MI- basutbildning, i motiverande samtal utifrån ett hälsofrämjande

advertisement
2017-02-20
Lärcentrum
MI- basutbildning, i motiverande samtal
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
Sjukdomsförebyggande behandlingsmetod vid livsstilsrelaterade sjukdomar.
Konkreta verktyg som direkt kan användas i den dagliga verksamheten
Utbildningen avser att introducera Motivational Interviewing (MI) som en hälsofrämjande
samtalsmetod vid bemötande, behandling och sjukdomsförebyggande arbete enligt Socialstyrelsen
nationella riktlinjer.
Utbildningen består av grundläggande principer och praktisk träning med konkreta verktyg utifrån
riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom Region Västmanland, kommuner eller privata vårdgivare som i sitt
arbete möter patienter med olika behov av levnadsförändringar med inriktning på livsstil samt levnadsvanor och
som önskar fördjupad kunskap med praktiska tillämpningar vid professionella samtal. Max 20 deltagare
Tid (Hösten 2017)
Omgång 1)
Måndag 28 – tisdag 29 augusti samt Torsdag 14 – fredag 15 september, samtliga tillfällen kl. 08:30-16:00
Omgång 2)
Måndag 25 – tisdag 26 september samt Torsdag 19 – fredag 20 oktober, samtliga tillfällen kl. 08:30-16:00
Plats
Lärcentrum, ing. 40, Västmanlands sjukhus, Västerås
Syfte
att ge goda kunskaper och färdigheter i MI som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som
förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden. Utbildningen avser vidare att skapa förståelse i
grundläggande beteendevetenskapliga hälsofrämjande processer med inriktning på motivation,
beteendeförändringar, hälsofrämjande samtal samt insikt i bestämningsfaktorer vid olika beteendemönster.
Mål
Deltagarna skall efter genomgången basutbildning kunna genomföra professionella MI samtal genom ett
beteendevetenskapligt förhållningssätt med goda insikter i grundläggande principer vid beteendeförändringar.
Utbildningen avser även att inspirera till en god kommunikation på arbetsplatsen.
Innehåll
Strategier som kan användas vid arbetsplatsens promotiva hälsoarbete, levnadsvanor, livsstilsrelaterade
sjukdomar, följsamhet av behandling, återfallsprevention, beteendeinriktad behandling, bemötande av patienter
och anhöriga.
regionvastmanland.se
2017-02-20
Lärcentrum
Dag 1, Hälsofrämjande förhållningssätt
Grundläggande kommunikationsprinciper
Bekräftelsens betydelse
Hälsosamtal och reflektioner
MI som hälsofrämjande förhållningssätt.
Dag 2, MI-anda
Grundläggande färdigheter vid motiverande samtal.
Enkla och komplexa reflektioner
Reflekterande lyssnande.
MI samtalets struktur och faser.
Samtalsträning, reflektioner och summeringar.
Dag 3, Beredskap till förändring
Erfarenhetsutbyte av genomförda samtal.
Motivationsprocesser och förändringsprat
Samtalsträning enligt BÖRS
Strategier vid motstånd, oenighet, vidmakthållande av beteende och ambivalens.
Samtal om förändring, reflektioner som leder samtalet framåt.
Dag 4, Strategier vid samtal
Återkoppling av genomförda samtal.
Strategier vid beredskap till förändring.
Komplexa reflektioner med inriktning på motsättningar, strategier och konsekvenser.
Utforska självtillit och handling.
Samtalsträning med kodning.
MI-instruktör
Staffan Hultgren, pedagog och beteendevetare med inriktning på förändringsprocesser.
Member of Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT.
Kontaktperson
Birgitta Mörk Kjellsson, Lärcentrum. 021-174009, [email protected]
Kostnader
Utbildningen är inom ramen av Lärcentrums utbildningspeng. Som kommun eller privat anställd debiteras du
en kostnad på 4 500 kr exkl. moms
Förtäring
Kaffe med frukt/kaka serveras. Lunch bekostas av var och en och kan intas på något av sjukhusets restaurang
eller café.
(det finns ingen möjlighet för kylförvaring eller uppvärmning av mat på Lärcentrum)
Anmälan
Via regionens intranet Arbetsplatsen, Min Vardag, Kompetensplatsen, som privat vårdgivare anmäler du dig via
startmenyn, ”jordgloben” till vä. på datorn, Klicka på alla program, landstingsprogram (region),
Kompetensplatsen. Som anställd inom kommunerna i Västmanland anmäler du dig via
www.regionvastmanland.se, scrolla ned till ”vårdgivare och samarbetspartner”, klicka dig vidare till
kompetens och utbildning, Lärcentrum, Kompetensplatsen, Kompetensplatsen extern, slutligen på Ta del av
utbildningskatalogen, (röd text)
regionvastmanland.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards