11 februari Joanne Dahl Functional Analytical Psychotherapy (FAP)

advertisement
har ej patologier/ diagnoser
integrativ
den personliga kontakten är den bästa agenten
till beteendeförändring
kontextuell principdriven
(ej manual) terapi
fokuserar på terapeutiskt
förhållningssätt
koppling till
beteendedemonstration?
väcka
beteenden
närhet i tid och rum
(terapirum)
"när du tittar på mig, känns det
som att vi får bättre kontakt"
ex.
naturliga
(äkta)
kontakt med förstärkare i det naturliga livet
beteendeförändringar generaliseras
lättare till det verkliga livet
VIKTIGT ATT INTE BRYTA DENNA
KEDJA GENOM ATT LÄGGA IN
GODTYCKLIGA FÖRSTÄRKARE
förstärka "bra"
beteenden
förstärkare
"BRA!"
har som funktion att vara
terapeuten till lags
beteendeförändringar "håller"
inte utanför terapirummet
vad än terapeuten
gör ska...
ex.
VIKTIGT ATT
UNDVIKA
godtyckliga
(nåt man
hittar på)
försvaga
problematiska
beteenden
att jobba med ett problem
och prata om det kan vara
två helt olika saker
klientproblem som dyker
upp under sessionen
... relaterade till
presenterade problem
kliniskt relevant
beteende 1 (CRB 1)
MINSKAR i frekvens
över terapins tid
...relaterade till
dagliga livsmål
kliniskt relevant
beteende 2 (CRB2)
ÖKAR i frekvens
över terapins tid
utifrån den funktionella analysen
viktigt för terapeuten att försöka bortse
från egna tankar/ attityder/ tyckande
påståenden att svara
på med ett ord
mer "ärligt" svar
använda cortex mindre
non dominant
hand writing
övningar
FAP
1 Håll utkik efter CRB
(närvarande)
att "fiska"
2 Väck CRB
(mod)
VAD VILL JAG?
VAD ÄR JAG
RÄDD FÖR?
naturliga "äkta"
förstärkare
effekt på beteende
kan kollas på
videoanalys
hur förhåller klienten sig till
förstärkare från terapeuten
FAP 5 regler
3 Förstärk CRB
(kärlek)
4 Lägg märke till din påverkan på klienten
(ytterligare närvarande)
5 Tillhandahåll funktionella tolkningar
på beteende (ytterligare närvarande)
SKILLNAD GENTEMOT ANDRA METODER ATT GÖRA DETTA PÅ MIKRONIVÅ
dedikerat område för en person
eller ett speciellt syfte
skyddat genom sanktioner från skada
ej snabbt introducerat eller handlett
att vara kvar i känslan utan
att göra någonting åt det
exponering
(1 minut)
"visa mig vart på
kroppen det känns"
identifiera säkerhetsbeteenden
att skapa ett
"heligt"
utrymme
uppmärksamma
klientens
kroppsspråk
EVOKING
viktigt att utgå/
leta efter känslor
Att validera över funktion/ inte innehåll
att spegla från CBR 1 till CBR 2
bra att försöka minska "prat"
spegla
vad fyller pratandet
(beteendet) för funktion?
11 februari
Joanne Dahl
Functional Analytical
Psychotherapy (FAP)
principer
klientens förbättringar
under sessionen
att prata om ett problem
kan vara ett undvikande
hur skapas
allians?
allians skapas inom de första
minuterna, eller inte alls
vill den här personen
(terapeuten) mig väl?
kroppsspråk
viktigt
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards