SABAR-kost

advertisement
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 6,
Verksamhetsområde lungmedicin och allergologi,
Allergimottagningen
PM
Giltig 1 år fr o m 2008-09-23
Upplaga: 5
Dietist
SABAR kost
Framtagen av: Nanna Mossberg
Reviderad av: Johanna Åkerström
Godkänd av: Ulf Bengtsson
Utredning med SABAR-kost
Överkänslighet för tillsatser och färgämnen är mycket ovanligt. Då det ändå förekommer är
symtomen oftast hud- eller luftvägsrelaterade, och de drabbade är vanligtvis de som redan lider av
allergi och/eller astma. Då misstanke om överkänslighet mot någon/några av dessa tillsatser
föreligger kan en kost provas under en begränsad period som är SAlicylsyra-, Bensoesyra- och
Azofärgämne- Reducerad.
Salicylsyra får inte längre användas som tillsats i Sverige men förekommer naturligt i t ex
kryddpeppar, lingon och oregano.
Bensoesyra samt dess salter och estrar används som konserveringsmedel i ett flertal produkter men
förekommer även naturligt i t ex lingon, tranbär och syrade mjölkprodukter.
Azofärgämnen är syntetiskt framställda färgämnen som sedan 1999 är tillåtna i Sverige. De
förekommer i t ex godis, konditorivaror, spritdrycker, sylt mm.
Patienten bör informeras om vilka råvaror som innehåller salicylsyra och bensoesyra naturligt, vilka
födoämnen/livsmedel som helt bör undvikas på grund av höga halter och vilka som kan förtäras i
måttlig mängd. Se tabell i Livsmedelsverkets Allergiinformation nr 2. Patienten bör även informeras
om vilka livsmedel som kan ätas helt utan begränsningar.
De E-nummer i sammansatta livsmedel som skall undvikas eftersom de utgörs av bensoesyra, dess
salter och estrar har E-nummer E210-E219.
Vissa mediciner, t ex Betapred, innehåller bensoesyra.
Det finns nio azofärgämen som är tillåtna i Sverige. Dessa har E-nummer E102, E110, E122, E123,
E124, E129, E151, E155 och E180. De bör alla undvikas under den period då patienten skall följa
SABAR-kosten.
Patienten bör föra symtomdagbok både före och under dietförsöket. Ses ingen förbättring efter 3-4
veckor på SABAR-kost bör patienten återgå till normalkost.
Källa:
Eriksson, N E (red) Så handlägger vi födoämnesöverkänslighet, Glaxo
2000, Livsmedelsverkets Allergiinformation nr 2, Uppsala 2001
- 1(2) -
Utskriven av:SA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 6,
Verksamhetsområde lungmedicin och allergologi,
Allergimottagningen
PM
Giltig 1 år fr o m 2008-09-23
Upplaga: 5
Dietist
SABAR kost
Framtagen av: Nanna Mossberg
Reviderad av: Johanna Åkerström
Godkänd av: Ulf Bengtsson
Material:
Tabeller över naturlig förekomst av salicylsyra och bensoesyra, Livsmedelsverkets
Allergiinformation nr 2
E-nummer lexikon (Dietist Rådet)
Tabell över tillåtna livsmedel och livsmedel som bör uppmärksammas vid SABAR-kost, Så
handlägger vi födoämnesöverkänslighet-en praktika, Glaxo Wellcome 2000
Källa:
Eriksson, N E (red) Så handlägger vi födoämnesöverkänslighet, Glaxo
2000, Livsmedelsverkets Allergiinformation nr 2, Uppsala 2001
- 2(2) -
Utskriven av:SA
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards