Preliminärt program för - MINNA - Mångfald i närnatur

advertisement
CBM och Örebro kommun inbjuder till
MINNA-workshop på temat
Städernas biologiskt rika grönområden
Närnaturens fåglar, djur och växter är viktiga för stadens innevånare. Staden är en potentiell
guldgruva för både naturvårdare och allmänhet. Svenska städer innehåller lika mycket skog som
alla Sveriges skyddade skogar sammanlagt, och är i en internationell jämförelse biologiskt rika.
Men förtätningstrenden hotar många grönområden. Hur bevarar och skapar vi naturvärden i
tätortsnaturen? Hör om aktuell forskning, se ett av Sveriges finaste tätortsnära naturvårdsprojekt,
och var med och diskutera kring den tätortsnära naturens roll i naturvården och dess utveckling!
Onsdag 28 nov i Örebro.
Sista anmälningsdag 14 nov.
Plats: Naturens hus, Oset-Rynningevikens naturreservat i Örebro (mitt i Vattenparken intill
Rynningeviken)
Tid: kl.10.00-16.00
Program
9.30 – 10.00 Registrering och välkomstkaffe
10.00
Introduktion Ebba Lisberg Jensen och J-O Helldin (MINNAs koordinatorer)
10.10
Fredrik Persson Kommunfullmäktige i Örebro berättar om den politiska arbetet bakom
naturreservat Oset-Rynningeviken
10.20
Marcus Hedblom, Inst för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, nyligen uppmärksammad för sin
avhandling om fåglar och fjärilar i svensk tätortsnära natur
Kvantitet och kvalitet på grönområden i städer: Hur påverkas biologisk mångfald och fysisk
planering
11.00
Mats Wirén Gatukontoret i Malmö
Inspiration och hinder: Det praktiska genomförandet av naturåtgärder i stadsmiljö
11.40
Mats Rosenberg, Örebros kommunekolog och pristagare till Änglamarkspriset
Presenterar arbetet med att förvandla en gammal soptipp och industriområde till ett grönskande
naturreservat och våtmarker
12.20
Lunch
13.10
Exkursion i Örebros naturreservat Oset-Rynningeviken, förvandlad soptipp och industriområde
14.15
Återsamling
14.20
Gruppdiskussion (med kaffe): ”Hur bevarar vi städernas gröna mångfald?”
15.15 –16.00 Sammanfattning och avslutning
Avgift 300 kr inkl. moms (fika och lunch ingår)
Anmälan och frågor till [email protected]
För mer information
http://www.mangfaldinarnatur.se eller
http://www.cbm.slu.se
Ett samarbete mellan Centrum för Biologisk Mångfald och Örebro kommun
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards