SIDA 1 Skördeår:2009

P R E L I M I N Ä R A R E S U L T A T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan:
SFO-1160
Rödklöverfrövall, putsning.
ADB-nr:
063179
Län-fnr:
E-70-2008
Förs.v:
Hushållningssällskapet
Klostergården VRETA KLOSTER
Jbr-omr:
12
D
Gödsling
kg
Medel
2009-04-19
450
Biofer 10-3-1
Försöksdesign:SP
Sådatum : 2008-04-30
Förfrukt: Åkerböna
Jordart:
ph-värde:
SIDA 1
Skördeår:2009
Ansvarig:
Gunilla Lindahl-Larsson
Utförar-ansvarig:
2009-12-16 10:32
N
45
P
14
K
5
S
Växtskydd
MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:
F Ö R S Ö K S L E D:
Ingen putsning 2009
Ingen putsning 2009
Ingen putsning 2009
Ingen putsning 2009
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Ingen putsning 2009
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
-XCV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
ANM:
slutet
slutet
slutet
slutet
av
av
av
av
maj
maj
maj
maj
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
2009Medelsen diploid klöver
2009Medelsen tetraploid klöver
2009Sen diploid klöver
2009Sen tetraploid klöver
slutet av maj 2009
Rent
RelRelfrö
tal
tal
Vatten
vh13%
Fak.1
Fak.2
halt
kg/ha
%
12-10
482
100
100
7,6
218
100
45
9,0
440
100
91
9,0
177
100
37
9,4
519
108
100
8,9
258
118
50
10,3
506
115
98
9,3
213
120
41
9,5
329
100
8,7
374
114
9,5
500
100
8,2
238
48
9,7
473
95
9,2
195
39
9,4
351
16,8
32
.1682
.0001
.9490
79
62
90
Sluten- Blomhet %
ning
vår
st/m²
05-25
07-17
94
670
96
449
90
279
90
422
98
427
94
255
95
293
83
442
93
455
92
354
96
549
95
352
93
286
86
432
92
3,5
32
.8361
.0001
.0038
4
3
5
404
13,1
32
.0127
.0001
.0001
60
56
79
Balders-Balders-Förgätbrå
brå
migej
st/m²
g/m²
st/m²
06-23
06-23
06-23
2
19
20
2
42
17
1
12
29
1
22
39
1
17
14
0
1
15
3
27
18
2
13
31
2
24
26
1
15
20
1
18
17
1
22
16
2
19
23
2
18
35
1
61,2
32
.9354
.4784
.0044
2
1
2
19
117,4
32
.5039
.9853
.1161
39
24
36
23
67
32
.3867
.0761
.9323
20
16
23
Förgätmigej
g/m²
06-23
60
46
75
111
36
40
48
79
73
51
48
43
61
95
62
74,8
32
.2648
.1395
.9469
52
48
69
P R E L I M I N Ä R A R E S U L T A T
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan:
SFO-1160
Rödklöverfrövall, putsning.
ADB-nr:
063179
Län-fnr:
E-70-2008
Förs.v:
Hushållningssällskapet
Klostergården VRETA KLOSTER
Jbr-omr:
12
D
Gödsling
kg
Medel
2009-04-19
450
Biofer 10-3-1
Försöksdesign:SP
Sådatum : 2008-04-30
Förfrukt: Åkerböna
Jordart:
ph-värde:
SIDA 2
Skördeår:2009
Ansvarig:
Gunilla Lindahl-Larsson
Utförar-ansvarig:
2009-12-16 10:32
N
45
P
14
K
5
S
Växtskydd
MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:
Viol
st/m²
F Ö R S Ö K S L E D:
Ingen putsning 2009
Ingen putsning 2009
Ingen putsning 2009
Ingen putsning 2009
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Ingen putsning 2009
Hård putsning (5-10 cm stubb)
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
-XCV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
ANM:
Viol
g/m²
2
5
2
2
2
4
2
4
3
3
2
4
2
3
2
6
3
3
1
4
2
4
3
3
2
5
3
3
Kvickrot
st/m²
06-23
0
1
3
6
3
4
5
1
3
3
1
3
4
3
3
74,6
32
.7476
.0759
.6749
2
2
3
3
92,5
32
.5840
.1002
.6650
3
3
4
3
119,1
32
.6342
.4489
.1674
4
4
5
06-23
slutet
slutet
slutet
slutet
av
av
av
av
maj
maj
maj
maj
Medelsen diploid klöver
Medelsen tetraploid klöver
Sen diploid klöver
Sen tetraploid klöver
2009Medelsen diploid klöver
2009Medelsen tetraploid klöver
2009Sen diploid klöver
2009Sen tetraploid klöver
slutet av maj 2009
06-23
Kvickrot
g/m²
06-23
0
1
8
8
4
4
5
1
4
3
2
2
6
4
Ospec.
tistel
st/m²
06-23
6
5
5
60
6
7
5
6
19
6
6
6
5
33
Ospec.
tistel
g/m²
06-23
102
57
42
94
34
36
18
30
74
30
68
47
30
62
Övrigt
ogräs
st/m²
06-23
3
4
6
10
4
11
8
11
6
8
4
7
7
11
4
138,2
32
.7052
.4116
.1809
6
5
8
13
282,5
32
.4200
.3377
.3383
44
37
53
52
73
32
.0863
.2130
.4687
56
40
59
7
90,8
32
.3424
.2039
.7308
7
7
10
Övrigt
ogräs
Längd
g/m²
cm
06-23
05-26
17
11
16
25
5
30
24
33
14
37
33
29
17
19
32
11
30
17
33
15
37
29
29
18
78,1
32
.7915
.1089
.3210
16
15
21