Regenerativ medicin
Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till
följd av skada eller sjukdom
Regenerativ medicin
Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till
följd av skada eller sjukdom
Nya celler kan transplanteras eller kan genereras i kroppen
Regenerativ medicin
Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till
följd av skada eller sjukdom
Nya celler kan transplanteras eller kan genereras i kroppen
Läkemedel kan stimulera cellnybildning
Regenerativ medicin
Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till
följd av skada eller sjukdom
Nya celler kan transplanteras eller kan genereras i kroppen
Läkemedel kan stimulera cellnybildning
Enorm satsning på regenerativ medicin internationellt
Regenerativ medicin
Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till
följd av skada eller sjukdom
Nya celler kan transplanteras eller kan genereras i kroppen
Läkemedel kan stimulera cellnybildning
Enorm satsning på regenerativ medicin internationellt
Oklart vilka celler som nybildas och till vilken grad
Spalding et al, Nature, 2008.
Spalding et al Cell 2005, Bhardwaj et al PNAS 2006