Kristendom

advertisement
Kristendom
Hur den kristna läran växte fram
• Var ofta slavar och människor från lägre
samhällsklasser var de som kom ofta till de
kristna församlingar
• Alla är lika värda
• Gudstjänsterna
• Präst och biskop hade större ansvar
Tro- kristendomens kärna
• Kristna tror på att Jesus är Guds son och att
han dog och uppstod
• Om man tror på Jesus blir man frälst (efter
döden kommer du till himlen)
• Bara genom att tro kan man komma till himlen
Jesus
• Jesus Guds son
• Maria som var oskuld kom att föda Jesus, då
ängeln Gabriel hade berättat för henne att Gud
hade bestämt det
• Föddes i Betlehem
• Han kom till jorden för att sprida budskap och för
att dö på korset
• Talade om det viktiga i tron var att älska alla även
sina fiender
• Bli förråd av Judas
• Blev dömd till döden och korsfästes
• Genom att dö blir alla som tror på honom frälsta
Bibeln
• Gamla testamentet- berättar om den
historiska bakgrunden till den kristna tron.
• Nya testamentet- utvecklas och förklaras vad
kristen tro innebär. Den delen är viktigaste för
de kristna
Lärjungarna
• Tolv stycken
• Berätta för människorna att man kunde få
evigt liv genom att tro på Gud och älska
varandra
• Kom att kallas för apostlar
Gudsbild i kristendomen
• Treenighet= Gud är fadern, sonen och den
heliga anden
• Guds är allsmäktig
• Gud är god
• Gud blev människa
Den kristna läraren
• I början var det mest fattiga och människor ifrån
de lägre samhällsklasserna som kom
gudstjänsterna
• Biskopar och präster det största ansvaret under
100-talet
• För att bli medlem måste man döpas
• Himmeln och helvetet
• Helgon
• Munkar och nunnor
•
•
•
•
•
Dop
Bot/bikt
Nattvard
Konfirmation
Äktenskap
Förföljeser
• År 64 brann Rom och kejsaren skyllde på de
kristna
• Martyrer
Riter
•
•
•
•
Riterna är inte det viktigaste, tron är viktigast
Bön är ofta privat och tyst
Inga särskilda mat-eller klädregler
Högtider till minne av Jesus liv
Högtider
• Jul, påsk och pingst är de tre viktigaste
• Jul till minne av Jesus födelse
• Påsk till minne av Jesus död och uppståndelse.
Han kom att återuppstå den tredje dagen
• Jesus vandrade på jorden fyrtiodagen efter sin
uppståndelse, han visade sig för de som trodde
på honom. Sedan tog Gud honom till himmeln. Så
med andra ord firar man Kristi himmelsfärsdagen
för att Jesus färdas till himmeln
• Pingst för att firas för minnas den heliga Anden
kom till lärjungarna femtio dagar efter påsk
Kristendomen i Sverige idag
• Sverige är idag sekulariserat= har liten
betydelse
• 70% svenskar är kristna
• Ingen statsreligion och stor religionsfrihet
• De flesta röda dagar i kalender är kristna dagar
• Religion är en privatsak för många svenskar
Tre riktningar
• Katoliker- har flest anhängare, en miljard
• Protestanter-skapades av Martin Luther, ville att man
skulle stå upp för sig själv och inte bara göra som
prästerna sa.
• Ortodoxa-. De äldsta kristna tankarna. Står upp under
hela gudstjänsten
• Alla tre tror på Jesus som frälsare och på treenigheten
• För katoliker är påven kyrkans högste ledare
• Skillnaden är hur man utövar sin tro. Katolska och
ortodoxa kyrkan har fler riter.
My life
• https://www.youtube.com/watch?v=9qtXUr2
C6aI
Download