Molekylära studier av Alzheimers presenilin protein

advertisement
Johanna Wanngren
Karolinska Institutet
KI-Alzheimer Disease Research Center; NVS
Novum, plan 5
141 86 Stockholm
Utveckling av ny screeningsmetod för läkemedel mot
Alzheimers sjukdom
Populärvetenskaplig sammanfattning:
Det finns i dagsläget ingen bra behandling av Alzheimers sjukdom eftersom nuvarande
medicinering inte kan bota patienten utan bara bromsar upp symtomen. Från genetiska
studier på patienter med ärftlig Alzheimer har man hittat förändringar i tre gener som kan
kopplas till uppkomsten av plack. Ena genen bildar proteinet APP som är grunden för
proteinsnuttarna (Aβ-peptider) som bildar placken. De andra generna ger upphov till
komponenter i gammasekretaskomplexet, enzymet som klyver APP. Ett sätt att hindra
plackbildning är att blockera enzymets aktivitet och på så vis förhindra klyvningen av
APP. Tyvärr klyver enzymet även andra viktiga proteiner så bieffekterna från ett sådant
läkemedel skulle bli för stora. Ett annat alternativ är läkemedel som inte blockerar utan
förändrar enzymets aktivitet. Det finns mer än 70 proteiner som utöver APP klyvs av
gammasekretaskomplexet. Ett av dem är Notch, som är en betydelsefull molekyl under
embryoutvecklingen men även hos vuxna. I dagsläget vet man inte fullt ut hur ett
förändrat enzym påverkar klyvningen av Notch. Vi vill undersöka detta närmare genom
att titta på hur olika kemiska strukturer av läkemedel som förändrar enzymet påverkar
bildningen av peptider från Notch jämfört med APP. Vi behandlar celler som uttrycker
höga nivåer av antingen APP eller Notch med dessa läkemedel och analyserar sedan
peptidbilningen med hjälp av masspektroskopi.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards