Curriculum Vitae
Personuppgifter
Namn
Född
Adress
Telefon
Epost
Nils Loodin
801011-0156
Körsbärsvägen 9
114 23 Stockholm
08-314659
0708-499354
[email protected]
Utbildning
20022001-2002
VT 2000
1996-1999
Datateknik 180p, Kungliga Tekniska
Högskolan
Kemi (individuella kurser), Stockholms Universitet
(Inriktning Biokemi och Toxikologi)
Teoretisk Filosofi A,
Stockholms Universitet
Thorildsplans Gymnasium
Naturvetenskaplig Linje
(Examensarbete: Sömn ur ett psykologiskt
och medicinskt perspektiv)
Arbetslivserfarenhet
2002
2001 (sommar)
2000-2001
2000
1999-2000
1997
Laboratorieassistent, Wallenberg Laboratorium
Stockholms Universitet
Vårdbiträde, Johanneshuset, Sabbatsberg
Telefonsupport, Barnens Bokklubb,
Stockholm
Lärarvikarie i Drama,
Thorildsplans Gymnasium
Manpower, Lager och logistik
Uthyrd till Posten AB
Vårdbiträde, Karolinska sjukhuset,
HIVA
Förtroendeuppdrag
2003-2004
2003
Kulturattaché för Datasektionen på
Kungliga Tekniska Högskolan
Medlem i Mottagningen 2003
Övriga Erfarenheter
Hög datorvana, såväl programmering som byggnad och underhåll
av hårdvara, Windows/Unix/Linux-system, installation, uppgradering
C/C++/Java/Haskell/Prolog/Bash
Stor scenerfarenhet
Språk
Engelska, flytande
Tyska, i enkel konversation
Vietnamesiska, frasvis