Så effektiviserar logistik- experten sina projekt

advertisement
Ett samarbete medConsafe Logistics
Så effektiviserar logistikexperten sina projekt
Consafe Logistics levererar IT-system och mobila lösningar för att stödja
komplexa leveranskedjor med höga krav på effektiv produktion, lagerhantering och distribution. För att förenkla informationsutbytet med kunder
spridda i drygt 30 länder behövdes smidigare kommunikationsverktyg.
Tillsammans med Stratiteq byggdes en kundportal som samlar all relevant
dokumentation runt ett projekt och gör den tillgänglig för behöriga användare via en enkel inloggning.
Varför Stratiteq?
Utmaningen
− Vi har samarbetat i många år i utvecklingen av vår publika webb, och uppskattar deras engagemang med idéer och
nya tankar. Våra verksamheter är i grunden ganska lika – båda jobbar med att
implementera IT-lösningar – så vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger
Pernilla Brodd, marknads- och kommunikationschef vid Consafe Logistics.
I dagens snabbt föränderliga värld är logistiken en avgörande konkurrensfaktor
för många företag. Consafe Logistics
säljer lagerhanteringssystem och mobila
lösningar som hjälper kunder världen
över att effektivisera sin leveranskedja.
Implementeringen anpassas efter varje
företags unika processer, vilket gör projekten komplexa och tidskrävande.
CONSAFE LOGISTICS etablerades 1974 i
Lund. Kontor finns i Sverige, Norge, Danmark,
Polen, Holland och England.
Är en av Europas ledande leverantörer av
”Vi behövde hitta ett
smidigt sätt att stödja
dokumenthanteringen i
projektprocessen – med
överlämning, underhåll
och support av de
lösningar vi levererar”
Pernilla Brodd, marknads- och
kommunikationschef, Consafe Logistics
− Det kan ta allt från en månad till ett
halvår, och under den tiden sker ett intensivt informationsutbyte om allt från
projektplanering till tekniska specifikationer och lagerlayout, säger Pernilla
Brodd på Consafe Logistics.
Traditionellt har den här typen av
kommunikation framför allt skötts via
e-post, vilket gjort det svårt att hålla koll
på alla versioner av olika dokument som
mobilitet, lagerhantering och logistiklösningar.
Har kunder i över 30 länder.
Omsätter runt 50 miljoner euro per år och har
drygt 300 anställda.
varit i omlopp. Dessutom kan det bli
knepigt att i efterhand spåra vad som
sagts och bestämts, när projektdeltagare
byts ut under arbetets gång och delar av
kommunikationen bara finns sparad i
deras enskilda e-postlådor.
− Vi behövde hitta ett smidigt sätt att
stödja dokumenthanteringen i projektprocessen – med överlämning, underhåll
och support av de lösningar vi levererar,
säger Pernilla Brodd.
Lösningen
Grunden för lösningen fanns redan i
form av Consafe Logistics interna system
för hantering av ärenden och dokument,
samt företagets publika webb. Tanken
var att knyta ihop de här plattformarna i
en kundportal, och med Stratiteqs hjälp
blev det möjligt.
− I dokumenthanteringssystemet har vi
all information som vi vill tillhandahålla
kunderna. Vad lösningen gör är enkelt
uttryckt att hämta den informationen
och publicera den som en spegel via
webben, förklarar Pernilla Brodd och
poängterar att detta är betydligt mer
komplicerat än det låter.
Bland annat krävs ett avancerat behörighetssystem för att se till att inga interna
affärshemligheter kommer ut:
− Vi jobbar med många team i olika konstellationer, där deltagarnas tillgång till
information varierar efter faktorer som
roll, plats, företag och aktuellt projekt.
Samma person kan ha flera olika behörigheter beroende på vilket projekt det
handlar om.
Säker versionshantering, när många
projektdeltagare har möjlighet att arbeta
i samma dokument, var också en viktig
del i lösningen.
Resultatet
Nu kan mycket av kommunikationen
mellan Consafe Logistics och deras kunder skötas från en plats. I den krypterade
kundportalen finns en meddelandetjänst
för dialog, som i flera fall ersätter den
vanliga oskyddade e-posten. Här finns
också produktinformation och nyheter
av olika slag, liksom kontaktuppgifter
och aktuell dokumentation kopplad till
pågående projekt.
− Med en enkel inloggning kommer
kunden åt uppdaterad information på
smidigast möjliga sätt. Inga dokument,
serviceorder, offerter eller dylikt behöver
skickas via andra kanaler, säger Pernilla
Brodd.
− Portalen gör att vi knyter kunderna
närmare oss, och responsen hittills har
varit god. Vi fick snabbt en lång önskelista på vad de skulle vilja addera till
lösningen. Möjligheterna till erfarenhetsutbyte är ett område vi funderar på att
utöka, bland annat genom att utveckla
chattfunktionen, säger Pernilla Brodd.
Vill du veta mer?
Kontakta:
Fredrik Swahn
Account Manager
+46 76 644 70 18
[email protected]
Kundsupportsystemet är också integrerat
i portalen, vilket gör att även felrapporter
kan hanteras här. Nästa steg är att få in
Consafe Logistics e-handelsfunktion i
samma lösning.
Som
konsulter
i
skärningspunkten
mellan
affärer
och
IT
hjälper vi dig dra att nytta av de enorma affärsmöjligheter som skapas
av digitalt driven beteendeförändring. Från strategi, till tekniskt
Gustav Adolfs torg 10 A | 211 39 Malmö | 040-642 98 00 | www.stratiteq.com
genomförande, till en lösning i framkant.
Download