4 maj 2010 Torbjörn Norén

advertisement
Pneumokockvaccination
4 maj 2010 Torbjörn Norén
Pneumokocksjukdomen
‰ Våran
mest betydande patogen
™ Lunginflammation
(50%)
™ Meningit
™ AOM,
Öroninflammation
‰ 100-talet
serotyper
‰ Penicillin resistens
Pneumokockvaccination i Barnvaccinations-programmet
2008/2009 (SOSF 2008:7)
Aktiv immunisering barn (2 mån ålder till
2 års ålder) mot invasiv sjukdom*
orsakad av Streptococcus pneumoniae
Typ: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F
(Prevenar®)+1, 5, 7F (Synflorix®)
* bakteriemi, meningit, bakteriemisk pneumoni, AOM
Konjugatet i Prevenar är bärarproteinet CRM197
(ett muterat toxin från Corynebacterium diphteriae)
Synflorix Protein D (bärarprotein NTHI) +
tet-dipht. toxoid
Serotyper som orsakat invasiv pneumokocksjukdom hos
europeiska barn (5068 isolat från 16 studier (Hausdorff et al CID 2000)
18
100
63.8%
74.1%
90
16
14
12
10
8
6
80
Prevenar serotyper
Eventuell
korsreaktiv
typ
Dominerande serotyper hos
barn i Sverige*
Synflorix
serotype
Icke
r
korsreaktiv
typ
4
70
60
50
40
30
20
2
10
0
0
14 18C 6B 19F 9V 23F 4 6A 19A 9N 18F 9A 7F 1
5 24F 3 33F 12F 15B 10A 38 17
Eriksson M et al. Epidemiology of pneumococcal infections in swedish children. Acta Paediatr 2000
Suppl 435:35-9
Kumulativ frekvens %
% Invasiv pneumokocksjukdom
20
* Indikation AOM finns idag med i
FASS text för båda (Prevenar inom )
Skydd mot akuta mediaotiter *
Reduktion av antal otiter
**
** Tendens till
lägre Ak och
OPA
(opsonophagoc
ytic activity)
titrar för
Synflorix
/Data Prevenar Eskola J,
Kilpi T. et al (n=1662)
Synflorix R. Prymula et
al. POET (n=2454)
Thelancet 367:¤ 2006
Seroreplacement och behov av
fler typer i vaccin
Stark genetisk drift för typ 19A ökar som patogen stam
(Norge 15%, Frankrike)
™ I viss mån även typ 7F och typ 3 (Canada)
™
™ Synflorix
4 6B 9V 14 18C 19F 23 F 1 5 7F
™ Prevenar 13 ® EU reg. och ersätter Prevenar 7
4 6B 9V 14 18C 19F 23 F
1 3 5 6A 7F 19A
Korsimmunitet ev. för 6c med 6A
™ Beräknas täcka seroreplacement med god OPA mot 19A
™
Vårt polysackaridvaccin (vuxenvaccin)
Pneumovax (Pneumo 23) (1 2 3 4 5 6B 7F 8 9N 10A 11A 12F 14 15B
17F20 22F 23F 33F)
™ Hyporespons
efter dos II (Tolerans)
™ Immunsupprimerade (Splenektomerade)
Konjugerat vaccin används på BMT
Primovaccination med konjugatvaccin?
™ Konjugerat vuxenvaccin kommer inom två
år (gäller även meningokock)
Vaccination av vuxna
™ Skyddar
mot invasiv pneumokockinfektion
(Örtquist et al)
™ Vaccination vid
landsting ledande)
™ VI
influensa (Stockholms läns
MÅSTE BLI BÄTTRE
™ Tillsvidare polysackarid till: Hjärt/lungsjuka
och alla >65 år SOSF, mjältdysfunktion,
immunsupprimerade
Förnyad immunisering
n
n
n
Benmärgstransplanterade
Prevenar/synflorix
Splenektomerade Primo Pneumovax
II Upprepas 5-7 år
III Ev. sista dos 10 år ( ej evidens)
Avvaktar pågående studie med konjugat
som primo på vuxna
Tack för ordet
Download