Stockholm 2010-11-15
PRESSINBJUDAN
Seminarium på Åhmans i Åhus för att minska olyckor
på trä- och möbelföretag
Under hösten sker en bred satsning från Trä- och möbelföretagen, GS Facket
för skogs-, trä- och grafisk bransch, Unionen och Prevent för bättre säkerhet,
med bland annat fem heldagsseminarier för branschen om säkerhetskultur och
tillbudsrapportering. Torsdag 18 november hålls det på Åhmans i Åhus.
Dag: 18 november
Tid: 10–16 (Kaffe 9.30)
Plats: Åhmans i Åhus, Sandvaktaregatan 26, Åhus
Träindustribranschen yrken har under flera år tillhört Sveriges farligaste vid sidan av
gruvarbete och polisarbete, enligt statistik från AFA Försäkring. En stor del av branschens
olyckor leder till bestående skador, främst på händer och fingrar.
Under hösten gör Trä- och möbelföretagen (TMF), GS Facket för skogs-, trä- och grafisk
bransch, Unionen och Prevent en bred satsning för säkrare arbete genom att arrangera
seminarier för att förbättra tillbudsrapporteringen. Det finns också en avsikt att ta fram ett så
kallat maskinkörkort.
Åhmans i Åhus tillverkar hisskorgar och hissinredningar. Det är ett familjeföretag med 45
anställda med bland annat egen konstruktionsavdelning, snickeri och metallbearbetning.
Arbetsmiljö har alltid prioriterats på företaget och inom branschen är det ett föredöme.
Företaget arbetar enligt så kallad lean production vilket inneburit att tunga lyft i princip tagits
bort. Rent och snyggt är ledord i det dagliga arbetet och varje vecka har man möte där
personalen hålls uppdaterad om vad som pågår och eventuella förändringar. På företaget har
det inte förekommit några tillbud på många år och en av förklaringarna är enligt ledningen det
systematiska arbetssättet.
Bilagor: Statistik allvarliga arbetsskador och långvarig sjukdom träbranschen
Seminarieprogram: ”Minska olyckorna i träindustribranschen”
Kontakt och anmälan: Charlotte Wikholm, projektledare Prevent, 08-402 02 57,
[email protected]
Henning Beyer, vd Åhmans i Åhus, 044-28 99 05, [email protected]
Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift
är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera
som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.
Vill du prenumerera på Prevents pressmeddelanden? Registrera dig på www.prevent.se/press
Prevent
Box 20133
104 60 Stockholm
telefon 08-402 02 00
fax 08-402 02 50
e-post [email protected]
webb www.prevent.se