Kvarts, eklogit och diamant
Att arbeta naturvetenskapligt med mineral och bergarter
Om fortbildningen
Hur kan vi känna igen våra vanligaste mineral och bergarter?
Välkommen att lära dig mer om hur man kan identifiera mineral och bergarter genom att använda
det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi identifierar mineral genom att exempelvis studera dess
streckfärg, hårdhet och fettglans och bergarter genom att titta på struktur och innehåll. Efter detta
kommer du att se på stenar med nya ögon. Du kommer också att få tips på hur du kan jobba med
stenar och det naturvetenskapliga arbetssättet i skolan.
Program
12.30-12.45
12.45-14.00
14.00-14.30
14.30-15.45
15.45-16.00
Kaffe och presentation
Identifiering av mineral
Fika
Identifiering av bergarter
Avslutande diskussion
Praktisk information
Tid: 28 oktober kl 12:30-16:00. Fika ingår.
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården,
Stockholm
Målgrupp: Lärare i grundskolans senare del och
gymnasiet.
Kostnad: Kostnadsfritt för alla med skol- eller
kommunavtal. Övriga betalar 800 kr.
För mer information: Kontakta Johan Lundberg,
08-790 98 11
[email protected]
Anmälan: Senast 28/4 via hemsidan:
http://www.vetenskapenshus.se/lärarfortbildning
OBS! Vid avanmälan senare än en vecka före
kursstart debiteras 800 kr/ kurstillfälle.
Gäller även för er som har tecknat avtal med
Vetenskapens Hus.