ALS

advertisement
Kroppens Nervsystem
Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs –
www.lektion.se
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Nervsystemets två huvuddelar
Det centrala nervsystemet
Hjärnan & ryggmärgen
Det perifera nervsystemet
Nervtrådarna i övriga kroppen
Kroppens Nervsystem
Vi börjar ned att titta lite på centrala systemet
Det centrala nervsystemet
Hjärnan & ryggmärgen
Det perifera nervsystemet
Nervtrådarna i övriga kroppen
Kroppens Nervsystem
Låt oss starta med hjärnan
Storhjärnan
Lillhjärnan
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Ryggmärgen
Ryggmärgen kopplas ihop
med hjärnan via
hjärnstammen
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Hjärnstammen
Från hjärnstammen så styrs många automatiska funktioner
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Vi tittar lite närmare på ryggmärgen
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Ryggmärgen i genomskärning
Sensoriska nerver
är inåtgående
Motoriska nerver leder
signalen utåt
Nervtrådar som leder in och ut från ryggmärgen
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
En reflex är ett exempel på hur sensoriska och
motoriska nervtrådar agerar tillsammans
Man säger: ”Det sitter i ryggmärgen”
En reflex styrs från ryggmärgen
Hjärnan blir inkopplad efter man ryckt bort handen
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Slutligen
Det perifera nervsystemet
Nervtrådarna i övriga kroppen
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Det perifera systemet når
överallt i kroppen
Det består av både motoriska
och sensoriska nervtrådar
Nervtrådarna (nervcellerna)
kan bli ca 1 meter långa
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Nervcellen
cellkropp
Utåtledande nervtråd (Axon)
Inåtledande nervtrådar (Dendriter)
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Först ett foto på en cellkropp
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Här syns flera nervceller i samarbete
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
En tecknad variant…
Cellkroppen
Axon (output)
Dendriter (input)
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Här sker själva ”överföringen” av nervimpulserna
En sådan ”koppling” kallas Synaps
Vi kollar in en sån rackare…
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Synaps
Här är kommer en axon med en impuls
Blåsor med en ”signal
substans” brister…
Nervimpulsen förs över
till nästa cell
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Hjärnans delar (lober)
Hjässlob
Pannlob
Nacklob
Tinninglob
Micke Sundström ©
Kroppens Nervsystem
Några hjärncentran
( I hjärnbarken)
Känsel
Hörselcentrum
Rörelse
Språk
Syncentrum
Talcentrum
(Finns bara på vänster halva)
Balans
Micke Sundström ©
Vänster & Höger hjärnhalva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kan sjunga och teckna men inte
tala
Känner lätt igen melodier
Ser helhet i en bild, har överblick
Har inlevelseförmåga
Har svårt att minnas ord och siffror
men minns innehållet i en mening
Dålig tidsuppfattning men bra
kroppsuppfattning
Ostrategisk
Risktagande
Positivt tänkande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Talar, tänker logiskt och är bra på
språk
Tecknar dåligt men kan räkna,
läsa och skriva
Ser detaljer i en bild men inte
bilden som helhet
Är bra på att analysera
Minns ord och siffror men inte
omgivning och ansikten
God tidsuppfattning
Strategisk
Trygg
Kritisk tänkande
Parkinsons sjukdom
• Vid Parkinsons sjukdom har du svårt att kontrollera kroppens rörelser.
Du får svårt att röra dig, skakar och hämmas i dina rörelser.
• Detta på grund av en förlust av dopamintillverkande nervceller i
hjärnan, då dopamin används för att kontrollera nervimpulser som styr
kroppsrörelser.
• Parkinsons kommer smygande och utvecklas med tiden. Det finns
inget bot men det finns medicin som minskar symptomen.
ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros
• ALS är en sjukdom som förtvinar musklerna och gör dig förlamad.
Musklerna förtvinas därför att nervceller i hjärnan och
ryggmärgen som kontrollerar kroppens motoriska funktioner bryts
ner.
• Det finns inget botemedel mot ALS och sjukdomen kommer att
sprida sig till hela kroppen. Muskelförtviningen gör tillslut att du inte
kan andas. De flesta som drabbas av ALS lever i två till fyra år efter
att de har blivit sjuka. Men 10 procent lever efter 10 år.
• Orsakerna till sjukdomen är okänd.
