Läkemedel som får ges av barnmorska utan ordination

advertisement
1(14)
Läkemedel VO obstetrik och gynekologi i Norrbotten
Läkemedel som utan annan ordination får administreras av sjuksköterska till patient enl ovan, enligt SOSF 1995:19. Läkemedel får endast ges som
tillfällig behandling. Alla givna läkemedel ska journalföras.
Indikation
Värk,
postop
smärta
ATC
Visar
liknande
läkemedel
Verksam substans
N02AA59
Kodein/Paracetamol
(T Panocod)
1-2 x 4
Kodein/Paracetamol
(S Citodon)
1x4
N02AA59
M01AB05
M01AB05
N02AX02
(Förslag på läkemedel)
Diklofenak
(S Voltaren 50 mg)
Ibuprofen
(T Ibuprofen 400mg)
Tramadol
(C Tramadol 50 mg)
Max antal tillfällen
läkemedlet kan
ges innan läkare
kontaktas
1 supp x 3
1x3
1x4
Kontraindikation
/anmärkning
Kategori graviditet
Interaktion
Gallvägsspasm
A
Se FASS
Gallvägsspasm
A
Se FASS
ASA-överkänlsighet. Svår hjärtsvikt och
njursjukdom. EJ vid astma
C
Metotrexate, Waran
ASA-överkänslighet. Svår hjärtsvikt och
njursjukdom. EJ vid astma.
Till gravida enbart läkarord.
C
Metotrexate, Waran
Överkänslighet för opiater. Gravt nedsatt lever-,
njurfunktion. Okontrollerad EP.
C
Temgesic
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
2(14)
N02AB01
Ketobemidon
(T Ketogan 5 mg)
1 tabl
2 ggr
Sekretstagnation, andningsdepression
Risk för beroende
C
Se FASS
N02AB01
Ketobemidon
(Inj Ketogan novum
5 mg/ml)
1 ml sc/im/iv
1gång
Sekretstagnation, andningsdepression, pre-chock
Risk för beroende
C
Se FASS
N02AA01
Morfin
(T Morfin 10 mg)
1 tabl
2 ggr
Sekretstagnation, andningsdepression
Risk för beroende
C
Se FASS
N02AA01
Morfin
(Inj Morfin 5-10 mg)
0,5-1ml sc/i.v
2 ggr
Sekretstagnation, andningsdepression
Risk för beroende
C
SE FASS
Smärta,
feber
premed
N02BE01
Paracetamol
(T Panodil 500 mg)
1-2 x 4
Hjärt- eller njurinsuff och
leversjukdom
A
Se FASS
Värk,
mensvärk
M01AE02
Naproxen
(T Pronaxen 250 mg)
4 ggr
ASA-överkänslighet, blödning, svår hjärtsvikt
och njursjukdom. Ej vid astma
C
Metotrexate, Waran
Akut
lungödem
C03CA01
Furosemid
(T Furosemid 40 mg)
½ tabl
1 gång
Leverkoma. Svår njurskada.
C
Se FASS
C03CA01
Furosemid
(Inj Furosemid 10
mg/ml)
4 ml
1 gång
Leverkoma. Svår njurskada
Vid svår
värk
Se FASS
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
3(14)
Illamående
även
postop
Sömnmedel
A03FA01
Metoklopramid
(Inj Primperan 5
mg/ml.)
10 mg i.v.
1 gång
Feokromocytom.
Ej vid sen graviditet
C
Se FASS
A04AA01
Ondansetron
(Inj Zofran 2 mg/ml)
2 ml/4 mg dygn
1 gång
Nedsatt leverfunktion. Behandling av äldre.
Kontakta läkare
B:1
Se FASS
A04AA01
Ondansetron
(T Zofran alt
munlöslig 4 mg)
1 tabl
1gång
Nedsatt leverfunktion. Behandling av äldre.
Kontakta läkare.
B:1
Se FASS
A03FA01
Metoklopramid
(S Primperan 20 mg)
1 supp
1gång
Feokromocytom. Ej vid sen graviditet
C
Se FASS
N05CF01
Zopiklon
(Zoplicone NM
Pharma 5 mg)
1-1½ tabl
1 gång
Sömnapné, grav leverinsuff, myastenia gravis
C
Erytromycin
N05CM06
Propiomazin
(T Propavan 25 mg)
1-2 tabl
1 gång
Lever-, njurfunktion
A
Se FASS
N05CD05
Triazolam
(T.Halcion 0.125mg)
1-2 tabl
1gång
Sömnapne; Ges ej vid porfyri
C
Se FASS
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
4(14)
Hemorrojdbesvär
Gasbesvär
Förstopp
ning
Laxativ
postop
2:a dygn
C05AA01
Lidokain,hydrokortis
on
(Salva Xyloproct)
(Supp Xyloproct)
Finns på BB
A
Se FASS
A
Se FASS
1 smörjning
3 ggr
Finns på BB.
A03AX13
Dimetikon/simetikon
(K.Dimetikon100mg
2 st 3-4 ggr
A06AB02
Bisakodyl
(S Dulcolax 10 mg)
1supp
1 gång
Ileus. Akut buk.
A
Se FASS
A06AD11
Laktulos
(Mixt Laktulos)
30 ml
1 gång
Ileus. Galaktosintolerans
A
Se FASS
A06AB08
Natriumpikosulfat
(Dr Laxoberal 7,5
mg/ml)
10-20 dr
1 gång
Ileus. Akut buk
B:1
Se FASS
A06AA0
(Paraffin-emulsion)
20-30 m1 gång
Ilues – akut buk
A06AG11
Natriumcitrat,Natriu
5 ml
Överkänslighet. Ileus. Akut buk
Se FASS
A
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
Se FASS
5(14)
mlaurylsulfoacetat
(Mikrolax)
rektallösning
1gång
Hosta/
slem
R05CB10
Bromhexin,Efedrin
(Mixt. Mollipect)
15 ml x4 ggr
Max 60ml/dygn
A
Se FASS
Nästäppa
R01AA05
Oximetazolin
(Näsdrp.Nezeril)
En dospipett
0,5mg/ml
2 st x3ggr
A
Se FASS
Klåda
R06AA04
Klemastin
(T Tavegyl 1 mg)
A
Se FASS
A
Se FASS
A
Se FASS
C
Se FASS
Magkatarr
Ångest
Dämpande,
lugnande
1x2
A02BX13
Sukralfat
(Andapsin)
A02BX13
Alginsyra
(Mixt Gaviscon)
10-20ml
Diazepam
(S.Stesolid 5-10mg)
510mg/3ggr/dygn
N05BA01
5-10 x1-4
Sömnapne,överkänslighet mot diazepam
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
6(14)
Postop,
dålig
urinprod
-uktion
C03CA01
Furosemid
(Inj Furosemid 10
mg/ml)
1 ml
1 gång
C
Se FASS
Tromboflebit
C05BA01
Mukopolysackaridp
olysulfat
1 smörjning
A
Se FASS
(Kräm Hirudoid)
3ggr
1500 IE ges till
alla,efter grav
vecka 7
Profylax
mot Rhimmunisering
J06BB01
Immunoglobulin
(Inj Rhophylac)
Medicin
abort
G03XB01
Mifepriston
(T.Mifegyne 200mg)
Anemi
Ej till Rh-positiva eller redan Rh-immuniserade
personer. Ej injiceras intravaskulärt (risk för
chock)
Se FASS
Ges inte till misstänkt ektopisk graviditet
B3
Se FASS
200mgx1
A02BB01
Misoprostol
(T.Cytotec 0.2mg)
0,2mg enl
ord/rutin
OBS! Ges
vaginalt, rectalt
eller sublingualt
Medicinska aborter före grav v 9 (4st
engångsdos)
Tvåstegsaborter efter vecka 12 (start som ovan
och därefter 2st var 3:e timme )
Missfallsbehandling: Enl ordination
D
Se FASS
B03AA01
Ferroglycinsulfatkom
plex
1x2
Försiktighet vid mag och tarm sjukdomar
A
Se FASS
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
7(14)
(T.Niferex 100mg)
Huvudvärk
(spinal)
N06BC01
Koffein
Finns på BB
1x3
Finns på BB
A
(T.Koffein 100mg)
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
Se FASS
8(14)
(Läkemedel på Kvinnosjukvården, Norrbottens
Förlossningsverksamheter
Läkemedel som utan annan ordination får administreras av sjuksköterska till patient enl ovan, enligt SOSF 1995:19. Läkemedel får endast ges som
tillfällig behandling. Alla givna läkemedel ska journalföras.
