Fiskekarta
Köp fiskekort
direkt av fiskekortsförsäljare, digitalt via mobilen, med QRkod eller via app från iFiske alt. via datorn
www.ifiske/sater.se
ç QR-kod – fiskekortsförsäljning.
Fiskeförbud/undantagna vatten
Fiskeförbud hela året i Jönshytteån,
från Nedre Risshyttesjön till utloppet
i Ljustern.
Vatten ingående i sportfiskekortet
kan komma att undantas, detta visas
då på hemsidan eller anslås vid vattnet.
Allmänna fiskebryggor
Runt Ljustern står tio allmänna fiskebryggor till fiskarens förfogande.
Fiskebryggor
Anpassade för rörelsehindrade
GPS-koord./mer fiskeinfo.
Nedan finner du GPS-koordinater (RT90system) för (nästan) alla våra vatten. Mer
fiskeinfo. finner du på vår hemsida
www.fiskaisater.se
Fiskevatten i bokstavsordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
----------- 1 cm på kartan motsvarar ca 800 meter
Särskilt fiskekort krävs för ädelfiskesjöarna
66.
67.
Björshyttsjön
6685920–1496990
Myggtjärn
6684970–1496060
Vid varje sjö finns slogbod med eldstad inklusive ved, vid
Myggtjärn finns även en fiskebrygga för rörelsehindrade.
Max 3 öringar/regnbågar per fiskekort och dag får fångas,
det är alltså inte tillåtet att lösa ett nytt kort samma dag om
fiskkvoten har uppfyllts. Mäskning, silikonbete och bruk av
båt/flytring förbjudet i båda sjöarna. Krokad fisk får inte
återutsättas (ingen catch and release). Vintertid är pimpling
och angelfiske med max 15 don/kort tillåtet.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Förekommande fiskarter (ett urval)
Fiskeregler: Säters FVOF:s sportfiskekort
Utsättning av öring sker kontinuerligt i ädelfiskesjöarna
(nr 66 och 67) och i Ljustern (nr 36). I Myggtjärn sker
även utsättning av regnbåge.
Sportfiskekortet avser handredskap 1 kort/person (exkl.
trollingkort). Förbud för långrev, utter, ryssja, mjärde, nät och
andra fasta redskap samt kräftfiske. Max 3 öringar/dag i Ljustern.
Fiskeförbud året om i Jönshytteån. Vintertid är angelfiske tillåten
med max 15 don/kort.
27.
Barn max 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap, gäller inte
ädelfiske i Björshyttsjön och Myggtjärn.
30.
31.
32.
33.
I Långhagsforsen (nr 39), en älvsträcka av Dalälven,
förekommer bl a öring, harr, regnbåge och id.
Andra fiskarter är exempelvis abborre, gädda, lake,
ål, sik, sutare, braxen, mört och benlöja (löja).
För fiskevattenägare/-delägare gäller delvis andra regler,
se föreningens hemsida, iFiske eller på fysiskt fiskekort.
28.
29.
Abborrtjärnen
6688110–1493630
Aspan
6691580–1491990
Backussjön
6686980–1493190
Björkan
6685100–1492210
Björkbäcken
Björkkalven
6685910–1492190
Bladtjärnen
6687960–1494890
Brunnstjärnen
6689360–1490460
Dalkarlen
6689110–1497330
Dalsbysjön
Dammsjön
6686930–1494760
Embjörssjön
6684850–1495090
Fiskbäcksån
Fjärsman
6686650–1492120
Fäbodtjärnen
6682550–1491300
Gessan
6685800–1498260
Gessån
Gruvsjön
6684180–1494820
Gäddsjön
Kamman
6685940–1497270
Klacksjön
Knapptjärnen (Maggsta)
6689230–1496810
Knapptjärnen (St.
Gloten)
Kotjärnen
Kringsjön
Kufsen
6689230–1496810
Ladtjärnen
6686840–1491950
Laggarbosjön
6686340–1496360
Lertjärnen
6688640–1498750
Lilla Brunnstjärnen
Lilla Gäddtjärnen
Lilla Hån
Lilla sjön
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Lilla Skånan
6684350–1497880
Linsjön
Ljustern
6691710–1496550
Ljusterån
Ljustjärnen
6686270–1494620
Långhagsforsen
6697670–1495000
Långsjön
6693450–1493110
Långtjärnen
6685110–1491110
Länsman
Myrtjärnen
6687090–1497530
Måstjärnen
6683140–1490400
Nedre Risshyttesjön
6690950–1492210
Pungaren
6686780–1494520
Rudtjärnen (Björnbo)
Rudtjärnen (St. Norn)
6678740–1491200
Rybonästjärnen
Simshyttsjön
6691430–1493330
Spatjärnen
6689560–1489550
Stora Gloten
6682870–1491930
Stora Gäddtjärnen
6680640–1491490
Stora Hån
6681890–1492280
Stora Kråktjärnen
6684430–1496320
Stångtjärnen
6688530–1495950
Svartpussen
Svartputten
Svarttjärnen
6685170–1493980
Säter-Byrtjärnen
6678830–1490560
Sävstjärnen
6689790–1499140
Täktlandssjöarna
6686220–1492830
Varpbäcken
Älgmosskaret
Älgtjärnen
6692900–1490550
Inkomster från kortförsäljningen går oavkortat tillbaka till kortköparna i form av fiskutsättningar och fiskevårdande åtgärder!