Uppdrag: att se till barnets bästa

advertisement
Foto: David R. Tribble via Wikimedia commons Alltid öppet på alingsas.se
På www.alingsas.se kan du anmäla ditt intresse för uppdrag via självservice:
•Kontaktperson/kontaktfamilj för barn och unga
•Kontakterson/stödfamilj för person med funktionsnedsättning
•Familjehem/jourhem
Utredning och matchning
Innan du kan få ett uppdrag utreder vi
om du är lämplig, och vi kontrollerar
om du finns i register hos socialtjänst,
försäkringskassan, kronofogden
och i polisens misstanke- och
belastningsregister.
När du är godkänd som kontaktperson,
kontaktfamilj eller familjehem matchar vi
ihop dig med tillgängliga uppdrag. Under
tiden du har ett uppdrag får du råd och
stöd från socialförvaltningen.
Kontakta oss!
• Anette Landström
0322-61 66 43, 0734-15 48 11
• Magnus Pettersson
0322-61 68 38 , 0706-75 08 65
• Birgitta Johansson
0322-61 66 45
• Pauline Wallhall Boström
Alingsås kommun Version: 201412
Vi familjehemssekreterare svarar gärna på
frågor och det är oss du kommer i kontakt
med när du lämnar intresseanmälan via
självservice på alingsas.se
Uppdrag: att se till
barnets bästa
Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson
0322-61 69 74, 0734-26 95 49
Alingsås kommun, Socialförvaltningen
Barn- och ungdomsenheten
441 81 Alingsås
alingsas.se/omsorg-hjalp
Många behöver
en familj som kan
erbjuda trygghet,
värme och kärlek.
Även om det bara
är för en kort tid
så kan det betyda
väldigt mycket!
Det som behövs är
kärlek och tålamod,
men också att kunna
vara bestämd och
sätta gränser.
Familjehem
Barn och ungdomar behöver ibland bo en
kortare eller längre tid i ett familjehem. Det
kan vara på grund av sjukdom, missbruk
eller andra svårigheter i familjen.
Ofta ger föräldrarna samtycke till att barnet/
ungdomen flyttar till en annan familj, men
ibland måste socialtjänsten omhänderta
barn mot föräldrarnas vilja. Är det akut
kan barnet behöva ett jourhem (tillfälligt
familjehem).
Att vara familjehem är ett uppdrag som alla i
familjen behöver vara överens om.
Det spelar ingen roll om du bor i lägenhet
eller villa, i stan eller på landet, eller om
du är ensamstående, gift eller sambo,
med eller utan barn. Det viktigaste är att
familjehemmet kan erbjuda en fungerande
och strukturerad vardag där barnet får
uppleva trygghet och framtidstro.
Målet är alltid att barnet ska återförenas med
sin familj. Därför arbetar familjehemmet
för barnets bästa i samarbete med föräldrar
och socialtjänst. Uppdraget som familjehem
kan vara några månader, flera år, eller hela
barnets uppväxttid.
Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett
syskonpar i sitt hem vanligtvis 1–2 helger
per månad. Uppdragen som kontaktfamilj
kan se väldigt olika ut. Ibland är det barnen
som behöver stöd och ombyte i miljön,
ibland är det en förälder som behöver
avlastning.
Det finns många olika anledningar till att
ett barn kan behöva en extrafamilj med
stabila och trygga vuxna. Gemensamt för
alla barnen är att de behöver ett utvidgat
nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på
ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat
stöd för många barn och deras föräldrar och
kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i
barnets liv.
För att vara kontaktfamilj behövs ingen
särskild utbildning. Det viktiga är att ni är
stabila och har tid, plats och engagemang för
att ta hand om ett barn.
Foto: istockphoto.com
Ensamkommande barn
Barn (under 18 år) som kommer till
Sverige utan vårdnadshavare eller
socialt nätverk, är ofta flyktingar från
krigsområden. Barnen behöver ett hem
och trygga kärleksfulla relationer med
vuxna som kan vara en ersättningsfamilj.
Äldre barn som bor på asylboende har
ofta en stark längtan efter att vara del i en
familj.
Kontaktperson
En kontaktperson är en vuxen (har fyllt 18
år) som ägnar några timmar i veckan till att
umgås med en ungdom som har behov av
att vidga sitt sociala nätverk. Det kan röra
sig om att vara ett stöd i skolarbetet, hitta en
bra fritidssysselsättning eller ha någon att gå
och träna med.
Ekonomi
När någon flyttar in i ett familjehem
eller får en kontaktperson/kontaktfamilj
skriver vi avtal om uppdrag, rättigheter,
skyldigheter och ekonomisk ersättning.
Varje uppdrag ger ett arvode och en
omkostnadsersättning för utgifter.
Ersättningsnivån beror på personens ålder
och den arbetsinsats uppdraget kräver. Vi
följer SKLs riktlinjer.
Download