Multipel Skleros (MS)
• MS är en sjukdom som kan ge flera olika besvär beroende på vilka
nervtrådar som är skadade. Vanliga symptom är pirrningar,
domningar, svårigheter med gång och balans samt synbesvär.
• MS är en sjukdom som attackerar det centrala nervsystemet (hjärna
och ryggmärg). I och med detta kan det uppstå en inflammation
i nervtrådarna och olika nervimpulser störs beroende på var
inflammationerna sätter sig. Inflammationen kan gå över och sedan
komma tillbaka. Därför kan sjukdomen gå i skov.
Demenssjukdomar
• Vid demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom
drabbas du av glömska och svårigheter att planera
vanliga saker i vardagen. Sjukdomen utvecklas med
tiden och tillslut blir det svårt att utföra vardagliga sysslor
och till och med hitta hem.
• Vid Alzheimers sjukdom så dör nervcellerna i hjärnan
onormalt snabbt i ett eller flera av hjärnans områden. Det
finns inget som kan bota sjukdomen men det finns
medicin som kan lindra besvären.
Migrän
• Migrän är en pulserande och smärtsam
huvudvärkssjukdom.
• Varför vissa drabbas av migrän är fortfarande oklart men
sjukdomen är till stor del ärftlig.
• Vidspridda teorier om orsakerna bakom migrän är att det
primärt beror på ett fel i nervsystemet som leder
till överkänslighet för nervsignaler alternativt ökad
nervsignalering.
Epilepsi
• Om du lider av epilepsi är hjärnans nervceller överaktiva.
Vid epilepsianfall sker elektriska urladdningar i hjärnans
nervceller.
• Yttre omständigheter kan bli farliga om du exempelvis
faller dåligt. Då kan du få frakturer, skada tänder eller
bränna dig om du lagar mat. Det finns även fall av
plötslig oväntad död vid epilepsi, på engelska förkortat
till SUDEP.
Polio
• Polio är ett virus som attackerar de motoriska
nervcellerna. När nervcellerna angrips uppstår olika
symtom. Slutligen kan sjukdomen leda till förlamning.
• Tidigare symtom är trötthet, huvudvärk, illamående och
kräkningar.
• Förr var sjukdomen väldigt fruktad i Sverige men är idag
i princip utrotad tack vare vaccinationerna mot polio i det
så kallade barnvaccinations programmet.
Huntingtons sjukdom
• Huntingtons sjukdom är en ärftlig neuropsykiatrisk
sjukdom som orsakar demens och ofrivilliga rörelser.
Sjukdomen bryter ner vissa nervceller i hjärnan.
• Det går inte att bota Huntingtons sjukdom men det finns
behandling som lindrar symtomen och kompensera för
funktionsnedsättningarna.
Tourettes
• Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk sjukdom som
orsakar ofrivilliga rörelser i form av tics. Ibland även
ljudtics.
Ischias
• Ischiasnerven är kroppens längsta nerv. Den har sitt fäste i
ryggslutet och går igenom baksidan av benen ner till fötterna. Om
denna nerv av någon anledning ligger i kläm orsakar detta smärta.
• Äkta ischias
Vid äkta ischias är det oftast en disk mellan kotorna i ländryggen
som blivit skadad som därmed trycker på ischiasnerven.
• Falsk ischias
Falsk ischias beror inte på en skadad disk utan kan bero på andra
orsaker så som att en muskel är stel och ligger och trycker på
nerven. Detta kan i sin tur orsakas av fel hållning, felbelastning,
överansträngning, skador i knän och felaktiga skor.
Sömnparalys-Sömnförlamning
• Under REM-sömnen stängs många viljestyrda muskler av.
• Ibland kan de stängas av för tidigt eller slås på för sent.
• Man upplever förlamning och ibland hallucinationer.
Placebo-effekten
• Tankens makt över kroppen.
• Kan öka halterna av vissa hormoner som
kan påverka blodtryck och immunsystem.
• Bemötandet av patienten påverkar.
• Försvinner ganska fort.
• Nocebo , ”anti-placebo”
https://www.apoteket.se/om-apoteket/tidningenapoteket/placeboeffekten/
”Änkestöt”
• Ulnarisinklämning
Värme och kyla
• Olika känselkroppar känner av värme, kyla,
beröring, tryck och smärta.
• Vid stark värme eller kyla
är det känselkropparna
för smärta som reagerar
istället.
Download