CV Driftingenjör Namn: Nuvarande befattning: Redovisning av

advertisement
CV Driftingenjör
Namn:
Nuvarande befattning:
Redovisning av
dokumenterad kunskap
inom styr- och reglerteknik,
el- och VVS-teknik
1. Styr- och reglerteknik:
2. El- och VVS-teknik:
Redovisning av minst 10
års branscherfarenhet eller
dokumenterad utbildning
inom teknisk förvaltning
med inriktning på
driftsfrågor eller
energiteknik inom den
senaste 10-års perioden:
Beskriv branscherfarenheten eller dokumenterad utbildning:
Redovisning av minst 5 års
erfarenhet inom likvärdig
verksamhet – 2 likvärdiga
referensobjekt med uttalade
energibesparingsambitioner
eller
ventilationsentreprenader.
Referensobjekt 1:
Referensobjekt 2:
Redovisning av kunskaper i
svenska språket i tal och
skrift:
Download