Musik, smärta och psyke

advertisement
EDS-bladet nr.41, 2013
1/1
Musik, smärta och psyke
Musik, smärta och psyke
”Sången är ur sorgen sprungen – men ur sång är glädjen vunnen.” (ur Kaleva) Ja, så kan man med
korta ord försöka förklara musikens påverkan på oss människor.
Sång och musik stimulerar oss till fysisk rörelse i kroppens inre organ och stimulerar vår
rörelseapparat att röra sig. Vi ökar vår glädje genom att vi får utlopp för våra känslor utan att
behöva sätta ord på allt. Den är som en ventil där vi kan ”pysa” en stund när smärtan eller annat
hinder är för svår toch lugnar vår frustration och ångest. Det är klart att jag här kan gå in på vad
som exakt händer i din kropp och varför men det får bli en annan gång. Istället väljer jag att ge
exempel på vad du själv kan göra. Du kan:
• Improvisera samtala med rytmer eller toner på vad som helst, huller om buller tills du känner
dig färdig. Kökspolska, garagetoner, sjung ihop med gräsklipparens rytmiska toner etc.
• Lyssna på musik som berör dig av olika slag. Musiken har en stor förmåga att förändra
sinnesstämningen för en stund. Eller välj en musik som bekräftar din känsla just för stunden.
• Komponera Javisst kan du komponera. Skriv ner tankar som du mal på. Ta gärna de tankar
som kommer vid sängdags eller i gryningen. Sätt melodi på den och sjung i på band, telefon
m.m. … På nätet finns mängder av olika fria lättanvändbara musikprogram att använda sig
av.
• Uppträda inför publik ger dig bekräftelse och stärker självkänslan. Du glömmer smärtorna för
en stund och kan känna dig fri, värdefull och del i ett sammanhang.
• Sjunga och spela med eller utan noter. Börja i en kör eller grupp människor som bara vill sitta
och sjunga ihop en stund som trevlig samvaro över en kopp kaffe eller te.
• Dansa till musik ger dig både smärtlindring och avslappning. Du kan dansa sittandes på
stolen i köket, hallen, dansskola, frigörande dans etc..
• Lyssna, måla och samtala om musik som berör Musik tenderar att gå djupt i vårt inre och det
är en mycket spännande och utvecklande resa att samtala om vad en viss musik väcker.
• Musikal, drama, opera står för både berättelse och musik. Varför inte du som är lite driven
redan. Livet med EDS som minimusikaldrama? Kanske inte helt tippat men inte omöjligt.
Själv har jag som många EDS:are gått många år i frustration över vad som felats mig och fick
diagnosen först 2010. Kan med bestämdhet tacka musiken för att jag orkat med all smärta och
frustration. Att kunna spela av sig, skriva av sig eller bara delta i något som gör det omöjligt att
fokusera på frustrationen av smärta och att inte orka som andra, har varit a och o.
Jag har haft förmånen att jobba med musik i olika former under hela mitt yrkesverksamma liv och
är idag 48 år och utbildad musikterapeut och kantor. De senaste åren har mycket kretsat kring
MåbraKör, Babysång, musikalen Sågmyrakungen och Drömfilten som jag skrivit musiken till och
Pilotprojekt kring Stroke, Afasi, Apraxi och musikkommunikation med hjälp av musik och dator
där patienter lockas att använda kroppen och rösten till, sång, spel och tal trots talförlust.
Kände att jag behöver slå ett slag för just musikens roll för oss med daglig smärta och för
anhörigas frustration över att stå bredvid. Musik kan ”alla” använda sig av och det är bara fantasin
som sätter stopp på aktivitet. Önskar er lycka till att utforska musikens läkande krafter.
Carina Jonsson
© EDS Riksförbund 2013
Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen
CC BY-NC-ND med undantaget att den inte får publiceras på Internet.
Mer om licensen på http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se
Download