Vårt nya Uponor HBS installationsrör visar att vill man leda

advertisement
Vårt nya Uponor HBS
installationsrör
visar att vill man leda
utvecklingen framåt måste
man gå mot strömmen!
HALOGENFRITT
BÖJBART
S K Ä R M AT
Tre starka skäl att välja
Uponor HBS installationsrör.
Uponor HBS är ett rörsystem för elinstallationer i byggnad inom
alla områden. Från vanlig anslutning med FK-kabel till industriella
applikationer, telekommunikation eller nät för datasystem.
Uponor HBS rörsystem uppfyller de tre största kraven som ställs
på installationsrör idag, nämligen kombinationen av att vara
• Halogenfritt
• Böjbart
• Skärmat för undvika uppkomst av elektriskt fält runt kabeln.
Uponor HBS installationsrör är uppbyggt i flera olika lager.
Invändigt och utvändigt består röret av polyeten som ”icke
ledande skikt” och mellan dessa ligger ett skikt av aluminium
vilket fungerar som en skärmande mantel av det elektriska fältet.
Halogenfritt
Inga utsläpp vid tillverkning eller brand
Inga halogener som ökar korrosion
Rätt val för miljön
Böjbart
Slätt rör, lätt att dra kabel i
Styvt rör, längre mellan fästpunkter
Behöver inga rördelar (ex. böjar)
Lätt och snabbt att installera
Kortare installationstid
På rulle, lätt att bära med sig
Långa längder, färre skarvar, vattentätt
Kostnadseffektivt
Skärmat
UP
INS
SK
ÄR
ÖR
AR
MA
HB
NSR
HA
JB
OR
ATIO
Avskärmar elfältet
Mindre strålning och allergirisk
Mindre påverkan av elfält
BÖ
ON
TAL
L
T
T
LO
GE
NF
RI
TT
S
Tekniska data Uponor HBS-installationsrör
Dimension
de /di mm
E-nummer
16/12
20/15,5
25/20
32/26
25/20*
32/26*
14 023 00
14 023 05
14 023 10
14 023 15
14 023 11
14 023 16
di
de
Rör av PEH/AL/PEH. Dimension 16- 32. Färg grå RAL 7035.
Ringstyvhet 750 N. Temperaturtålighet - 45oC till +120oC.
Godkänt enligt EN 50086.
Längd i m
Ring/rör
Pall/bunt
100
100
50
50
3
3
Vikt i kg
Ring/bunt
Pall
600
600
300
200
27
15
12
16
12
18,5
6,5
5,6
72
96
72
74
–
–
Vikt
kg/100 st
*Levereras som raka rör i bunt
Skarvmuff i PE med invändig AL-hylsa
För rör
dim
E-nummer
Längd
mm
Förp
st
16
20
25
32
14 023 60
14 023 65
14 023 70
14 023 75
80
80
80
80
10
10
10
10
Avmantlingskniv
1,5
1,9
2,1
2,6
För rör
dim
E-nummer
Förp
st
Vikt
kg/st
16-20
Extra knivblad
25-32
Extra knivblad
16 201 92
16 201 93
16 201 94
16 201 95
1
1
1
1
0,1
–
0,1
–
För rör
dim
E-nummer
Förp
st
Vikt
kg/st
16-25
16-32
16 001 45
16 001 46
1
1
2
3
Bockningsverktyg
Elektromagnetiskt fält
När man talar om elektromagnetiska fält finns det två olika
typer - ett magnetiskt och ett elektriskt.
Vid diskussioner om elöverkänslighet är det inte så enkelt
som att bara se över elinstallationen utan lika viktigt är det
att se över hela miljön runt arbetsplatsen vad gäller
belysning, bildskärmar och annan elektrisk utrustning.
Hur uppstår elfält?
Ett elektriskt fält uppstår mellan
två föremål med olika elektrisk
potential. Om två skivor bestående
av elektriskt ledande material
kopplas till en spänningskälla så
kommer den ena skivan att laddas
positivt, medan den andra laddas
negativt. En spänning uppstår
mellan skivorna och därmed också
ett elektriskt fält. Den elektriska
fältstyrkan (E) är lika med
spänningsskillnaden delat med
avståndet mellan föremålen och
mäts i V/m.
Det elektriska fältet bildas oberoende om apparaten är påkopplad eller ej eftersom kablar och
vägguttag är spänningssatta även
om det ej flyter någon ström
igenom dem.
De elektriska fälten är enkla att
reducera genom skärmning.
Man kan använda skärmade
installationsrör, skärmade apparatoch kopplingsdosor eller skärmad
kabel.
Vad är då ett
magnetiskt fält?
De magnetiska fälten bildas
kring en strömförande ledare
och mäts i enheten Tesla.
Det magnetiska fältet uppstår
när man låter en likström
passera i en ledare som alltid
har samma riktning.
Vid växelström byter fältet
riktning, man får ett växelfält.
I en vanlig kabel som innehåller två ledare, en som för
strömmen till belastningen
och en som för den tillbaka,
kommer det att bildas två lika
stora motriktade magnetfält,
som nästan tar ut varandra
varför det ej bildas något mätbart magnetfält utanför kabeln.
Framtidens krav är vår drivkraft!
Vår ambition är att hela tiden ligga
i främsta ledet när det gäller produktutveckling och anpassning till ny
teknik. Det i sin tur kommer dig
tillgodo i form av nya, lättarbetade
och driftssäkra produkter och som
också ger en bättre ekonomi.
Att allt vi gör också skall vara
miljöanpassat ser vi som självklart.
Uponor AB
513 81 Fristad
Telefon 033 - 17 25 00
Telefax 033 - 17 26 17
www.uponor.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards