Facit till naturguidens quiz

advertisement
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
2014-02-04
Sofia Sköld, [email protected]
Facit till naturguidens quiz
1. Eken som ligger mellan gårdarna i Kammersrud kallas just
”Kammersrudseken” och är en mycket gammal ek som blixten slog ned i
på 1800-talet och som verkat döende i över hundra år; men fortfarande
lever och har en frodig trädkrona. Se sidan 18-19 i naturguiden.
2. Uppe på höjdryggarna vid sjön Värmeln ligger Storstrandshöjden och
Hurttjärn inbäddad mellan höjderna. Här finns också den röda gamla
telefonkiosken som blivit en sevärdhet i området, som av någon orsak
flyttats upp dit. Se sidan 24-25 i naturguiden.
3. Kyrkstigen heter den cirka fem kilometer långa stig som går över Valfjället.
Längs denna stig bars en gång de döda från socknarna i norr till kyrkan i
södra änden. Längs stigen finns underbara utsiktspunkter mellan träden
och man kan bland annat se Rennstadsnipan, Kils högsta berg, från
Kyrkstigen. Se sidan 24 i naturguiden.
4. I den norra änden av Kils kommun mot Sunne ligger Getmossen. Här finns
en K-märkt by, trevliga sevärdheter och spännande flora. Se sidan 13 i
naturguiden.
5. Fryksta med Lövenstrand. Se sidan 12 i naturguiden.
6. På Länsstyrelsen i Värmlands hemsida kan du läsa om bland annat om det
pågår något eldningsförbud. Kika gärna in på:
www.lansstyrelsen.se/varmland. Se mer om allemansrätten på sidan 9 i
naturguiden.
7. Över 210 arter har skådats här. Se sidan 19- 20 i naturguiden.
8. Vid Pickerudsbäcken fanns det förr en kvarn och ett tegelbruk. Se sidan 21 i
naturguiden.
9. Kilsravinerna är det enda kommunala naturreservatet i Kils kommun. Se
KIL1000, v1.0, 2013-05-17
sidan 14 i naturguiden.
Kils kommun
Postadress
Besöksadress
Telefon
0554-191 00
Bankgiro
109-6510
Box 88
Kommunhuset
Fax
0554-129 74
Plusgiro
12 21 10-0
665 23 Kil
Östra Torggatan 2D
E-post
[email protected]
Org.nr
212000-1751
Sida 1 av 2
10. De ansvarsarter som Kils kommun har är: skogsklocka, mindre hackspett,
brun gräsfjäril, allmän metallvingesvärmare och turkduva. Detta betyder
att kommunen i detta fall har ett särskilt ansvar att värna dessa
arter och dess naturliga miljö då en betydande del av
populationen finns i Kils kommun. Se sidan 15 i naturguiden.
11. Rinnforsbranten är den brant som man tror att folk förr använde för att
knuffa ut den som blivit för gammal. Branten kallas för ”Ättestupan”. Se
sidan 23.
12. Svaret är Åstjärn. Detta är en lite klurig fråga. Både Klaxsjön och Åstjärn
ligger ju vid väg 61, men det är bara Åstjärn som har ett fågeltorn.
13. Över 220 år gamla.
14. Lärkfalk heter fågeln.
15. Kil har en årsmedeltemperatur på cirka fem grader Celsius och en
medelnederbörd på cirka 800 mm/år.
Sida 2 av 2
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards