Gröngödsling och gödselvatten

advertisement
Gröngödsling och gödselvatten
NO V
12
(jord och näringsförbättrare)
Material:
 Frön av t.ex. honungsört, solrosor, klöver, ettårig lupin
Övning:
 Med hjälp av olika sorters växter kan man förbättra jordstruktur, öka
mullhalten, gynna mikrolivet och tillföra växtnäring. Några växter är
bättre på detta än andra, de kallas gröngödslingsväxter. Det finns
även andra skäl till att så i en gröngödslingsgröda efter en tidig skörd.
I en öppen (bar) jord lakas näringen ur och gröngödslingsgrödorna
förhindrar detta. Etableringen av ogräs minskas också om det är
något annat som växer på platsen. I en skolträdgård där pallkragarna
ligger med bar jord kan en sådd också göra att eleverna undviker att
gå på jorden, ett sätt att visa att här växter något.
Läs mer bla. på sidan:
http://www.fobo.se/kunskap/vaxtodling/godsling/grongodsling_hand
b.shtml

Honungsört
Solros
Klöver
lupin
Genom att ruttna (lägga blad i vatten en vecka) t.ex. vallört och
nässla i vatten kan man göra sitt eget
gödselvatten. Vallört och nässlor är
båda rika på kväve och mineraler.
Blanda en del lösning till 10 delar
vatten.
Vallört
Kryddgårdsskolan Malmö
NO växter
Eva Hörnblad
Nässla
Download