NKC
Pedagogisk planering, spanska, årskurs 7
Arbetsområde: Capítulo 1 – Hola, ¿Qué hay?
Syfte
Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla
förmågan att:
o förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
o formulera sig och kommunicera i tal och skrift
o använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Mål
Målet är att du ska:
o lära dig olika hälsningsfraser på spanska
Bedömning
Jag kommer att bedöma:
o Din förmåga att använda de olika hälsningsfraserna i tal & skrift
Aktiviteter i undervisningen
O TB Genomgång av sid.4-5 vi lyssnar, läser och översätter
O Övning A
O Övning B
O Övning C
O Hörövning D (arbeta i par)
O Hörövning E (gör vi gemensamt)
O Övning F (par)
O Övning G (par)
O Övning H (par – vi lyssnar gemensamt)
O Övning I. 1 & 2 (par)
Extraövningar - stenciler
O 1. Tala
O 2. Korsord
Extra:
o Vale på nätet (http://www.vale.bonnierutbildning.se/index.html)
o Amigos på nätet (www.liber.se/amigos)
Läxor:
 Glosor
 Övning G (läsa upp för Ella muntligt i par)
Test
Självutvärdering
Hur bra tycker du att du har jobbat med det här kapitlet?_____________________________
___________________________________________________________________________
Vad hade du mindre lätt för?____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vad behöver du träna mer på i nästa kapitel?_______________________________________
___________________________________________________________________________
Vilka ord och uttryck tycker du är viktigast att komma ihåg?
Skriv dem här. Skriv också vad de betyder på svenska. _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kommentar från Ella eller förälder: