Kastanjeskolan, Tomelilla

advertisement
Kastanjeskolan, Tomelilla
7-9 skola
Läsåret 13/14
324 elever
Skolsköterska 75%
Kurator 100%
Hälsa Arbetsmiljö
Självförtroende
Prestation
Mål för verksamheten
Från
brandkårsutryckningar till
systematiserat arbete
Från egen verksamhet i
skolan till helhet i
samverkan
Mål för eleverna
 Kunskap om livsstilsfrågor som har
betydelse för vår hälsa och möjlighet till
framgång i studier och arbete.
 Kunskap om sambandet mellan, hälsa,
arbetsmiljö, självförtroende och
prestation.
 Förmåga att samarbeta och uppträda
respektfullt oavsett olikheter
Från dubbla spår till elevhälsa SOU
2000:19
Skollagen 2 kap 25§
 Vägledning för elevhälsan 2014
INTRODUKTION
Presentation och information om
Elevhälsan
Elevskyddsombud
Matråd
Kamratstödjare –
”korridorvärdar”
Information om HASP
Övning: ”Knuten”
älsa
Hälsogubben!
Klassdiskussion ”Vad är hälsa för
dig?”
Hälsofakta om kost, motion och
sömn
Hälsofakta om självkänsla och
arbetsklimat
Övning: ”Lapparna”
rbetsmilj
ö
Fysisk arbetsmiljö
Psykosocial arbetsmiljö
Elevskyddsombuden berättar om
sitt arbete
Decibel-örat
”De skånska gässen”
jälvförtroende
Ballongerna
Fakta om hur självförtroende
påverkar prestation
Övning: ”Flaskan”
Övning: ”Svimningsleken”
restatio
n
Diskussion: ”Vad påverkar din
prestation”?
SYV informerar om
prestation/betyg/gymnasieskola/arbe
te
Övning: Drömyrket
Dokumentation
Varje HASP lektion dokumenteras i
PMO på klassanteckning. Innehåll och
kommentar/reflexion.
Utvärdering
Färre brandkårsutryckningar.
Bättre kontakt med ”alla” elever.
Eleverna har lättare att beskriva sin
hälsosituation vid hälsobesöken.
NYTT FÖR LÄSÅRET
2012/2013
ÅK 1 (2 lektioner)
Samtal om fysisk aktivitet – psykiskt
välbefinnande – god sömn –stress avslappning
Motorik/Rörelse till musik
Massagesaga – kompismassage
Mindfulnessövning
Lära för livet övning – ”Yrken”
ÅK 5 (2-3 lektioner)
Studieteknik
Språkval
Kamratskap
Pubertetsinformation
Känslor, identitet och kärlek
Stress och avslappning
Övning: Mindfulness
Övning: Värderingsövning om
kamratskap
[email protected]
0709 95 84 39
Download