Tips på appar för språkträning

advertisement
StoCKK
Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd
Tips på appar för
språkträning
Augusti 2015
Innehåll
Ordförråd, ordkunskap och benämning .............................................................................. 3
Pussel, lotto, memory, begrepp ........................................................................................... 5
Begrepp – färg, antal, storlek, form och lägesord ............................................................... 7
Kategorisera och sortera ...................................................................................................... 9
Meningsbyggnad och berättande ....................................................................................... 10
Meningsbyggnad, samtal, berättande o turtagning ........................................................... 12
Lyssningsövningar, fonologi och ljudträning .................................................................... 14
Läs- och skrivförmåga........................................................................................................ 16
Skapa eget material, verktygsappar och specialfunktioner ............................................... 18
Flertalet appar som nämns här riktar sig till yngre barn. Några går däremot utmärkt att
använda även för ungdomar och äldre personer. De är markerade med Lämpar sig
även för ungdomar och vuxna.
Vilken version av operativsystem fungerar appen med?
När vi anger vilken version av operativsystemet (iOS eller Android) som appen fungerar
med är det oftast den eller senare versioner. Om något annat gäller, t ex att appen inte
fungerar med nyare operativsystemsversioner, anges detta.
Appar för språkträning – sid 2
Ordförråd, ordkunskap och benämning
Pekbok för barn
Innehåller djur, fordon, musik, frukt, kläder, färg, saker hemma + gissa
vad: välj rätt av fyra alternativ. Inspelat tal säger namnen på föremålen.
Enkel och utförlig. Språkförståelse kan övas med Gissa vad-sidorna,
vilket är mycket bra. Finns på flera språk.
Pris:
Fungerar till:
9:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
Sound Touch – Pekbok för de yngsta barnen
Trycka/hända-app med olika bilder på samma djur + djurläten och andra
föremål (fordon, instrument).
Finns även Sound Touch 2 med mer innehåll och Video Touch med
videor. Bra med flera bilder för samma ord för ökad generalisering av
begreppen.
Pris:
Fungerar till:
49:iPad/iPhone
39:Android 1.6 eller senare
App Store
Google Play
Stora Pekboken / Ordboken
Två appar med liknande innehåll, en med fotografier och en med illustrationer och ljud för varje bild.
Djur, djurungar, färger, fordon, frukt och grönsaker. Bra innehåll och
extra plus för sidor där barnet ska peka ut rätt bild på uppmaning. Båda
apparna finns för flera språk, vilket också är bra.
Pris:
Fungerar till:
9:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
Fantastiska pussel 123
Bra pussel för att öva ordförråd. Svenskt tal och flera andra språk.
Svårighetsgrad kan varieras från enkel till svårare. Finns också enklare
gratisversioner.
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
19:Android 2.2 eller senare
App Store
Google Play
Kul för barn
Pekbok, pussel och memory för de minsta barnen. Bra övningar med fina
bilder och inspelat tal. Ljudillustrationer för föremål, t ex billjud, ambulans, djur.
Finns för flera olika språk.
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
App Store
Appar för språkträning – sid 3
Tittut för småbarn
Rolig och lärorik app för barn mellan 1-3 år. I bild och ljud kan barn lära
sig förstå och benämna ord på ett roligt och sätt. En stor mängd djur,
fordon och musik-instrument finns att bekanta sig med.
Extra plus för att Var är?-uppgifter ingår.
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
29:App Store
Google Play
Napps Peekaboo – tittut-lek för de minsta barnen
En tittut-app för de allra yngsta barnen, 0-2 år. Tre olika tecknade djur
leker tittut: elefanten, lejonet eller björnen. När man trycker på djuret tar
det bort ”händerna” från ansiktet och låter. Kul! Man kan även lägga in
egna foton.
Pris:
Fungerar till:
19:iPad/iPhone
19:Windows 8
App Store
Appar för språkträning – sid 4
Windows
Store
Pussel, lotto, memory, begrepp
Puzzle – kul för barn
Gratis pussel-app för barn 2-4 år med ballonger, spindlar, fiskar, insekter
och roliga djur. Form- och inpassningspussel. Finns för många språk, ett
stort plus.
