Svar till Instuderingsfrågorna i optik

Svar till Instuderingsfrågorna i optik
1.
Vilken hastighet har ljus i a) vakuum b) vatten?
I Luft och i vakuum är ljusets hastighet ungefär 300 000 km/s. I optiskt tätare material
som t.ex. plast och glas rör sig ljuset långsammare.
2.
Hur reflekteras ljus i en planspegel? Gör en ritning. I bilden ska du rita ut normal,
infallsvinkel och reflektionsvinkel.
3.
Hur är reflektionslagen?
När ljuset träffar en plan spegel, reflekteras ljuset enligt reflektionslagen. Reflektionslagen
säger att reflektionsvinkeln är lika stor som infallsvinkeln.
4.
Vad händer med vitt ljus som går genom ett glasprisma?
När vitt ljus lyser mot ett prisma bildas ett spektrum, dvs. en uppdelning av alla
färger dvs. vi ser alla regnbågsfärger. Det är det som händer när en regnbåge uppstår,
solen lyser genom vattendroppar i luften och ljuset delas upp när det åker igenom dem.
5.
Rita en bild som visar vad som händer när en ljusstråle går från luft och vidare ner i vatten.
I bilden ska du rita ut normal, infallsvinkel och reflektionsvinkel.
6.
Två typer av linser finns det. Vilka är de, hur ser de ut och hur bryter de ljuset?
Konvexa linser eller positiva linser eller samlingslinser är tjockast på mitten och bryter det
inkommande ljuset till en punkt som vi kallar för brännpunkt eller fokus.
Konkava linser eller negativa linser eller spridningslinser är tunnast på mitten.
Dessa linser sprider det inkommande ljuset.
7.
Vilken känns varmast – en vit tröja eller en grön? Förklara varför.
Ljuset från solen innehåller alla färger. När detta så kallade vita ljuset träffar en vit tröja
kommer all ljus dvs. alla färger att reflekteras. Ett svart föremål absorberar alla färger. När
ljuset absorberas omvandlas det till värme. Därför kommer en svart yta att bli varm när den
träffas av solljuset. Den gröna tröjan kommer att var varmare än den vita för att den kommer
att absorbera alla färger förutom den gröna som kommer att reflekteras.
8.
Hur fungerar optiska fibrer? Till vad används optiska fibrer?
När ljuset kommer i en optisk fibrer kommer det att total reflekteras av innersidan hela
vägen tills det kommer ut i anda änden. Ljuset läcker inte ut genom sidorna utan tvingas
framåt i glasfibern.
Optiska fibrer används inom sjukvården för att titta in i kroppen utan att behöva göra
stora snitt.
Optiska fibrer används också inom informationsteknik för att skicka tv- och datasignaler
genom dem.
9.
Lär dig att förklara hur man ser (vad som händer i ögat då vi ser)
Ljusstrålarnas väg i ögat

Ljuset bryts av hornhinnan och i främre kammaren.

Ljuset leds genom pupillen till linsen som kan ändra form för att vi ska kunna se
skarpt på kort och långt avstånd. Detta kallas ackommodation.

Ljuset leds vidare genom glaskroppen som innehåller en geléaktig vätska.

Ljuset träffar sedan näthinnan som kan jämföras med filmen i kameran.

På näthinnan finns synceller av två typer: stavar och tappar.

Syncellerna reagerar för ljuset och skickar nervimpulser via synnerven till hjärnan.
10.
Förklara och rita vad det innebär att vara närsynt/översynt?
11.
Förklara hur vi med hjälp av linser åtgärdar närsynthet/översynthet
Närsynt
Ögongloben är för lång och bilden hamnar framför näthinnan.
Närsynta personer ser bra på nära håll.
Synfelet kan rättas till med en spridningslins (konkav lins= negativ lins).
Översynt
Ögongloben är för kort och bilden hamnar bakom näthinnan.
Översynta personer ser bra på långt håll.
Synfelet kan rättas till med en samlingslins (konvex lins= positiv lins)
12.
Skriv några meningar om vilket betydelse linserna har haft för människors levnadsvillkor.
Linserna används väldigt mycket idag t.ex. för synkorrigering, kontaktlinser, glasögon,
förstoringsglas, mikroskop, kikare, kameror och annan utrustning. Välj något av ovanstående
förslag och försök fördjupa dina resonemang.
HUR SKA TEXTEN FORMULERAS?
Argumenten kan exempelvis inledas med:
För det första ….för det andra ….för det tredje…..
eller: Inledningsvis …….vidare ……..slutligen
å ena sidan - å andra sidan …..
Motargumentet kan inledas med:
Å andra sidan ….. eller: Motståndarna till detta säger ………