Italisk förhistoria - UU Studentportalen

Italisk förhistoria
Förenklad kronologi för Italien
•
•
•
•
Neolitikum
Kalkolitikum
Bronsålder
(Tidig) järnålder
6000 – 3500
3500 – 2200
2200 – 1000
1000 – 730
Neolitiska innovationer
•
•
•
•
•
•
Jordbruk
Boskapsskötsel
Fasta bosättningar
Keramik
Kopparbearbetning
Kammargravar
Stentinello-keramik, tidigneolitikum
Serra d’Alto-keramik, mellanneolitikum
Ötzi, ca. 3300 f.Kr.
Rekonstruerad grav, Gaudo-kulturen,
kalkolitikum
Megalitgrav i Mores, Sardinien
3500-2900 f.Kr.
Bronsåldern i centrala Italien
(väldigt ungefärliga årtal)
•
•
•
•
Bronzo antico:
Bronzo medio:
Bronzo recente:
Bronzo finale:
2200-1700
1700-1350
1350-1200
1200-1000
Nuragiska kulturen, Sardinien
• Nuragerna konstrueras under bronzo medio och bronzo recente, men
används ända fram till och med tidig järnålder
• Cirka 7000 nurager är kända idag
Övre vänster: rekonstruktion av Arrubio
Övre höger: Su Nuraxi
Nedre: Lighei
Bronsåldersmat
•
•
•
•
•
Vete, havre
Bönor, kikärtor
Ekollon, fikon, nötter, bär
Oliver, vindruvor
Får, get, ko, gris
Bronzo recente och bronzo finale
• Ökad handel med den grekiska världen, LHkeramik har hittats på Sardinien, Sicilien och
italienska halvön.
• Drejad keramik dyker upp på Sicilien
• Kremation börjar dyka upp som gravform
(jämför med Urnefältskulturen)
Hyddor på San Giovenale, Area D
Bronzo finale och tidig järnålder
• Ökad folkmängd, större koncentration av
gravar
• Kremation dominerar, Proto-Villanova och
Villanova
• Urbanisering och centralisering till försvarbara
platser
• Kamp om resurser
• Den sociala stratifiering ökar
Villanova-gravar i Cerveteri
Hydd-urnor, Villanova
Terrakotta-hjälmar
(Villanova)
Jaktscener på
bronsföremål
(Villanova)
Slutet av 700-talet f.Kr.
• Grekisk och fenikisk kolonisation av södra
Italien och Sicilien
• Drejad keramik slår igenom i hela Italien
• Skrivkonsten anländer
• Utbredd urbanisering
Språksituation i Italien
innan den romerska
erövringen