Rutiner för Personals köp av material via företaget 2009-10

advertisement
Rutiner för Personals köp av material via företaget
2009-10-20
Förutsättningen för att överhuvudtaget få utnyttja denna förmån är att var och en är skyldig dessa
pengar även om anställningen skulle upphöra på Wikmans. Det innebär att företaget har rätt att dra,
dvs kvitta ev skuld mot lön på personalens slutlön.
Nivå
Påslag
Återbetalningstid
0-1000 kr
5%
direkt på nästa lön
1001—5000 kr
5%
1000 kr/mån
5000---
?
ök med Mats
Max skuld utan ök med Mats är alltså 5000:Allt tidigare köpt material som ej är betalt kommer att dras på lön enligt denna princip f o m
lönen i november 2009. Alla som har gamla skulder kommer att få kopior på sin/sina
arbetsordrar med lönespecen för oktober till påseende och med chans till ”protest”.
F o m måndag 2009-10-26 är alla gamla projekt och arbetsordernr avslutade och nytt skall
användas:
Projekt för alla:
Arbetsordernr:
109999
enlig tidigare princip 99 och 3-siffrigt anst.nr ex 99105
Inga mer köp på gamla projekt f o m måndag 2009-10-26 alltså.
Download