Indikation
ATC
Visar liknande
läkemedel
Verksam substans
Max antal tillfällen
läkemedlet kan
ges innan läkare
kontaktas
Kontraindikation
/anmärkning
Kategori graviditet
Interaktion
Andnin
gsdeore
ssion
(moder)
V03AB15
Naloxon
(Inj.Naloxon
0.4mg/ml)
1ml i.v
1gång
allergi mot naloxonhydroklorid
B :3
Se FASS
Blödnin
g efter
placent
as
avgång
G02AB01
Metylergomettin
(Inj Methergin
0,2mg/ml)
1ml im/iv
Kontraindicerat vid porfyri, svår hypertoni och
graviditetstoxikos,hjärtsjukdom
C
Se FASS
A02BB01
Misoprostol
(T.Cytotec 0.2mg)
2 tabl under
tungan alt 3 st
rektalt
D
Se FASS
(Förslag på läkemedel)
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
9(14)
Eftervär
kar
Förloss
ningss
märta
N02BE01
Paracetamol
(T Panodil 500 mg el
T Alvedon 665 mg)
2 tabl
3ggr
Hjärt- eller njurinsuff och
leversjukdom
A
Se FASS
M01AB05
Ibuprofen
(T Ibuprofen 400mg)
1tabl
3ggr
ASA-överkänslighet. Svår hjärtsvikt och
njursjukdom. EJ vid astma.
Till gravida enbart läkarord.
C
Metotrexate,
Waran
N02AA01
Morfin
Inj Morfin 10-15mg
(0,15mg/kg
kroppsvikt)
1-1,5ml i.m
1gång
Max 1gång till
efter 4 timmar
Sekretstagnation, andningsdepression
Risk för beroende
Avvikande eller patologiskt CTG
C
SE FASS
5-20ml
infiltration elller
som PDB
1gång
Överkänslighet
A
SE FASS
O2N2O
(Syrgas/lustgas)
Pudend
usblock
ad,
smärtli
ndring
vid
N01BB03
Mepivakain
(Inj.Carbocain
10mg/ml)
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
10(14)
sutureri
ng
Smärtli
ndring
vid
Katetris
-ering
Värkför
stärkni
ng i
utdrivni
ngstadi
et och
öppnin
gsstadi
et enl
rutin
H01BB02
GBSprof.
Enl
rutin
Instillagel
11ml i urinröret
1 gång
Oxytocin
(Inj Oxytocin Pilum
8,3mikrogram/ml)
2ml(16,6 µg)
i 500ml Glukos
50mg/ml
1 gång
Kontraindicerat vid porfyri, svår hypertoni och
graviditetstoxikos
Grupp 1Va
Se FASS
Bensylpenicillin
Blandas i 100ml
Nacl 9mg/ml.
Ges 4 ggr /dygn
iv
Överkänslighet
A
Se FASS
900mg=6ml
blandas i minst
Ges vid PC allergi
B:1
Se FASS
(Bensylpenicillin3g)
J01FF01
Clindamycin
(Dalacin 150mg/ml)
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
11(14)
100ml Nacl
9mg/ml ges
3ggr/dygn iv
Trött
och
utsvulte
n
patient
Inf. Glukos 50mg/ ml
1000ml eller
500ml
2ggr
1500 IE=2ml
1gång
Profylax
mot Rh
immunisering
J06BB01
Immunoglobulin
(Inj
Rhophylac1500IE/2
ml)
Blödnin
g post
partum
G02AB01
Metylergomettin
(TMethergin0,125mg
(Inj Methergin
0,2mg/ml)
H01BB02
Oxytocin
(Inj Oxytocin Pilum
8,3mikrogram)
1tabl 3ggr xIII
Ej till Rh-positiva eller redan Rh-immuniserade
personer. Ej injiceras intravaskulärt (risk för
chock)
Kontraindicerat vid porfyri, svår hypertoni och
graviditetstoxikos
C
Se FASS
Kontraindicerat vid porfyri, svår hypertoni och
graviditetstoxikos
Grupp 1Va
Se FASS
1ml im/iv x?
2ml im/iv
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
Se FASS
lsgyn-5-88
2.0
12(14)
Insomni
ngspro
blem
N05CD05
Triazolam
(T.Halcion 0.125mg)
1tabl
1gång
Förstahandsmedel
Sömnapne; Ges ej vid porfyri
C
Se FASS
Sovdos
tll
förl.pat
N02AA01
Morfin
Inj Morfin 10-15 mg
(0,15mg/kg
kroppsvikt)
1-1,5ml i.m
1gång
Max 1gång till
Sekretstagnation, andningsdepression
Risk för beroende
Avvikande eller patologiskt CTG
C
SE FASS
R03CC03
Terbutalin
(Bricanyl 0,5mg/ml)
0,25 s.c alt.i,m
=0,5ml
1gång
A
SE FASS
N05CD05
Triazolam
(T.Halcion 0.125mg)
1tabl
1gång
Förstahandsmedel
Sömnapne; Ges ej vid porfyri
C
Se FASS
N05CD02
Nitrazepam
(T.Nitrazepam 5mg)
1 tabl
1 gång
Alternativ till Halcion enl. rutin
(vid önskan om mer långsamt tillslag och
C
Se FASS
A
SE FASS
A
Se FASS
Sovdos
något längre effekt)
R03CC03
Terbutalin
(Tabl.Bricanyl 5mg)
1 tabl
1gång
N02BE01
Paracetamol
2 tabl
Hjärt- eller njurinsuff och
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
13(14)
(T Panodil 500 mg)
3ggr
leversjukdom
A06AG11
Natriumcitrat,Natriu
mlaurylsulfoacetat
(Mikrolax)
5 ml
rektallösning
3ggr
Överkänslighet. Ileus. Akut buk
Ges vid långtids sängläge
A
Se FASS
A06AD11
Laktulos
(Mixt Laktulos)
30 ml/dag
3 dagar
Ileus. Galaktosintolerans
A
Se FASS
A06A610
Natriumdokusat
(Klyx)
Rektallösning
120ml x1
Överkänslighet. Ileus. Akut buk
Andra tarm sjukdommar
A
Se FASS
Gasbesvär
A03AX13
Dimetikon/simetikon
(K.Dimetikon100mg
2 st 3-4 ggr
A
Se FASS
Hosta,
slem
R05CB10
Bromhexin,Efedrin
(Mixt. Mollipect)
15 ml x4 ggr
Max 60ml/dygn
A
Se FASS
Nästäp
pa
R01AA05
Oximetazolin
(Näsdrp.Nezeril)
En dospipett
0,5mg/ml
2 st x3ggr
A
Se FASS
Anemi
B03AA01
Ferroglycinsulfatkom
plex
1x2
?
Se FASS
Förstop
pning
Försiktighet vid mag och tarm sjukdomar
(T.Niferex 100mg)
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-88
2.0
14(14)
Indikation
ATC
Visar liknande
läkemedel
Verksam substans
Andnin
gsdepr
ession
efter inj
till
moder
V03AB15
Koagul
ationsföreb
B02BA01
Gäller
BARN
Max antal tillfällen
läkemedlet kan
ges innan läkare
kontaktas
Kontraindikation
/anmärkning
Naloxon
(Inj.Naloxon
0.4mg/ml)
0,25ml/kg=
0,1mg/kg i.m el
s.c
1kg – 0,25ml
2kg – 0,5ml
3kg – 0,75ml
4kg-1,0ml
allergi mot naloxonhydroklorid
Fytomenadion
(Inj. Konakion
10mg/ml)
1mg i.m = 0,1ml
(Förslag på läkemedel)
Kategori graviditet
Se FASS
Se FASS
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
Interaktion
lsgyn-5-88
2.0
Download