Kurs: Personalsupport

advertisement
Personalsupport
Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Moodle GRUND
Moodle version 2.7.1
Lars Rundgren, 2012-2014
Moodle 2.7.1
Moodle - GRUND
Att använda lärplattformen Moodle........................................................................... 3
Systemkrav för Moodle-användning........................................................................... 4
Support........................................................................................................................ 5
Studentsupport ....................................................................................................... 5
Personalsupport ...................................................................................................... 5
Managing a Moodle course .................................................................................... 5
Att navigera i Moodle ............................................................................................. 5
Mitt Moodle ................................................................................................................ 6
Sortera kurser i Mitt Moodle som jag själv vill ha det ............................................... 7
Kurser i Moodle ........................................................................................................... 9
Enhetlig grundstruktur på alla kurser i en utbildning ............................................. 9
Teman/Sektioner/Avsnitt och aktiviteter/resurser i kurser ................................... 9
Tillgänglighet till aktiviteter och resurser i en kurs................................................. 9
Inställningar för kurs ............................................................................................... 9
KURSMEDDELANDEN .............................................................................................. 9
Registrering i kurser m m .......................................................................................... 10
Kohorter ................................................................................................................ 10
Självregistrering i en Moodle-kurs (Self enrolment)............................................. 10
Lärare som ska vara aktiva i en Moodle-kurs ....................................................... 10
Studenter som är indelade i grupper i en Moodlekurs............................................. 11
Ikoner i Moodle ......................................................................................................... 12
Ikoner vid redigering av resurser och aktiviteter m m ......................................... 12
Utseende vid redigering av kurssida ..................................................................... 12
Ikoner för aktiviteter och resurser ........................................................................ 13
Moodle och Mahara ePortfolio................................................................................. 14
Vad är Mahara ? .................................................................................................... 14
Maharas ramverk .................................................................................................. 14
Hur passar Mahara in på ditt "landskap" för e-lärande? ...................................... 15
Andra saker att göra ............................................................................................. 16
Var kan jag få idéer om hur man kan använd Mahara? ....................................... 16
Hur kommer jag till min portfolio i Mahara? ........................................................ 16
Maharasupport ..................................................................................................... 16
Referenser ................................................................................................................. 17
Översatt och modifierat av
Lars Rundgren
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 2 av 17
Att använda lärplattformen Moodle
Moodle är en högspecialiserad lärplattform i vilken man kan använda sig av den pedagogik man vill
att de lärande ska ”utsättas för” i sitt lärande.
Det är dock med Moodle som med annan teknologi, det blir inte bättre än vad man gör det till.
Att lära sig teknologin är endast en liten del i användandet av Moodle. Det är att integrera sitt
pedagogiska synsätt med Moodle’s teknologi som är den stora utmaningen. Detta sker dock inte av
sig själv utan kräver ett gemensamt och genomgripande samt systematiskt och kontinuerligt arbete.
Effekten av att använda sig av Moodle som en väsentlig del i kursdeltagarnas lärandemiljö kan ge
många fördelar för både lärandet och undervisningen. Moodle innehåller många olika funktioner för
att underlätta skapandet och kombinerandet av olika läraktiviteter och uppföljning av dessa.
Hjärtat i Moodle är kurserna, som innehåller aktiviteter och resurser för lärandet. Det finns som
standard cirka 15 olika typer av aktiviteter (forum, ord- och begreppslistor, wikis, inlämningsuppgifter,
tester, opinionsundersökningar, databaser etc.) och var och en kan anpassas en hel del.
Möjligheten att lägga till ytterligare aktiviteter är stor då Moodle är en av världens mest använda
lärplattformer (mellan 60-70 miljoner användare).
Det sker mycket utveckling av funktioner i Moodle över hela världen.
Dessa tillägg skänks oftast bort gratis av skaparna via Moodle’s webbplats.
Integrering med andra ”lärteknologier” som videos och portfolios m m kan ske förhållandevis lätt.