Pris:
Fungerar till:
Gratis
iPad/iPhone
App Store
Mitt eget pussel
Pussel-app där man lätt kan skapa pussel med egna bilder. Enkelt och
trevligt. Antal pusselbitar kan varieras från 4, 6, 9 eller 12 bitar. Även
denna app finns för många olika språk.
Pris:
Fungerar till:
Gratis
iPad/iPhone
App Store
TinyHands Lotto
Lotto med vanliga föremål: kläder, frukt, leksaker, djur, mat, fordon,
former, färg. Fina tydliga bilder men inget ljudstöd. Passar för gemensamt spel där en vuxen person berättar och benämner bilderna.
Pris:
Fungerar till:
29:- (gratisversion finns)
iPad
App Store
Småbarnsljud 123
Titta, tryck och lyssna: 360 ljud och bilder av djur, musikinstrument,
fordon mm. Klicka på en ritad bild (t ex av en tupp) för att se ett foto av
föremålet, få namnet uppläst och se ordet skrivet.
Pris:
Fungerar till:
29:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
19:- (gratisversion finns)
Android 2.2 eller senare
App Store
Google Play
Sofies vänner
Samlingsapp som innehåller olika delar: läsa ord, hitta rätt bokstav,
matcha ord-bild, räkna och memory med talstöd. Flera kategorier och
antal kort kan varieras mellan 6-20. Bokstavsnamn används istället för
bokstavsljud. Köp inuti app för att få alla delar.
Pris:
Fungerar till:
Gratis för en uppgift,
19:- per ytterligare del
iPad/iPhone
App Store
Gratis för en uppgift,
19:- per ytterligare del
Android 2.3 eller senare
Google Play
Appar för språkträning – sid 5
Edu-Memory Animals
Trevlig memory-app där man kan väljer mellan husdjur, vilda djur, fåglar
och insekter. Antal kort varieras med 16, 24 och 32 kort. Man kan spela
enskilt eller två stycken mot varandra. Inget ljudstöd finns.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
Gratis
iPad/iPhone
App Store
Opposites 1 och 2
Två appar som övar på motsatser mellan olika begrepp: stor-liten, dagnatt, upp-ner, lång-kort, hel-trasig, inne-ute mm. Helt på svenska och
man kan spela in tal till varje bild/föremål, vilket är bra som komplement. Övar även finmotorik.
Pris:
Fungerar till:
Gratis för två delar,
29:- för fullversion
iPad/iPhone
Appar för språkträning – sid 6
App Store
Gratis för två delar,
26:- för fullversion
Android 3.0 eller senare
Google Play
Begrepp – färg, antal, storlek, form och lägesord
Färger och fordon
Bygg bilar i olika färger och lär in begrepp. Kör flygplan och lär in färger.
Följ muntliga instruktioner och leta fordon i olika färger som försvunnit.
Bra, trevlig app som även övar språkförståelse (följa instruktioner).
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
App Store
Trunkys fiskespel
Fånga fiskar när de gapar och lägg i en hink. Fånga fisk med samma färg
som din med rätt färg, siffra eller bokstav. Bra app som liknar det klassiska fiskespelet.
Pris:
19:-
Fungerar till:
iPad/iPhone
App Store
Gratis för en del, 14:för full version
Android 3.0 eller senare
Google Play
Färgmonstret
Färgmonstret är som det hungriga kakmontret i Mupparna. Men istället
för kakor vill monstret bara äta frukt i vissa färger. Får det rätt frukt blir
det glad. Matar man med fel frukt spottas den ut. Svenskt tal.
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
28:Android 2.2 eller senare
App Store
Google Play
Little Digits - fingerräkning
Räknar antal fingrar du håller mot surfplattan. Ett genialt enkelt sätt att
skapa medvetenhet om antal och siffror. Lite som leken ”Bulleribock”
med fingrar på ryggen.
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
28:Android 2.2 eller senare
App Store
Google Play
Räkning för småbarn 123
Lär dig pekräkna mellan 1-20. När man pekar på föremålen i ordning
sägs siffrornas namn. Bra app för att öva antal och lära sig vad siffrorna
”heter”.
Pris:
Fungerar till:
9:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
8:- (gratisversion finns)
Android 2.3 eller senare
App Store
Google Play
Appar för språkträning – sid 7
Tiny Hands sorting 1, 2, 3
Tre olika appar där man övar att sortera utifrån olika begrepp: storlek,
form, färger, årstid, dygnstid. Trevliga appar med tydlig utformning.
Inget språkstöd finns, därför är det bra med vuxenstöd till barnet.
För Android finns en motsvarande gratisapp som heter Sorting n
Learning game 4 kids.
Pris:
Fungerar till:
22:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
Gratis
Android 2.3.3 eller
senare
Google Play
Spökbus
Tre spel där man på olika vis övar lägesord/prepositioner på svenska.
Gömma nyckel, lek kurra-gömma och gå i en labyrint full av spöken!
Rolig, fint utformad och mycket användbar. Man kan välja svårighetsgrad
och vilka lägesord som ska övas. Den enda appen på svenska som specifikt övar lägesord.
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
App Store
Appar för språkträning – sid 8
Kategorisera och sortera
Nallemix 1 och 2
Sortera föremål (blommor, svampar, fåglar, köksprylar, frukter mm) och
välj vilken av ett antal bilder som ska bort (som inte passar in). I Nallemix 2 kan man bygga och möblera med föremål i miljöer och rum. Trevlig
och bra app på många sätt.
Pris:
Fungerar till:
29:- vardera
iPad/iPhone
App Store
Sorting game
Bra och trevlig app för yngre barn, 2 år och äldre, där man sorterar föremål (djur, mat, leksaker, fordon, leksaker, kläder mm), ett i taget. Ren
och tydlig uppbyggnad. Inget språkstöd finns, därför bör en person sitta
med och samtala och benämna föremålen.
Pris:
Fungerar till:
29:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
Sort it out 1 och 2
Liknande app som Sorting game, men här sorterar man mellan fler bilder
och olika alternativ. Inget språkstöd finns , därför bör en person sitta
med barnet, samtala och benämna föremålen. Bra app för att resonera
om begrepp, ställa frågor mm.
Pris:
Fungerar till:
29:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
Spel för barn
App med blandat innehåll: Vad ska bort, sorteringsspel, memory, gissa
ordet, paraden. Följa instruktioner, välja rätt bild, ordbilder. Ställ in svårighetsgrad lätt/medel/ svår. Svenskt tal och text vilket är ett plus. Fler
språk finns (engelska, franska, norska, danska, portugisiska). Bra app där
bilderna är tecknade men oftast tydliga.
Pris:
Fungerar till:
29:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
25:- (gratisversion finns)
Android
App Store
Google Play
Little Matchups – The Matching Game for Toddlers
Liknande men inte identiska bilder matchas ihop. Bra för generaliseringsförmågan, att förstå vad en kategori är, likhet mellan begrepp. Inget
talstöd men man kan spela in eget tal och t ex ge instruktionen: ”vilka är
lika/olika?” eller benämna föremålen. Bra app med utvecklingsmöjligheter.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
9:iPad/iPhone
App Store
Appar för språkträning – sid 9
Meningsbyggnad och berättande
My Story
Skapa egna fotoalbum/böcker med bild, text och tal. Enkel app att börja
med för att skapa egna fotoalbum/böcker. Trevlig och lätt att arbeta med.
De färdiga böckerna kan delas som mail, e-bok i iBooks eller läsas direkt i
appen.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
39:iPad/iPhone
App Store
Book Creator / Story Creator
Skapa egna fotoalbum/böcker med bild, text, tal och videofilm. Albumet/boken kan exporteras och läsas i iBooks, som pdf eller göras till en
videofil. Liknar My Story men är mer avancerade. I Story Creator kan
boken delas Facebook eller ett konto som skapas i appen.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
Book Creator: 49:iPad/iPhone
Book Creator: 15:Android
App Store
Pris:
Fungerar till:
Story Creator: 19:(Pro, gratisversion finns)
iPad/iPhone
Google Play
App Store
Speciella berättelser
I appen kan man skapa berättelser med bild, text och ljud. Den är
mycket enkel att använda men ger ändå möjligheter till ett personligt och
varierat innehåll. Varje sida kan ha en bild och ett inspelat meddelande
på upp till 60 sekunder. Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
119:iPad/iPhone
119:Android 2.3.3 el senare
App Store
Google Play
Sock Puppets
Gör dockteater av strumpor! Olika rekvisita, rörliga eller fasta saker kan
finnas på scenen. När scenen är färdig rör dockan på munnen när mikrofonen uppfattar ljud. Resultatet kan delas på Youtube. Puppet Pals är
en liknande app.
Pris:
Fungerar till:
Gratis (köp av flera
figurer/rekvisita)
iPad/iPhone
Appar för språkträning – sid 10
App Store
Gratis (köp av flera
figurer/rekvisita)
Android
Google Play
Making Sequences och iSequences
Likartade appar för att öva menings-byggnad och berättande. I Making
Sequences görs eget material, t ex öva verbböjning. iSequences har färdiga övningar som kan anpassas på olika sätt. Båda saknar svenskt tal
men man kan stänga av ljud och använda på svenska.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
Making Sequence: 49:iSequence: 39:iPad/iPhone
iSequence: 27:App Store
Android
Google Play
Sentence Maker
Man övar meningsbyggnad genom att ordna ord som beskriver en bild i
rätt följd. Orden läses när man pekar på dem och hela meningen läses när
man är klar. Appen är på engelska men man kan ändra text och inspelat
tal till svenska. Och lägga till bilder, ord och meningar.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
9:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
Appar för språkträning – sid 11
Meningsbyggnad, samtal, berättande o turtagning
My PlayHome/My PlayHome Stores
Flytta runt personer i olika miljöer, beskriv och prata till. Man kan gå till
glassbaren, handla grönsaker, frukt och annan mat. Bra för att leka, följa
instruktioner, öva ordförråd, antal, färger mm. Inget tal kan spelas in
utan samtalet förs direkt med barnet under arbetets gång.
Pris:
Fungerar till:
39:iPad/iPhone
33:Android 2.3 och senare
App Store
Google Play
Lilla Staden/Mina djur/På cirkus
Interaktiva miljöbilder. Peka på detaljer i bilden så animeras dem. Liteversionen innehåller en miljöbild och betalversionen tre. Möjliggör samspel och samtal kring vad som finns och händer. Inget inspelat tal men
bra app för att öva turtagning, ställa frågor, kommentera och utveckla
samtal.
Pris:
Fungerar till:
29:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
My House
Flytta runt figurer, möbler och inredning i flera rum i huset. Man spela in
tal till och skapa meningar. T ex ”flickan sitter i en röd fåtölj. Klockan
hänger på väggen över en ljusblå soffa. Pojken sitter där.” (se bild t v)
Mycket bra app för att öva tal, språk och berättande. Inspelningarna sparas men kan lätt ändras för att variera uttal och ordval.
Pris:
Fungerar till:
29:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
Om en bild
Välj en bild och gör en inspelning för att beskriva vad som händer. Gör
sedan en ny inspelning för att variera språket eller uttalet. På så vis kan
man göra inspelningar vid flera tillfällen under en längre tid, t ex vid behandling av uttal. Obegränsat antal inspelningar. Bra app för sitt syfte.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
App Store
Appar för språkträning – sid 12
Imagistory
Appen övar berättande till bildserier som är färdiga, sex olika. Man spelar
in eget tal och kan sedan lyssna eller dela sagan som video. Fina bilder,
trevligt upplägg och bra övning att lära sig berätta och hålla en röd tråd.
Min Saga (19 kr) är en liknande app.
Pris:
Fungerar till:
79:- (testversion finns)
iPad
App Store
SpeakApp Lite 1, 2, 3
Tre appar som övar grammatik och meningsbyggnad. Lite-versionen
finns på svenska med uppgifter att matcha lika, memory, spela in tal efter
förebild, beskriva en händelse. En uppgift övar uppfattning av orsak-verkan, förstå samband och logik.
Pris:
Fungerar till:
Gratis (köp i appen)
iPad/iPhone
App Store
Appar för språkträning – sid 13
Lyssningsövningar, fonologi och ljudträning
Touch the sound
Vad är det som låter? Peka på rätt bild. Utmärkt app för att öva ordkunskap och språkförståelse. Bra och anpassningsbar. Det går relativt enkelt
att lägga till och ta bort bilder och ljud och göra egna övningar.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
Gratis
iPad/iPhone
App Store
Sago Mini/Doodlecast – fånga en berättelse
En fin och sinnrik app som spelar in ljud medan man ritar en teckning.
Bygger på idén att barn pratar under sitt eget skapande och berättar vad
de håller på med. När man är klar skapas en videofilm som spelas upp
och visar både hur teckningen växer fram och vad barnet säger och
berättar. Genialt och enkelt!
Pris:
Fungerar till:
29:iPad/iPhone
App Store
Talking Tom (finns fler figurer)
Prata med Tom, Ben eller någon annan figur och de härmar dig med förvrängd röst.
Man kan även spela in tal. Appen innehåller en hel del reklam för extra
tillbehör och andra appar som kostar pengar. Kan ändå användas för att
stimulera och locka fram ljud och tal.
Pris:
Fungerar till:
Gratis (köp i appen)
iPad/iPhone
Gratis (köp i appen)
Android 4.0.3 och senare
App Store
Google Play
Voxpix
Trycka-hända-app som styrs med rösten. Säg ett ljud och ett föremål
kommer inflygande på skärmen från sidan. Man kan använda appen för
att öva ett specifikt ljud men appen gör ingen skillnad mellan vad som
sägs och vilket föremål som visas. Enkel men trevlig app.
Pris:
Fungerar till:
29:iPad
App Store
Appar för språkträning – sid 14
Babblarna (Babbapp/Bobbopp)
Babbapp/Bobbopp är appar för små barn, där man kan styra sina figurer,
samla pärlor, trä halsband eller titta på filmer med Babblarna. Appen
innehåller sånger och musikvideor och kan locka fram tidiga ljud hos
barn. Man kan välja att styra appen med rösten eller fingrar.
Pris:
Fungerar till:
19:iPad/iPhone
22:-, 15:Android 2.3 och senare
App Store
Google Play
Fonemo/Fonemo Pro/Fonemix/Fonemixo Pro
Spela memory och öva uttal av bokstavsljud:
s,r,k,p,l,k,t,u,v,y,b,d,e,f,g,i,stj,tj,ng,rn,rd,rs,rt. Spela in och jämför ditt
eget uttal. Man kan variera ljudposition, välja svårighetsgrad och spelsätt.
Två personer kan spela mot varandra och även sitta på varsin sida av
plattan och arbeta växelvist. Finns i olika versioner och med bilder som
kan benämnas eller bli delar i en berättelse. På svenska, norska, engelska.
Pris:
Fungerar till:
29:- för varje ljud
Pro (alla ljud) 249:iPad/iPhone
249:- (Pro)
Android 2.3 och senare
App Store
Google Play
Appar för språkträning – sid 15
Läs- och skrivförmåga
Little Writer – The Tracing App för Kids
”Spåra” bokstäver/siffror/former med fingret och lyssna hur bokstavsljudet låter.
Originalspråk är engelska men appen är gjord för att kunna anpassas till
det egna språket. ÅÄÖ finns med för svenska.
Pris:
Fungerar till:
Gratis
iPad/iPhone
App Store
Bornholmslek / Alfa-appen
Appen bygger på Bornholmsmodellen och innehåller Rimlek, Hur
låter orden? Bygga ord och Lyssna. Svårighetsgraden och uppgifternas innehåll kan varieras. Bra app för att öva den fonologiska/ ljudmässiga förmågan som är viktig för tidig läs- och stavningsutveckling.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Alfa-appen innehåller också många bra övningar: spåra och skriva bokstäver, lyssna och peka på rätt bokstav och identifiera ett bokstavsljuds
position i ord.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
69:- (Bornholmslek)
iPad/iPhone
App Store
Pris:
Fungerar till:
69:- (Alfa-appen)
iPad
App Store
ABC-klubben
I ABC-klubben kan spelaren öva sig läsa och stava med hjälp av olika
övningar: Hitta och klicka på ordet, Alfabetet, Skriv ordet och
Vilket bokstavsljud hör du? Appen är uppdelad i sju nivåer med ökad
svårighetsgrad och olika fokus. Två delar övar ljud/fonologisk förmåga på
ett både roligt och lärorikt sätt. Klart användbart.
Pris:
Fungerar till:
29:- (gratisversion finns)
iPad/iPhone
App Store
Appar för språkträning – sid 16
Ordens magi
Sätt ihop bokstäver, skapa ord, lyssna på dem och öva på stavning. Appen
har talsyntes som uttalar bokstäver eller bokstavsljud och de skrivna
orden.
Man kan göra egna ordlistor för att öva stavning, t ex dubbelteckning, stj,
tj-ljud. Flera bra inställningsmöjligheter finns.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
49:iPad/iPhone
App Store
Knäck läskoden
Appen är ytterligare ett verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen.
Tanken är att man ska få träna både på bokstävers ljud och form och
grundförutsättningarna för läsning: hur bokstäver och ljud hör ihop. Bra
övningar med bokstäver, ord och nonsensord som ska kännas igen, läsas
och skrivas. Bra ljudstöd finns.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
39:iPad/iPhone
App Store
Appar för språkträning – sid 17
Skapa eget material, verktygsappar och specialfunktioner
Bitsboard
Mycket innehållsrik app för att lägga in eget material (text, bilder, ljud,
video) som sedan kan användas till olika färdiga övningar: memory, lotto,
ord- och meningsförståelse, kategorisering, stavning mm. I det närmaste
obegränsade möjligheter att göra material för att öva begrepp, språk,
förståelse, uttal, minne och läsning och stavning. Många färdiga övningar
kan laddas ner gratis och användas. Även på svenska finns mycket!
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
Gratis eller 109:- (Pro)
iPad/iPhone
App Store
Tiny Tap
I Tiny Tap kan man skapa pedagogiska spel, pussel, memory, interaktiva
lektioner och presentationer, visuella frågesporter, musikaktiviteter,
illustrerade berättelser och material med bild, text och ljud.
Appen liknar delvis Bitsboard men är något enklare och mer intuitivt
uppbyggt. Man kan publicera övningar som appar på TinyTap Market,
App Store, Google Play och webben, gratis eller till en kostnad.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Pris:
Fungerar till:
Gratis
iPad/iPhone
Gratis
Android 4.0 och senare
Google Play
App Store
Använda AKK-appar för språkträning, exempel
Anpassningar
kan göras i flera
AKK-appar.
Här i Widgit Go för att öva
meningsbyggnad.
Appar för språkträning – sid 18
Här för sällskapsspel i Grid
Player
Guidad åtkomst (iPad/iPhone)
Använd funktionen Guidad åtkomst i iOS (iPad/iPhone) och lås en app under arbetets
gång.
Finns i Inställningar/Allmänt/Hjälpmedel/Inlärning/Guidad åtkomst.
Aktivera genom att trycka på hemknappen tre gånger.
Rita cirklar runt de delar på skärmen du vill avaktivera.
Stäng av Guidad åtkomst genom att trycka på hemknappen tre gånger och ange kod.
Appar för språkträning – sid 19
Obs!
Denna broschyr innehåller ett urval av appar som
personal på StoCKK har sammanställt. Vi ger
ingen garanti för att sammanställningen är
heltäckande, det går säkert att hitta mer inom
området.
Apparnas innehåll, version och pris kan ändras och
uppdateras och ibland också sluta fungera. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen och senaste
versionen av sammanställningen finns att ladda
ner från vår webbsida.
www.habilitering.se/stockk
StoCKK
Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd
Appar för språkträning – sid 20
Download