aditro logistics tull - Intelligent Logistik

advertisement
TULLHANTERING VID HANDEL MED NORGE
LOGISTIKLÄGET - MAJ 2016 GÖTEBORG
Ann Sofie Falkemar
ADITRO POWERPOINT TEMPLATE DESIGN SAMPLE
1
OM ADITRO LOGISTICS
FLEXIBEL
OBEROENDE
HANDLINGSKRAFTIG
 En av de största oberoende logistikpartnerna i Norden
 Har ett brett serviceerbjudande inom lagerhantering, logistik, supply- chain management,
transportupphandling, tull, bemanning och konsultering
 Förfogar över 200,000 m2 lagerutrymme i de egna logistikcentren i Jönköping, Borås, Kopstad
och Nykvarn
 Ansvariga för driften i ett antal filiallager runt om i Sverige
 Över 800 egna anställda och omsätter cirka 800 miljoner kronor årligen
 Ägs sedan 2012 av Valedo Partners och ledningen i Aditro Logistics AB
ca 800
Antal FTE
762 msek
Ca 200.000m2
1973
Omsättning 2015
Eget lagerutrymme
Året vi grundades
ADITRO POWERPOINT TEMPLATE DESIGN SAMPLE
2
ADITRO LOGISTICS TULL
• Aditro Logistics har en egen tullverksamhet och kan erbjuda följande tjänster i Sverige och Norge:
• Importdeklarationer och export deklarationer
• Aktiv Förädling/Passiv Förädling
• Intrastat redovisningar Statistik för EU handel
• Konsulttjänster inom tullområdet – rutiner, tillstånd och AEO Certifiering
• För en korrekt och uppdaterad omvärldsbevakning inom tullområdet är Aditro Logistics representerat i
Transportindustriförbundets tullkommitté
• I denna kommitté drivs arbete tätt tillsammans med Tullverket i workshops och arbetsgrupper.
− Ett mervärde för kunderna att Aditro är i framkant och vet vad som händer!
ADITRO LOGISTICS AB
3
HANDEL MED NORGE
Norge är i dag en stor handelspartner till Sverige, och står för ca 40 % av de
varor svenska e-handlare säljer till utlandet. Men det är inte bara varor som
köps på nätet av privatpersoner som passerar gränsen in till Norge.
Många företag upplever problem med sin handel till Norge. Norge är inte med i
EU, vilket gör att tullhantering måste ske vid gränspassagen till Norge.
Det måste utfärdas en export ut ur EU men också en import in till Norge.
Mellan Sverige och Norge kan ett svenskt tullombud hantera både den svenska
exporten, men också den norska importen, vilket ger en effektiv tullhantering
och gränspassage.
Detta är ett unikt samarbete mellan tullmyndigheterna i båda länderna.
ADITRO LOGISTICS AB
4
HANDEL MED NORGE
VAD BÖR MAN DÅ GÖRA FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM?
• Registrera först ett norskt NUF bolag – en filial till det svenska företaget– ”Norskregistrert Utenlandsk Foretak”
− Det måste även registreras en person i ledande befattning som får ett D-nummer, norskt personnummer för personer som befinner sig
mindre än sex månader i Norge.
− Det finns ombud i Norge som hjälper till med detta.
• När din filial finns registrerad och klar som ett NUF bolag – sök tullkredit hos Tollvesendet!
− Det underlättar för de norska importen och håller era kostnader nere för tullhanteringen.
• Om företaget saknar tullkredit måste företaget hitta ett ombud som inte bara gör importdeklarationen, men också tar
betalningsansvaret för tullavgifterna. Detta brukar kosta 3-3,5% i ersättning på utlagt belopp till ombudet.
• Har du egen tullkredit får du faktura direkt från Tollvesendet och slipper betala något ombud för ett utlägg.
ADITRO LOGISTICS AB
5
HANDEL MED NORGE
DET ÄR VIKTIGT ATT UNDERSÖKA VAD SOM GÄLLER FÖR DE VAROR DU HAR FÖR AVSIKT ATT EXPORTERA TILL NORGE
Alla varor har en varukod som styr detta, i kombination med vilket ursprungsland varan har.
Exempel, en T-shirt har varukod 61091000 en ny bil 87032101….
Vilken varukod varan får beror på många faktorer:
• Grad av bearbetning
• Typ av material
• Efter användningsområde
ADITRO LOGISTICS AB
6
HANDEL MED NORGE
FINNS DET RESTRIKTIONER?
Ja det finns varor med restriktioner, där det krävs speciella tillstånd för att få importera till Norge:
Mat
Tobak
Vapen
Kemikalier
Fyrverkerier
Köksredskap innehållande melamin eller polyamid
Läkemedel och örter
Plantor och fröer……
Uppfylls inte restriktionerna är import ej tillåten, och det blir stopp på gränsen.
ADITRO LOGISTICS AB
7
HANDEL MED NORGE
Livsmedel kräver veterinärkontroller om ursprung är från länder utanför EES.
Företaget måste vara registrerat som importör av livsmedel hos Mattillsynet.
All import av Livsmedel måste föranmälas till Traces och Mattillsynet innan varan anländer till Norge.
ADITRO LOGISTICS AB
8
HANDEL MED NORGE
VILKEN TULL SKA JAG BETALA?
ADITRO LOGISTICS AB
9
HANDEL MED NORGE
HAR JAG URSPRUNGSDOKUMENTATION?
För vissa varor med ursprung från specifika länder kan man få tullnedsättning eller tullbefrielse.
Detta styrs av handelsavtalen som finns upprättade, men man måste styrka ursprung med olika former av dokument.
Det är förmånligare att handla av en leverantör som tillhör ” utvecklngsländerna”
ADITRO LOGISTICS AB
10
HANDEL MED NORGE
FINNS KVOTER ATT ANSÖKA OM?
Det finns kvoter för kött, sticklingar och gräs på rulle.
En kvot hanteras enligt ”Först till kvarn” och varan kan bli tullfri eller tuunedsatt för en viss förutbestämd tidsperiod under ett år.
ADITRO LOGISTICS AB
11
HANDEL MED NORGE
Många företag upplever att det blir dubbla tullar på varor som säljs till Norge, och det blir så om varorna först importeras till EU
(Sverige) och sedan sänds till Norge.
EXEMPEL
Import av T-shirt:
Från Kina till Sverige 12% i tull av värdet
Från Sverige till Norge 10,7% i tull av värdet
Om man sedan tar T-shirten i retur från Norge för att kunden inte vill ha den så ska den importeras till Sverige igen, med 12 % i tull
Tull betalas 3 gånger för samma vara
Men det finns fler sätt att undvika detta…
ADITRO LOGISTICS AB
12
HANDEL MED NORGE
TULLAGER
Man tar hem sin vara och lagrar den obegränsad tid utan att förtulla den in i Sverige, inga tullavgifter betalas.
När man säljer varan till Norge så skickar man varan oförtullad till Norge, men import in till Norge krävs fortfarande.
Från Kina till Sverige 0% i tull av värdet
Från Sverige till Norge 10,7% i tull av värdet
ADITRO LOGISTICS AB
13
HANDEL MED NORGE
Retur från Norge när varan legat på Tullager i Sverige:
Första import till Sverige 0% i tull
T-shirten är tidigare belagd med 10,7% i tull in i Norge, och när den sedan kommer i retur till Sverige måste man betala 12% i tull
(tull betalas två gånger)
Retur från Norge när varan inte legat på Tullager i Sverige:
Första import till Sverige 12% i tull
T-shirten är tidigare belagd med 10,7% i tull in i Norge, och när den sedan kommer i retur till Sverige måste man betala 12% i tull
(tull betalas tre gånger)
Retur från Norge med yrkande på returhantering när varan inte legat på tullager i Sverige:
Första import till Sverige 12% i tull
T-shirten är tidigare belagd med 10,7% i tull in i Norge, och när den sedan kommer i retur till Sverige kan man slippa betala 12% i
tull igen, om man kan styrka returen.
ADITRO LOGISTICS AB
14
HANDEL MED NORGE
SKA MAN ANVÄNDA OMBUD?
Min rekommendation är att använda ett ombud. Det är en snårig djungel med regelverk och tullprocesser.
Det krävs en stor kompetens inhouse hos företagen.
Företagen behöver inte ha kostnader för system och utveckling av systemen.
Företagen har inga fasta kostnader för sin tullhantering, endast rörliga kostnader uppstår.
Det är Ert företag som är ytterst ansvarig mot Tullverket, så välj ombud med omsorg, för att undvika problem med er handel
med länder utanför EU.
ADITRO LOGISTICS AB
15
NY UCC (TULLAG) 2016-05-01
• Alla tillstånd skall omprövas och gäller under en övergångsperiod tom maj 2019
• Alla AEO certifierade företag ska revideras 2016
• All tullhantering skall vara elektronisk från 2020….
Läs mer och följ vad som händer på www.tullverket.se/framtidatullhantering
ADITRO LOGISTICS AB
16
TACK FÖR VISAT INTRESSE!
KONTAKT: Ann-Sofie Falkemar 0730-803098
ADITRO POWERPOINT TEMPLATE DESIGN SAMPLE
17
Download