Den största styrkan i Moodles aktivitetsbaserade modell ligger i att kombinera aktiviteter i sekvenser
och grupper, vilket kan hjälpa lärare att vägleda deltagarna i en kurs i sitt lärande. Varje enskild
aktivitet kan även bygga vidare på resultaten av tidigare aktiviteter.
Det finns ett antal andra verktyg som gör det lättare att bygga ”samhällen/communities” av lärande,
innefattande bloggar, meddelanden, deltagarlistor etc., samt användbara verktyg som betygssättning,
rapporter, integration med andra system och så vidare.
Här behandlas vissa grundläggande funktioner i Moodle.
Läs även material på:
http://docs.moodle.org/en/About_Moodle
http://docs.moodle.org/en/Pedagogy
Webbplatsens startsida: http://moodle.med.lu.se
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 3 av 17
Systemkrav för Moodle-användning
För att använda Moodle på ett effektivt sätt, bör, som ett minimum, följande systemkomponenter
användas. Om de inte används, kanske Moodle fortfarande fungerar men viss funktionalitet kan gå
förlorad.
Olika IT-miljöers interna konfigurationer kan även begränsa funktionaliteten i Moodle. Tillgången till
innehåll kan påverkas samt även möjligheten att ladda upp filer. Filstorleksbegränsningar kan också
gälla. Äldre versioner av programvara kan göra att Moodle eller material inlagt i Moodle inte kan
fungera bra eller inte alls fungera.
Mobila enheter
Det går att använda mobila enheter i Moodle men vissa begränsningar finns beroende på vilken
mobil enhet som används.
Se mer om detta på http://docs.moodle.org/en/Mobile_Moodle_FAQ
Operativsystem
För tillfället rekommenderas: Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.7+
Internethastighet
Använd helst en bredbandsanslutning: 256 kbit/s eller snabbare för att säkerställa att video och
online-presentationer visas bra.
Webbläsare
Rekommenderade webbläsare är (samtliga är gratis att installera):
• Google Chrome version 22 eller senare. Ladda hem: https://www.google.se/
• Mozilla Firefox 15 eller senare. Ladda hem: http://www.mozilla.org/sv-SE/
• MS Internet Explorer 10.0 eller senare. Ladda hem via windows update i datorn.
• Safari 6 eller senare. Ladda hem via Software udate i Mac-datorn.
Observera att tillägg och verktygsfält kan påverka alla webbläsares prestanda.
Om du har svårt att få tillgång till vårt Moodle, kontrollera alltid vilken webbläsare inklusive version du
har innan du kontaktar supporten.
Om det är problem med Internet Explorer, se följande sida hos Microsoft,
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-11
eller testa med en annan av de rekommenderade webbläsarna.
Inställningar I webbläsare
Följande rekommenderas aktiverat: Cookies, Popups, Javascript
Plug-ins
Använd alltid den senaste versionen av Flash player. Ladda hem: http://www.adobe.se
PDF-filer m.fl. resursfiler
Använd senaste versionen av Adobe Reader. Ladda hem: http://www.adobe.se
Vissa resursfiler kräver andra program t.ex. Word, Excel, PowerPoint, vilka finns I Microsoft Office.
Finns även som gratis viewers, se http://www.microsoft.com/sv-se/download/office.aspx
Det finns även gratis officepaket, t.ex.: http://www.openoffice.org/product/index.html
Säkerhet
Om en s.k. firewall/brandvägg används, se till att det går att ladda upp filer till Moodle.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 4 av 17
Support
Studentsupport
Se filmer. Läs materialet på: http://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=31
Personalsupport
Se filmer. Läs materialet på: http://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=32
Managing a Moodle course
Läs även materialet på: http://docs.moodle.org/en/Managing_a_Moodle_course
Att navigera i Moodle
Moodles huvudmeny finns alltid kvar överst på sidan, och under denna finns en så kallad spårmeny
(eller ”brödsmule-meny”, efter engelska beteckningen breadcrumbs).
