ÅK 8 - ellaardin

advertisement
NKC
Pedagogisk planering, spanska, årskurs 8
Arbetsområde: Capítulo 2 - ¿Dónde está el cine Capitol?
Syfte
Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla
förmågan att:
o förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
o formulera sig och kommunicera i tal och skrift
o använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Mål
Målet är att du ska:
o Lära dig att fråga efter vägen
o Repetera prepositioner (över, under etc.)
o Lära dig ord för olika byggnader i en stad
Bedömning
Jag kommer att bedöma:
o Din förmåga att använda de olika momenten ovan i tal & skrift samt hörförståelse
Aktiviteter i undervisningen
O TB Genomgång av sid.8 vi lyssnar, läser och översätter
O TB Genomgång av sid.10-11 vi lyssnar, läser och översätter
O Övning B (parövning)
O Övning D 1
O Övning D 2
O Övning F (parövning)
O Övning G 1
O Övning G 2
O Hörövning H (gemensamt)
Extraövningar - stenciler
O Extraövning 1 LH
Extra:
o Vale på nätet (http://www.vale.bonnierutbildning.se/index.html)
o Amigos på nätet (www.liber.se/amigos)
Läxor/förhör:
 Glosor övning A página 10-11
 Hörförståelsetest övning I sid.16
Test
Självutvärdering
Hur bra tycker du att du har jobbat med det här kapitlet?_____________________________
___________________________________________________________________________
Vad hade du mindre lätt för?____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vad behöver du träna mer på i nästa kapitel?_______________________________________
___________________________________________________________________________
Vilka ord och uttryck tycker du är viktigast att komma ihåg?
Skriv dem här. Skriv också vad de betyder på svenska. _______________________________
 Vänd och svara: Kommentar från Ella eller förälder:
Download