möjlighet att fördjupa dig i din egen process som människa och
som terapeut att öppna upp för dina tankar, kroppsliga förnimmelser och känslor, att bli
mer medveten om betingningen som finns och som gör sig påmind hos dig samt på det
sätt som du reagerar. Du kommer att noggrant studera just dina reaktionsmönster -och
perspektiv och se om just dessa mönster och perspektiv gynnar dig. Jag kommer att be
dig att utmana dig och lämna dina invanda perspektiv och pröva på andra. Vi kommer att
skapa psykologisk flexibilitet genom både mera traditionella workshop-övningar men också
genom att vara ute i naturen. Var beredd att luckra upp gamla mönster, att hoppa mellan
olika perspektiv och gå utanför din bekvämlighets-zon.
Kl 1900-2100: Grillning ute
kl 2100: Stjärn-meditation
Lördag
Kl 0600- 0700: Morgon-meditation
kl 0700- 0800: Fågelskådning, morgonjoggning, promenad eller bad
kl 0800- 0845: Frukost ute vid brasan
kl 0900- 1200 ACT
Deltagaren presenterar sin riktning för helgen, lägga upp steg samt hur framsteg
ska kunna mätas.
Upplägg av helgdagbok där den egna processen kan dokumenteras
Genomgång av ACTs kärnprocesser samt konceptualisering
Upplevelsebaserad övning på alla 6 processer
Värderad rikning: Genomgång och Troubleshooting
Defusion: Genomgång och Troubleshooting
ACCeptance: Genomgång och Troubleshooting
Committed ACTion: Genomgång och Troubleshooting
Mindfulness: Genomgång och Troubleshooting
Self as Context: Genomgång och Troubleshooting
1200-1400: Lunch ute vid grillen och tid för vila, promenad eller bad
Kl 1400- 1700
1400-1500: ACT
Vi tar de huvudkategorier av psykologiska problem och gör ACT-konceptualisering i
mindre grupper. Deltagare får chansen att ta upp just sin tillämpningsområde. Till exempel:
Allmän psykisk ohälsa som stress, ångest och depression som finns inom primärvården.
Somatiska problem såsom smärta, diabetes, epilepsi, astma.
Livsstilsproblem såsom övervikt, rökning/snusande, alkoholmissbruk.
Särskilda problem som flykting och/eller ensamkommande flyktingbarn, unga kriminella
Osv
Fika kl 1500-1530
1530-1730
Utifrån konceptualisering ska vi skapa ACT-interventioner. Varje deltagare får
chansen att gör ett egna program samt ta fram konkreta sätt att mäta framsteg.
Eftermiddagen avslutas med presentation i form av rollspel där var och en
presenterar sitt speciella klientproblem och sin ACT-intervention samt hur den ska
mätas. Varje deltagare får stöd och hjälp från gruppen.
Kl 1730-1900: Tid för bad, vila, motion, reflektion
Kl 1900--?? Middag vid brasan, program ute. Kvällen avslutas med Stjärnmeditation
Söndag
Kl 0600- 0700: Morgon meditation
kl 0700-0800: fågelskådning, morgonjoggning, promenad eller bad
kl 0800-0845: Frukost ute vid brasan
kl 0900-1200: ACT
Att utvecklas som människa och ACT-Terapeut
Vad är din riktning som terapeut?
Vad är det som hindrar dig från att leva som du vill, och vara den terapeut som du vill?
Här får du chans att få personlig feedback från mig och andra om hur du kan utvecklas
som terapeut.
Hur skulle vi veta om du blev mer som du vill. Hur kan vi mäta det?
Innan lunch ska vi presentera en konceptualisering i mindre grupper av en riktning, spel av
det som hindrar samt en personlig intervention.
kl 1200-1330: Lunch ute och möjlighet till bad och vila
Kl 1330-1500
Presentation av allas personliga ACT-interventioner på valfritt sätt (får gärna vara i
rollspels-form)
KL 1500: Fika och avslut
Joanne Dahl
[email protected]
Professor
JoAnne Dahl, Ph.D.
Department of Psychology
University of Uppsala
Uppsala, Sweden
Professor Mid Sweden University
Östersund, Sweden
Cell (46) 070 6634345
See my home page
www.joannedahl.com
Listen to my radio program
ACT taking hurt to hope
Listen here: http://webtalkradio.net/shows/act-taking-hurt-to-hope/
Download