Fan Så Mycket Bättre” Imponera på dig själv, dina kunder och dina

advertisement
”Vi är specialister på utveckling av företag, organisationer och individer genom
ledarskap, management och processer! Vi levererar bestående resultat, engagemang
och långsiktiga förbättringar”
”Fan Så Mycket Bättre”
Imponera på dig själv, dina kunder och dina medarbetare genom att ta det steget som alla chefer
borde ta. Ett beslut som släpper loss er fulla potential och som kan förändra företagets framtid och
resten av ert yrkesliv.
Det är lika bra att vi tar det med en gång! Vi får alltid frågan: varför heter det ”Fan så mycket bättre”?
Det var faktiskt en av våra mycket nöjda kunder som med glädje uttryckte sig så en bit in i vårt arbete
med dem.
Många företag presterar långt under sin potentiella förmåga. Vi påstår att de flesta företagen kan
nå resultat de aldrig vågat drömma om genom att engagera alla. Då frigörs den inneboende
potential som de ännu inte nått! Även om de själva försöker utmana sig att prestera mer än de trott
vara möjligt så når man inte fram. Det bara är så! Våra vanor, mentala spärrar och invanda
beteenden sätter käppar utvecklingshjulet!
Vår metodik leder nya arbetssätt och till helt nytt engagemang i hela organisationen. Det hjälper er
att lämna era gamla vanor och börja tänka och agera nytt. Med FSMB kommer ni få se fantastiska
och positiva effekter ni inte trott vara möjliga.
Förändringarna kommer att ske på många plan, för att inte säga alla plan. Trivsel, motivation,
arbetsglädje, personligt ansvarstagande, innovation, kreativitet, konkurrenskraft, organisatorisk
attraktivitet och mycket annat kommer att förändras till det bättre. Det är dags att börja nu. Ni har
redan väntat alldeles för länge!
Visste ni att bara 16 % av medarbetarna i ett genomsnittligt svenskt företag. känner sig riktigt
engagerade medan 73 % av medarbetarna känner sig oengagerade! Hela 11 % motarbetar sin
arbetsgivare! Detta har vi tagit fasta på och vi har därför gjort engagemang till vår affärsidé!
Vi har med framgång arbetat med vår process sedan början på 90-talet för att nu på senare tid
uppdaterat den till en mer nutida version. Vi vet att den fungerar och utfallet beror endast på hur
motiverad du är för att nå långt, riktigt långt. Detta berör inte bara dig utan i allra högsta grad alla
dina medarbetare. Vem blir vinnare på detta? Förutom dig och dina medarbetare kommer dina
kunder att märka en fantastiskt positiv förändring. Är du anställd chef kommer dina ägare att
betrakta dig som en modig hjälte som trotsade tvekan och ifrågasättandet och lyckades övertyga
dina ägare att få lov att skapa framgång och nya resultat.
Det här är inte lätt, det är därför vi finns. Vi leder och coachar och tar smällarna om det krävs. Vi har
planen och ser till att ni genomför och inte tappar sugen när det tar emot, för det kommer det att
göra. En del av organisationen kommer instinktivt att motsätta sig förändringarna och inte vilja
förstå. De kommer att hålla fast vid det gamla. Kanske kan vi få dem med på tåget, kanske inte. Det
kommer sannolikt in nya medarbetare som tycker att detta är det roligaste de varit med om och vi
skall skapa en organisation som gillar det de håller på med och känner inspiration av att få vara med
på resan. Vi tar hand om de som inte har förmågan och hittar ett utrymme eller ett alternativ till
dem. En sak är säker, det är inte de som inte vill som kommer att vara måttstocken för hur långt vi
skall nå och vad vi skall våga genomföra! Vi kommer att påbörja att skapa ett nytt professionellt rykte
The Limehouse 3.0 AB
Klövervägen 10
24650 Löddeköpinge
Orgnr: 556951-8383
Telefon:
Epost:
www:
0709-999 737
[email protected]
thelimehouse.se
”Vi är specialister på utveckling av företag, organisationer och individer genom
ledarskap, management och processer! Vi levererar bestående resultat, engagemang
och långsiktiga förbättringar”
för företaget och vi skapar ny organisatorisk attraktionskraft som gör att fler kommer att vilja vara
med er.
Vår modell skapar ett enormt engagemang och får mycket konkreta effekter i det dagliga arbetet och
samarbetet. Det påverkar organisationen på alla plan och skapar ett bestående förhållningssätt på
engagemang, utveckling och resultat. Resultaten kommer dessutom snabbt och uppmärksammas
ofta av kunder och leverantörer med flera. En del vittnar om positiva effekter utanför jobbet. Vi
använder denna metod för att lösa organisatoriska problem, utveckla ny kultur i organisationer,
förvärv och fusioner men också för att rent allmänt förbättra verksamheten och komma upp i en ny
organisatorisk nivå.
Huvudtemat i vår process är att involvera alla i förändringsarbetet. Vår tes är att allt hänger ihop i ett
företag så alla aktiviteter och processer måste därför hänga ihop och vara kända av alla, på olika
detaljnivå förstås.
Genom att gå igenom vår process skapar vi nytt beteende, nya processer och betydligt större
insikter, kunskaper och helt nytt engagemang. Detta leder till nya lösningar, nya idéer och nya
resultat. Det ökar motivationen och arbetsglädjen, frånvaron minskar och medarbetarna går från att
vara Medarbetare™ till att bli Merarbetare™. Motarbetarna™ väljer antingen att lämna
organisationen frivilligt eller så förvandlas de också till Merarbetare™!
Hur bra kan ni bli egentligen?
Det kan vara ett svårt beslut att påbörja förändring och det kräver mod. Resultaten som ligger
framför er kan vara svåra att se men de finns där om ni vill och vågar. Vi coachar dig, dina chefer
och medarbetare genom processen och de kommer att visa dig vad de går för och de kommer att
överraska dig! Ni kommer ni att kunna bli ett fantastiskt gäng! Det är inte lätt att ändra sitt invanda
arbetssätt och du blir kanske ifrågasatt men vi kan garantera att du kommer att få ut mycket mer
på det personliga planet såväl som det organisatoriska. Du kommer att få mer tid över till
förberedelser, framförhållning, få mer tid till reflektion och återhämtning. Det är svårt att vara
kreativ och konstruktiv när man är under press och stress. Du kommer därför att tvingas ifrågasätta
ditt arbetssätt och det ni har uppnått fram tills nu. Samtidigt måste du inspirera och gjuta mod i din
ledning och dina medarbetare. Du kommer att få argumenten av oss men du måste själv beskriva
framtiden för din organisation och den målbild du skall beskriva är både motiverande och
engagerande. Vårt arbetssätt leder ofta till snabba resultat som motiverar i det fortsatta arbetet.
Att förändra arbetssätt och invanda beteenden, dvs. kulturen, tar tid. Vi börjar med att skapa en
gemensam plattform för organisationen att stå på och ser hur långt vi kan komma. Vi kommer
därefter att fortsätta utmana er att släppa loss er fulla potential. Till det använder vi vår
framgångsrika metod ”Fan Så Mycket Bättre”.
The Limehouse 3.0 AB
Klövervägen 10
24650 Löddeköpinge
Orgnr: 556951-8383
Telefon:
Epost:
www:
0709-999 737
[email protected]
thelimehouse.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards