Svarsförslag TFKE32

advertisement
Svarsförslag TFKE32
6
a) Ett cDNA bibliotek prepareras från mRNA dvs det visar de gener som aktiva (uttrycks) i ett
visst organ eller vävnad.
b)
forward primer:
5’-ATGCCACGATTCCCACGC-3’
Reverse primer:
5’-TTCAATGACCACACGCGC-3’
c) En expressionsplasmid har en promoter i anslutning till den inklonade genen och kan
därmed uttryckas oftast sker denna reglering med Lac operonet då tillsats av den syntetiska
induceern, IPTG, startar transkriptionen av genen.
I en ”förvaringsplasmid kan alltså inte genen uttryckas utan fungerar alltså bara som förvaring
av DNA sekvenser t.ex vid sekvensning (eller i cDNA bibliotek)
d) DNA sekvensning med Sangers metod går ut på att man separerar olika DNA fragment på
en polyakrylamidgel. Fragmenten åstadkomst genom att använda en blandning av deoxy- och
dideoxynukleotider. Detektionen sker antingen med radioaktiv eller fluorescent inmärkning
Se även Stryer sid 149, figur 5.4 och 5.5
Download