SIDA 1 Skördeår: 2011

advertisement
RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan:
SFO-1160
Rödklöverfrövall, putsning.
ADB-nr:
063433
Län-fnr:
LB-240-2010
Förs.v:
Hushållningssällskapet Tommarpsfältet
Sandby gård, 276 37 BORRBY
Jbr-omr:
1b
A
Gödsling
kg/ton
Medel
SIDA 1
Skördeår: 2011
Ansvarig:
Gunilla Lindahl-Larsson
Utförar-ansvarig:
Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2012-01-18
12:45
N
P
K
S
Försöksdesign: SP
Sådatum :
Förfrukt:
Jordart:
ph-värde:
Rågvete
mmh l Mo
6,1
Växtskydd
2011-09-10
2011-09-10
Reglone 2,5
Stränglagt
MG-AL: 7,8 mg/100g
Ca-AL: 200 mg/100g
P-AL: 8,2 mg/100g IVA
K-AL: 7,1 mg/100g II
N,kg/ha,0-30:
N,kg/ha,30-60:
F Ö R S Ö K S L E D:
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
Ingen putsning 2011
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj 2011
-XCV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
ANM: Sort på fältet: Naney
Putsad hela försöket 2010-07-27. 2010-10-08
Putsning 2:or 2011-05-15.
Hackat skräppor: 2011-05-12
Rent
RelRelfrö
tal
tal
GroVatten
vh13% Fak.1
Fak.2
barhet halt
kg/ha
%
%
11-23
85
100
100
85
10,9
35
100
41
82
10,6
60
100
70
80
11,2
66
100
78
72
11,4
122
49
68
74
143
141
114
112
103
42
64
70
61
78
70
14,2
32
.0735
.0001
.0299
20
10
17
100
128
Sluten- Beg.
het % Blomvår
ning
05-15
65
07-01
75
06-15
63
06-20
45
07-06
100
40
56
61
78
75
90
71
10,7
11,5
11,5
11,2
65
65
55
45
100
40
62
68
82
79
85
72
10,8
11,0
11,3
11,3
80
79
11,0
11,2
07-01
06-20
06-26
07-05
Baldersbrå
st/m²
06-22
1
1
1
1
BaldersGråbo Gråbo
brå
st/m²
g/m²
g/m²
06-22
06-22
06-22
23
1
40
5
0
0
4
0
0
11
1
13
0
1
0
2
0
8
6
1
1
0
0
1
25
0
3
14
65
70
59
45
0
1
1
1
12
7
5
6
1
0
0
1
33
0
1
13
62
58
1
1
11
4
0
1
13
10
60
11,2
32
.4491
.0001
.3430
16
7
13
1
187,7
32
.7410
.6155
.7932
1
2
2
7
243,5
32
.3142
.8604
.4205
16
18
26
0
209,2
32
.6376
.1595
.9477
1
1
1
12
255,3
32
.8411
.1489
.9313
43
32
47
RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan:
SFO-1160
Rödklöverfrövall, putsning.
ADB-nr:
063433
Län-fnr:
LB-240-2010
Förs.v:
Hushållningssällskapet Tommarpsfältet
Sandby gård, 276 37 BORRBY
Jbr-omr:
1b
A
Gödsling
kg/ton
Medel
SIDA 2
Skördeår: 2011
Ansvarig:
Gunilla Lindahl-Larsson
Utförar-ansvarig:
Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2012-01-18
12:45
N
P
K
S
Försöksdesign: SP
Sådatum :
Förfrukt:
Jordart:
ph-värde:
Rågvete
mmh l Mo
6,1
Växtskydd
2011-09-10
2011-09-10
Reglone 2,5
Stränglagt
MG-AL: 7,8 mg/100g
Ca-AL: 200 mg/100g
P-AL: 8,2 mg/100g IVA
K-AL: 7,1 mg/100g II
N,kg/ha,0-30:
N,kg/ha,30-60:
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
5
2
Övrigt
ogräs
1-års
g/m²
06-22
17
4
43
44
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
1
0
2
1
0
0
1
0
5
7
12
11
21
36
165
29
5
4
9
7
15
10
16
10
6
7
5
7
8
9
8
9
8
11
18
6
5
6
11
3
2
3
1
5
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
0
0
1
0
0
0
0
0
4
6
8
6
19
20
104
36
3
2
6
3
13
7
10
5
4
4
4
4
7
5
6
7
4
6
9
3
2
3
6
2
1
2
1
3
0
1
0
0
3
9
27
63
1
6
5
12
2
6
4
8
0
11
0
6
1
3
0
307,2
32
.3910
.4155
.4155
2
1
2
0
230,9
32
.3910
.4155
.4155
1
0
1
6
76
32
.0492
.2511
.3512
5
5
7
45
124,1
32
.2061
.0204
.1052
61
58
85
4
102
32
.0083
.2015
.7719
3
4
5
8
149,3
32
.1819
.5873
.9051
14
13
19
4
54,4
32
.0279
.8299
.4351
3
2
3
6
84,0
32
.0357
.8486
.7527
4
5
8
6
116,8
32
.0131
.2537
.3243
7
7
10
3
130,2
32
.0157
.2412
.2916
5
4
6
2
161,4
32
.4497
.4696
.9053
6
3
5
F Ö R S Ö K S L E D:
Ingen putsning 2011
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj 2011
-XCV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
ANM: Sort på fältet: Naney
Putsad hela försöket 2010-07-27. 2010-10-08
Putsning 2:or 2011-05-15.
Hackat skräppor: 2011-05-12
Våtarv
st/m²
Våtarv
g/m²
06-22
06-22
Övrigt
ogräs
1-års
st/m²
06-22
Förgätmigej
st/m²
06-22
1
0
3
0
FörgätÅkermigej Näva. Näva. VeronikaVeronikatistel
g/m²
st/m²
g/m²
st/m²
g/m²
st/m²
06-22
06-22
06-22
06-22
06-22
06-22
11
2
6
0
0
1
4
2
2
0
0
1
4
3
4
1
0
0
0
2
6
0
0
2
RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan:
SFO-1160
Rödklöverfrövall, putsning.
ADB-nr:
063433
Län-fnr:
LB-240-2010
Förs.v:
Hushållningssällskapet Tommarpsfältet
Sandby gård, 276 37 BORRBY
Jbr-omr:
1b
A
Gödsling
kg/ton
Medel
SIDA 3
Skördeår: 2011
Ansvarig:
Gunilla Lindahl-Larsson
Utförar-ansvarig:
Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2012-01-18
12:45
N
P
K
S
Försöksdesign: SP
Sådatum :
Förfrukt:
Jordart:
ph-värde:
Rågvete
mmh l Mo
6,1
Växtskydd
2011-09-10
2011-09-10
Reglone 2,5
Stränglagt
MG-AL: 7,8 mg/100g
Ca-AL: 200 mg/100g
P-AL: 8,2 mg/100g IVA
K-AL: 7,1 mg/100g II
N,kg/ha,0-30:
N,kg/ha,30-60:
F Ö R S Ö K S L E D:
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
Ingen putsning 2011
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
Rajah
Titus
Global
Ilte
Ingen putsning 2011
Hård putsning (5-10 cm stubb) i slutet av maj 2011
-XCV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
ANM: Sort på fältet: Naney
Putsad hela försöket 2010-07-27. 2010-10-08
Putsning 2:or 2011-05-15.
Hackat skräppor: 2011-05-12
ÅkerVittistel
klöver
g/m²
g/m²
06-22
33
18
9
14
13
7
64
25
35
23
14
32
28
9
30
25
34
16
14
48
23
11
18
25
30
26
16
23
28
158,3
32
.8217
.3789
.7455
32
46
65
19
77,3
32
.1708
.3161
.2547
11
15
22
Download