Sexuellt våld * om makt, kön och när gråzoner svartnar

advertisement
Sexuellt våld – om makt, kön och
när gråzoner svartnar
Pelle Ullholm
Bikupa
Normer kring sexualitet och maskulinitet är
huvudorsaken till att våldtäkter begås.
Vad gör dom egentligen?
Ungas sexvanor
Detta är en fråga i en enkät
•
•
•
•
•
Frågan ställs privat både där och här.
När hade du sex för första gången?
Vilken praktik sökte frågeställaren, tänkte du?
Vad betyder det synen på sex?
Det påverkar när och hur vi börjar prata om
sexualitet.
• Detta skapar en snäv bild av sexualiteten.
Debuten
Senaste sextillfället (15-29)
• De flesta inom en relation eller med en känd
person. 1/10 med en tillfällig okänd partner
• Smeksex/gnidsex och vaginala samlag
• De flesta positiva upplevelser
• 77 % ”upphetsande”
• Orgasm - 50 % av kvinnorna & 74 % av männen
• Låg andel hade använt alkohol
Sex som en del av livet
Kärleksideologin
Vad gör kärleksideologin med oss?
UngKAB 09
Vilka påståenden stämmer
in på första gången du
hade sex?
Två bollar i luften!
Associationsövning om manlighet
Du ska undersöka hur begreppet av manlighet
tolkas av personer i allmänhet.
Be dem säga ett ord om följande begrepp. Ni
ska fråga 1000 personer.
I uppgiften ingår också att ni på förhand ska
gissa vilka ord/egenskaper som kommer vara
vanligast.
Idag fokuserar vi på sexualitet och relationer
RW Connell
Den hegemoniska manligheten är en
idealiserad manlighet som killar och män
strävar efter, anpassar sig till och hyllar,
men också en manlighet som är
begränsade för män.
Polisanmälda sexualbrott
År 2012 polisanmäldes 16 700 sexualbrott, varav
6 200 våldtäkter. 2 800 av dessa var våldtäkter mot
barn 0-17 år.
Vid ca 10 procent av våldtäkterna mot barn handlar
det om pojkar (främst representerade i gruppen 014 år). Vid 4 procent av våldtäkt mot vuxen är
brottsoffret man, 96 procent kvinnor.
Män utgör 98 procent av de misstänkta vid
sexualbrott.
Källa: Brå
Unga är utsatta, unga utsätter
Unga är utsatta i högre utsträckning:
Närmare hälften av offren för polisanmälda
våldtäkter under 1995-2006 var i åldern 18-29 år
och 16 procent var i åldern 15-18 år.
Även gärningspersonerna är i stor utsträckning
unga. Under 2009-2011 var 30 procent av de
misstänkta gärningspersonerna i åldern 15-24 år,
och 19 procent i åldern 15-20 år.
Samhällets syn på sexuellt våld
och förövare
I rättssystemet, i media, bland ungas
attityder
Forskningen sammanfattar:
• ”Hjältar och monster”; normala och avvikande
män
• Den maskulina sexualiteten som konstruerad
kring drift, virilitet, initiativ, aktivitet
• ”En riktig våldtäkt”, omständigheter som
försvårar; ex relation, ålder, alkohol
Ex Andersson, U. (2001), Jeffner, S (1998), Berg, L. (2005), Diesen, Ch. & Diesen, E. (2010), Bernhardsson
& Bogren (2012), Lindgren, S. & Lundström, R. (2010) m.fl.
För ett tag sedan var jag hemma hos min pojkvän, och
tanken var att vi skulle plugga. För ovanlighetens skull ville
han ha sex och inte jag, så jag sa nej. Han fortsatte ändå,
fastän jag sa nej hela tiden och försökte dra undan hans
händer. Det gick ganska snabbt, och jag var ledsen efteråt.
När han märkte det ångrade han sig och sa förlåt, att det
inte skulle hända igen.
Jag vet inte riktigt vad jag ska rubricera händelsen som?
Han säger att det var ett missförstånd. Jag känner mig
skitotrygg av att tänka på det.
Media
”When the testosterone hits, nothing
can stop a guy.”
Dr Phil
Juridik
…Såvida Terese inte vore införstådd med att Erik skulle
följa med upp till hennes lägenhet på natten så
förefaller hennes eget agerande då männen kom hem
till hennes bostad som märkligt. Hon har enligt sin egen
berättelse tagit emot dem utan att fråga varför Erik var
med. Hon har gått upp i lägenheten och börjat kyssa
Hans på ett sätt som näppeligen kan uppfattas annat än
som inledningen på ett sexuellt umgänge.
B 6774-02, Malmö tingsrätt
Kultur och sexualitet
”Tusenåriga kulturmönster måste brytas i
förorten”
Dagens eko 12 feb 2000 apropå ”Rissnevåldtäkten”
Media
Aftonbladet Startsidan / Nyheter 2003-03-13
Tumba
"Kvinnor är som djur för
dem"
Polisen chockad över misstänkta våldtäktsmännens kvinnosyn
Förklaringsmodeller
• Sociokulturell forskning med strukturella
förklaringsmodeller
Ex genusforskning, maskulinitetsforskning
Teoriinriktad, könsskapande processer av grundläggande betydelse
• Personorienterad forskning
Ex psykologisk forskning, biomedicinsk forskning
Bygger ofta på empiriska studier, begränsat material (män fällda för brott).