Huvudmeny
Spårmeny
(breadcrumb)
Gå tillbaka till
kursens startsida
Spårmenyn talar om på vilken nivå du är exempelvis då du är inne på en kurs och kanske har klickat
dig vidare in på någon av kursens resurser.
I kurser finns även en speciell Kursmeny, som listar alla kursens teman m m.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 5 av 17
Mitt Moodle
När du har loggat in, välj Mitt Moodle i huvudmenyn för att komma till en översikt över kurser du är
registrerad i samt viktiga händelser i dina kurser och för att gå vidare till dina kursers sidor.
1. På sidan för Mitt Moodle är kursrubrikerna länkar, som tar dig vidare direkt till respektive kurs.
2. Under respektive kursrubrik signaleras viktiga händelser, exempelvis kommande
inlämningsuppgifter
och
3. nya eller olästa inlägg i forum.
4. Här kan du även hantera dina privata filer.
5. Du kommer åt inställningarna för din profil.
6. Studenter kan även se vilka kurskamrater som just nu är inloggade i systemet om det
blocketär inlagt.
7. Genom att aktivera Standardisera den här sidan kan du göra egna tillägg med funktioner på
din Mitt Moodle-sida. Det här är en omfattande funktion som inte beskrivs här, men du kan
alltid testa den.
Du kan även sortera/flytta om i ordningen av kurserna samt ange hur många kurser som ska
visas (se nedan).
7
1
5
2
1
3
4
1
1
Lars Rundgren, 2012-2014
6
Sida 6 av 17
Sortera kurser i Mitt Moodle som jag själv
vill ha det
När det börjar bli många kurser, som man är registrerad i, kan det vara lite svårt att hitta de just nu
aktuella kurserna.
Varje Moodle-användare kan i sitt Mitt Moodle sortera sina kurser efter eget önskemål – se nedan
Klicka på knappen
”Standardisera den här sidan”
så visas en Flytta-ikon,
varje kurs.
Lars Rundgren, 2012-2014
vid
Sida 7 av 17
Efter Antal kurser som ska visas högst upp på sidan går det att välja hur många kurser, som ska
visas på sidan, när Standardisera den här sidan är aktiverat, så om det "saknas" någon/några kurser,
kan det ändras här.
Klicka på respektive
Flytta-ikon ,
och håll nedtryckt.
Drag sedan till den
plats där du vill
placera kursen.
Omsorterat!
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 8 av 17
Kurser i Moodle
Läs även materialet på: http://docs.moodle.org/en/Course_homepage och
http://docs.moodle.org/en/Course_settings
Enhetlig grundstruktur på alla kurser i en utbildning
Det kan ofta underlätta för användare att navigera och hitta i kurser om man har en enhetlig
grundstruktur på alla kurser i en utbildning.
Teman/Sektioner/Avsnitt och aktiviteter/resurser i kurser
Varje tema rekommenderas ha en kort översikt/sammanfattning/beskrivning för att tydliggöra vad
temat handlar om.
Tillgänglighet till aktiviteter och resurser i en kurs
Om visst material önskas döljas för ”världen” men ska vara tillgängligt för lärare och studenter, som
är registrerade i en kurs, rekommenderas att ansvarig lärare skapar en grupp med samtliga studenter
inlagda och sedan lägger in denna grupp i en gruppindelning. Då kan tillgängligheten till aktiviteter
och resurser begränsas med hjälp av denna grupp och gruppindelning. På motsvarande sätt kan
tillgängligheten för olika studentgrupper i en kurs varieras.
Se mer om detta i supportmaterialet om Tillgänglighet.
Inställningar för kurs
(för att dölja/visa kursen)
När en kurs håller på att skapas i Moodle, kan man under Administration av kurs -> Redigera
inställningar dölja kursen helt och hållet för alla utom aktuella lärare i kursen genom att ställa in
följande:
• Dölj under Synlig i avsnittet Allmänna data
• I avsnittet Tillåt gäster ändra till Tillåt gäster = Nej
Viktigt är då att när kursen ska vara tillgänglig ändra
under Administration av kurs -> Redigera inställningar
till
• Visa under Synlig i avsnittet Allmänna data
• I avsnittet Tillåt gäster ändra till Tillåt gäster = Ja
KURSMEDDELANDEN
(inställningar så att endast lärare kan skriva i forumet)
I forumet för KURSMEDDELANDEN kan som standard studenter skriva inlägg och svara på inlägg.
Då detta forum kan vara bra att ha enbart för meddelanden från lärare, måste man göra lite speciella
inställningar för att studenter endast ska kunna läsa meddelande i just detta forum för
KURSMEDDELANDEN.
Se särskild handledning om detta i supportmaterialet om Tips vid användning.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 9 av 17
Registrering i kurser m m
Kohorter
Läs även materialet på: http://docs.moodle.org/en/Cohorts
Kohorter (webbplatsövergripande grupper), gör att alla medlemmar i en kohort (för en kurs) kan
registreras i kursen i en enda åtgärd. Samtliga Ladokregistrerade studenter kan således med hjälp av
Cohorter registreras på en gång i kurser.
Detta kan i nuläget endast göras av administratörer.
Självregistrering i en Moodle-kurs (Self enrolment)
Läs även materialet på: http://docs.moodle.org/en/Self_enrolment
Ibland vill lärare att studenterna själva ska kunna registrera sig i en Moodle-kurs.
Aktivera självregistrering i kursen
Gå till Administration av kurs > Användare > Metoder för registrering
Kontrollera att ”ögat”,
är öppet för Självregistrering.
Man kan om så önskas ändra namnet Självregistrering till annat t.ex. Kursregistrering på samma sida
som där man skriver in själva kursnyckeln.
Kursnyckel (Enrolment key)
Lärare måste skapa en så kallad Kursnyckel (Enrolment key), som är en ”kod” som studenterna skall
få besked om så att de kan registrera sig i kursen.
Lärare som ska vara aktiva i en Moodle-kurs
Observera! Lärare som ska vara aktiva i en kurs i Moodle måste surfa till Moodle- webbplatsen och
logga in med sitt Lucat-konto för att deras konto ska skapas på Moodle-webbplatsen.
Sedan kan kursansvarig lärare och/eller kurssekreterare registrera dem i aktuell kurs som Ickeredigerande lärare. Lärare-rollen kan administratörer och kurssekreterare lägga till i kurser.
Om det är problem med inloggningen, ska man testa med att synkronisera sitt
användarnamn/lösenord på följande adress: https://synkroniseralosenord.med.lu.se.
Försök därefter att logga in i Moodle igen.
Om synkroniseringen inte löser problemet med inloggningen, kontaktas ITservice.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 10 av 17
Studenter som är indelade i grupper i en
Moodlekurs
Studenter kan efter inloggning i en kurs se vilken grupp de själva tillhör och även övriga
kursdeltagares grupptillhörighet.
OBS! Studenterna måste dock vara registrerade i Moodle-kursen och ha blivit indelade i grupper i
Moodle-kursen först , innan detta kan användas. Att dela in studenter i grupper i en Moodle-kurs finns
handledning för i supportmaterialet om Tillgänglighet. Där beskrivs hur dessa indelningar i grupper
kan göras synliga /tillgängliga för studenterna.
För att studenter ska kunna se vilken/vilka grupper de ingår i görs följande inställning:
1.
2.
3.
4.
Gå till Administration av kurs -> Redigera inställningar.
Rulla ner till avsnittet Grupper.
Välj Synliga grupper i rullningslisten Gruppläge om det inte redan är inställt.
Klicka på knappen Spara ändringar.
I blocket Kursmeny finns en länk = Deltagare
Klicka på länken Deltagarlista så visas följande:
Här kan studenter bland annat se sin egen grupps medlemmar samt medlemmarna i de öviga
grupperna som finns i kursen.
Detta förutsätter naturligtvis att studenter indelats i grupper i Moodle-kursen.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 11 av 17
Ikoner i Moodle
Ikoner vid redigering av resurser och aktiviteter m m
Slå på redigering genom att klicka på knappen Aktivera redigering så visas ikoner vid sidan av de
resurser och aktiviteter som är inlagda samt i rullgardinsmenyn för länken Redigera.
Följande ikoner visas:
Utseende vid redigering av kurssida
Flytta-ikon .
Redigera titel-ikon .
Länk med rullgardinsmeny för att Redigera.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 12 av 17
Efter att ha klickat på länken Redigera visas en rullgardinsmeny med ytterligare
redigeringsmöjligheter.
Ikoner för aktiviteter och resurser
Aktiviteter och resurser kan väljas genom att klicka på den så kallade aktivtetsväljaren:
.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 13 av 17
Moodle och Mahara ePortfolio
Se material på: http://mahara.org
Materialet nedan är hämtat, översatt och till viss del modifierat från "Mahara 1.9 user manual", som
finns på adressen http://manual.mahara.org/en/1.9/index.html. Läs mer där!
Vad är Mahara ?
Om du undrar vad Mahara eller vad en ePortfolio är, varför du kanske vill ha en och vad den kan
göra för dig, fortsätt läsa - du kan ta reda på det genom att läsa igenom denna information. Gå också
till adresserna ovan.
På den enklaste nivån är Mahara två saker: en ePortfolio och ett socialt nätverk kombinerat i ett
system.
En ePortfolio är ett system där studenter m.fl. kan lagra "material som visar på livslångt lärande " som essäer, konstverk eller andra sådana saker som de producerar och som kan lagras digitalt.
Detta material kallas artefakter i Mahara. Sociala nätverkssystem behöver lite introduktion – tänk på
Bebo, Facebook eller MySpace. I grund och botten ger de ett sätt för människor att interagera med
sina vänner och skapa sina egna communities online.
Men Mahara är mycket mer än bara en plats att lagra filer. Mahara innefattar också bloggar, en
resumé builder och Moodle integration.
Maharas ramverk
Med Mahara kan du kontrollera vilka objekt och vilken information i din portfolio andra användare får
se. Sådana artiklar och information benämns artefakter i Mahara. För att underlätta denna
åtkomstkontroll, behöver alla artefakter, som du vill visa för andra användare, ordnas i ett speciellt
område. I Mahara kallas denna sammanställning av utvalda artefakter en "page" (=sida). Du kan ha
hur många sidor du vill, var och en med olika antal artefakter med olika avsedda ändamål och
målgrupper. Din publik eller de personer, som du vill ge åtkomst till din sida, kan läggas till som
individer eller som medlem av en grupp i din portfolio. Sidorna kan även göras tillgänglig för
allmänheten.
Du kan till exempel skapa :
 en sida för dina vänner och familj som inkluderar semesterbilder och en personlig dagbok
 en sida för din handledare , som innehåller bedömningar och din journal för reflektioner över ditt
lärande
 en sida för att visa upp dina bästa delar av ditt arbete och ditt CV till potentiella arbetsgivare
 en sida över alla dina obligatoriska uppgifter i dina kurser
 ...
En enda sida eller en collection (= samling) av sidor kan utgöra din portfolio. Om artefakter inte
placeras på en sida, de är inte synliga för andra men du kan alltid se dem. Du kan använda filer, som
du laddat upp, eller journalanteckningar, som du skrivit på så många sidor du vill, bilder, videos m m.
Du behöver bara en kopia av din artefakt och sedan kan du använda den på flera olika sidor
beroende vem/vilka du låter se dina sidor.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 14 av 17
Tänk dig att du samlat alla dina artefakter i en skokartong. När helst du har en ny artefakt, lägger du
den i skokartongen. När du är redo att skapa din portfolio, tittar du på dina artefakter i din skokartong
och väljer de du vill göra tillgängliga på en portfoliosida. Du kan arrangera dina artefakter på sidan
som du vill.
Bild: Portfolioarbete med Mahara
Diagrammet nedan med exempel på artefakter, sidor och grupper visar hur innehållet i Mahara kan
delas med andra och återanvändas i olika sammanhang och för olika målgrupper.
Hur passar Mahara in på ditt "landskap" för e-lärande?
Om du tänker på LMSs t.ex. Moodle, som den formella , strukturerade sidan av e-lärande, då är
Mahara den sociala, reflekterande sidan av "landskapet". Ett LMS (t.ex. Moodle) och en ePortfolio
(t.ex. Mahara) kompletterar varandra i en online- lärandemiljö.
Mahara är integrerat med Moodle på ett direkt sätt för att underlätta för användarna. Studenterna har
möjlighet att exportera uppgifter, bloggar, foruminlägg och mycket mer rakt in i Mahara att användas
som artefakter - som sedan naturligtvis kan placeras in på de egna sidorna.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 15 av 17
Andra saker att göra
Nu när du har fått en grundläggande uppfattning om vad Mahara är kan du:
Läs listan över funktioner som Mahara kommer med .
Upptäck demo
Fortsätt att läsa den här användarhandboken.
Var kan jag få idéer om hur man kan använd Mahara?
Mahara 1.4 Cookbook av Ellen Marie Murphy publicerades i september 2011. Det har över 50 idéer
om hur man använder Mahara i olika miljöer. Boken kan köpas i PDF-och pappersformat.
Se: http://www.packtpub.com/mahara-1-4-cookbook-for-training-education/book
Mahara E- portfolios: Beginners Guide av Derrin Kent och Richard Hand är den uppdaterade
upplagan av Mahara 1.2 E- portfolios : Beginners Guide och en referens med steg-för-steganvisningar om hur du skapar en portfölj och utföra andra uppgifter .
Se: http://www.packtpub.com/mahara-e-portfolios-beginners-guide/book (ny upplaga)
http://www.packtpub.com/mahara-12-e-portfolios-beginners-guide/book (äldre upplaga)
Hur kommer jag till min portfolio i Mahara?
Du kan endast komma till din portfoilo i Mahara via Moodle.
Logga in i Moodle på Moodlewebbplatsens startsida så kan du se en länk till Mahara där.
När du klickar på Mahara-länken flyttas du till Mahara och då skapas det automatiskt en portfolio åt
dig. Där kan du lagra dina artefakter, skapa journalanteckningar m m och sedan börja bygga dina
sidor.
Maharasupport
Kontextuell hjälp finns i hela Mahara. Titta efter hjälpikonen,
den åtgärd du tänker utföra.
. Klicka på den för att få veta mer om
Läs i Mahara 1.8 user manual på http://manual.mahara.org/en/1.8/index.html
och i forum på http://mahara.org
Tips! Då det är många som använder Mahara ePortfolio runt omkring i världen, finns det många
videos på Youtube som ger bra handledning i användningen av Mahara.
Sök t.ex. på Mahara ePortfolio och eventuellt på Mahara ePortfolio 1.8
Observera att för närvarande finns ingen annan support vad gäller Mahara utan de som
önskar använda den måste ge sig själv support med hjälp av bl.a. ovanstående.
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 16 av 17
Referenser
Vid utarbetande av detta material har huvudsakligen information på
http://docs.moodle.org/en/Main_page och dess undersidor använts efter översättning och anpassning
till vår Moodle-webbplats.
Dessutom har ett flertal böcker om Moodle varit en inspirerationskälla.
Vårt eget material om Studentsupport samt Personalsupport.
Maharasupport kan erhållas på
• Mahara 1.8 user manual på http://manual.mahara.org/en/1.8/index.html
• Forum på http://mahara.org
Lars Rundgren, 2012-2014
Sida 17 av 17
Download