Word-dokument

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm 2013-08-08
Medius köper Ascendo
Medius AB har förvärvat konkursboet efter Ascendo System AB. Det är en inkråmsaffär där
Medius köper produkter, kompetens och kundbas.
”Ascendo var i grunden ett välskött företag med mer än 500 väldigt nöjda kunder. De har en bra
produkt och vi ser en stor möjlighet att utveckla affären vidare och erbjuda Ascendos kunder
och partners en trygg framtid, säger Mikael Lindblom CEO på Medius. Köpet ligger i linje på vår
expansionsstrategi och stärker vår position ytterligare på den svenska marknaden. Samtidigt
kompletterar vi vår produktportfölj med en tjänstelösning för mindre företag genom Ascendos
cloud-lösning Attestera.nu, fortsätter Mikael.”
Verksamheten kommer att drivas från Ascendos kontor i Östersund där produkter och
kundrelationer kommer att supporteras, underhållas och utvecklas vidare.
”Jag har levt länge med Ascendo och det känns jättebra att vi nått denna lösning att Medius tar
över verksamheten och produkterna. Medius är en seriös och framåtsträvande aktör med stort
kundfokus. Jag är övertygad om att detta blir en mycket bra lösning och att Medius med sin
storlek, attityd och kunskap kan addera ytterligare värde för Ascendos kunder, säger Lars
Gimbring medgrundare av Ascendo.”
”Deras synsätt samt deras fokus på kunskap och elektronisk fakturahantering matchar Medius
och vi ser stora möjligheter att addera ytterligare värde till kunderna. Samtidigt befäster affären
vår ledande position på marknaden för elektronisk fakturahantering. avslutar Mikael.
För ytterligare info kontakta:
Mikael Lindblom, CEO Medius, [email protected], 0733-507459
Pontus Björnsson, EVP Medius, [email protected], 0701-814204
Fredrik André, Marketing Director Medius, [email protected], 0709-239381
Om Medius
Medius AB är ett svenskt mjukvaruföretag med 220 anställda och drygt 200 MSEK i omsättning. Företaget utvecklar och levererar produkten
Mediusflow som är en ledande lösning för elektronisk fakturahantering och inköp, samt implementerar Microsofts affärssystem Dynamics AX
och Dynamics NAV. Medius har 800 kunder globalt och har utsetts till ett av Sveriges snabbast växande IT-bolag. Kontor finns i Stockholm,
Linköping, Göteborg, Eskilstuna, Malmö, Norge, Danmark, Polen, Holland, Frankrike, USA, Malaysia och Australien. Läs mer på medius.se.
Download