Genus sällan relevant kategori. Barndomstrauman, ensamhet, psykiatriska
diagnoser, missbruk osv Samverkande variabler i samband med
riskbedömningar
Behandlingsprogram inom
kriminalvården
IDAP, Integrated Domestic Abuse Programme
Kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori
•
•
•
•
•
•
•
•
att känna igen tecken på ilska
att motverka impulsen till våld genom att tänka på ett annat sätt
att hantera svartsjuka
att erkänna kvinnors rädsla
att stå på sig och ta emot kritik
att kommunicera tankar och känslor
att släppa taget i relationer
konflikthantering
ROS, Relation och samlevnad
Kognitivt program, såväl psykodynamiskt som beteendeterapeutiskt
•
•
•
•
•
Kognitiva förvrängningar och handlingsstrategier
Intimitet, relationer och social förmåga
Empati och medvetenhet om offret
Att hantera känslor
Avvikande sexuella fantasier och sexuell upphetsning
Våldsutövningens orsaker och
behandlingens målsättningar
IDAP: Tydligt makt- och genusperspektiv.
Gärningsmannens fysiska våldsutövande sätts i
samband med makt- och dominansförhållanden,
lösningen på problemet är bland annat ökad
jämställdhet i relationen, ex rättvis
arbetsfördelning, delat föräldraansvar
ROS: De psykologiska teorierna dominerande.
Förövarna beskrivs som ensamma, obearbetade
trauman från barndomen. Bearbeta trauman för att
skapa empati för brottsoffren och uppnå vuxen
maskulinitet.
Kulturella perspektiv
När vi arbetar med intagna från andra kulturer är det
viktigt att ha så stor kunskap (om) deras kulturella och
religiösa förhållanden som möjligt. Detta gäller synen
på familjen, relationer mellan man och kvinna,
sexualitet och synen på våld och sexuella övergrepp.
Det gäller också att förstå underliggande
maktförhållanden inom släkt, familj, vad som är möjligt
att samtala om och vad som är tabu att ta upp.
Relation och samlevnad (ROS), Kriminalvårdens behandlingsprogram för
sexualbrottsdömda män s 139
John & Sam
Messerschmidt, J.W. Becoming ”Real Men”. Adolescent Masculinity Challenges and Sexual
Violence (2000)
•
•
•
•
•
•
•
•
Lär sig hemma en definition av maskulinitet som framhäver auktoritet, makt, kontroll
Kropp och heterosexualitet framträdande i konstruerandet av maskulinitet i tonåren
Hegemonisk homofobisk heterosexualitet
Underordnad maskulinitet i skolan
Maskulint våld institutionaliserat som sätt att lösa konflikt, hantera hot
”Göra sexualitet – göra maskulinitet” (I’m a guy, I’m supposed to have sex” (Sam), ”I felt
entitled, ’cause I’m a guy” (John)
Rekonstruerar dominant maskulinitet (”I was like, better than any other guy because
there was no way I could get rejected” (Sam), ”And when I was fucking my aunt I was
powerful, I had the control and she was scared of me” (John)
”Although there are many similarities and many differences in Sam’s and John stories,
what is crucial for understanding the eventual sexual violence is their changing
constructions of masculinities”.
Sam & John – underordnad maskulinitetsposition –
sexuellt våld ett sätt att skapa dominant
maskulinitet
Men!Vi har många exempel på en annan ordning – en
överordnad maskulinitetsposition kopplat till kropp
och (hetero)sexualitet – sexuellt våld ett sätt att
bekräfta och förstärka den överordnade positionen
Ex. Steubenville
Praktiskt modell
Ömsesidigt
Gråzon
Övergrepp
Förebyggande arbete
Fem viktiga budskap till unga:
• Sex kan vara brett och olika praktiker, ömsesidigt
sex har positiva konsekvenser
• Öppna upp för samtal om både det positiva och
det negativa
• Ta upp och bemöt ”våldtäktsmyter”
• Du kan kroppsspråk och vara inkännande
• Lär av erfarenheter, positiva & negativa. Har du
gått över andras gränser? Du kan göra och välja
annorlunda nu och framåt än vad du gjort.
Eget förhållningssätt
• Agera på det du ser, ta ställning
• Bemöt myter om sex och sexuellt våld
• Se hur annan problematik kan följa med i det
sexuella
• Tänk på vikten av att vara en motröst, att vara
en person eller plats med andra öppningar
och lösningar
• Du gör skillnad, även om du inte gör det
perfekt
Tack!
Frågor?
Connell 2002: Genom isärhållandet av könen länkas
kroppsliga skillnader samman med sociala
konsekvenser, exempelvis i uppfattningen att när
män ägnar sig åt själviskt sexuellt beteende så gör
de endast vad som är det naturliga för män och kan
därför inte förväntas förändra detta beteende.
Connell exemplifierar isärhållandet av könen med
det faktum att den moderna staten definierar
kvinnor och män som medborgare, det vill säga som
jämlikar, medan dominerande sexuella normer
istället definierar kvinnor och män som varandras
motsatser.
Download